Ten blijtsten tide van den jare,
dat alle voghelen singhen clare
ende die nachtegale openbare
ons maket hare blijscap cont,
soe hevet de herte meest sware
die edele minne hevet ghewont.

Hadewijch Liederen, 132