Ihr sagt mir: "das Leben ist schwer zu tragen." Aber wozu hättet ihr Vormittags euren Stolz und Abends eure Ergebung?

Das Leben ist schwer zu tragen: aber so thut mir doch nicht so zärtlich! Wir sind allesamt hübsche lastbare Esel und Eselinnen.

Was haben wir gemein mit der Rosenknospe, welche zittert, weil ihr ein Tropfen Thau auf dem Leibe liegt?

Friedrich Nietzsche Also sprach Zarathustra KSA 4, 49

U zegt tegen mij: "Het leven is zwaar om te dragen." Maar waarom zou u 's morgens uw trots hebben en 's avonds uw berusting?

Het leven is zwaar om te dragen: maar wees dan ook niet zo kleinzerig! We zijn allemaal uitstekende pakezels en -ezelinnen.

Wat hebben wij gemeen met de rozenknop, die trilt omdat er een dauwdruppel op zijn lijf ligt?

Friedrich Nietzsche Zo sprak Zarathoestra, 39