Velen hebben een nederlaag geleden; weinigen zijn ertoe uitverkoren de nederlaag in een bijzonder soort overwinning om te buigen.
Peter Sloterdijk Sferen. Schuim, 509

Er is een aanbod van een miljoen overbodige dingen, maar de wezenlijke dingen zijn ze vergeten.
Jordi Savall in: Nexus 65. De universiteit van het leven, 23

Het begrip idealisme (...): het verwijst noch naar een superieur en soeverein zelfbewustzijn noch naar de overtuiging van het primaat van de ideeënsfeer, maar naar een syndroom van aan elkaar gekoppelde illusies, die een onleefbare realiteit achter een gordijn van interpretatie en verheerlijking verbergen.
Peter Sloterdijk Sferen. Schuim, 537

Niet de welvaart alleen zou eerlijk verdeeld moeten worden, maar ook de schaarste.

De gemoderniseerde schaarste is de door gezichtsbedrog verkleinde overvloed (...).
Peter Sloterdijk Sferen. Schuim, 558

De kunst zich welgemoed in het wereldwijde labyrint van woonboulevards, attractieparken en internetsites te bewegen, verlangt dan ook van individuen dat ze de banaliteit van het comfort voortdurend doorbreken door het uitvinden van nieuwe irritaties.
Peter Sloterdijk Sferen. Schuim, 572