De grootste vijand van zelfhandhaving en zelfredzaamheid aan de hand van de rede is de verdwazende liefde.
Herman Pleij Het geveugelde woord, 678

ik weet dat er dingen zijn die wegen / ook al worden ze niet gedragen
Roel Richelieu Van Londersele Een mens op de bodem, 14

ik trek mijn stamelende spoor / door het tere slib van de tijd
Roel Richelieu Van Londersele Een mens op de bodem, 29

De weelde treedt altijd op in combinatie met een ongelijke verdeling van bezittingen.
Charles de Montesquieu Over de geest van de wetten, 149

Hoe meer mensen er in dichte concentraties wonen, des te groter wordt hun ijdelheid en des te sterker ook wordt hun drang om zich in kleinigheden te onderscheiden.
Charles de Montesquieu Over de geest van de wetten, 150

Wie de impulsen van het hart geen beperkingen oplegt, kan toch evenmin iets uitrichten tegen de zwakheden van de geest?
Charles de Montesquieu Over de geest van de wetten, 163

Het beginsel van democratie wordt niet alleen aangetast wanneer de geest van gelijkheid verloren gaat, maar evenzeer wanneer de geest van gelijkheid tot in het extreme wordt doorgevoerd en iedereen gelijk wil zijn aan degene die hij kiest om gezag over hem uit te oefenen.
Charles de Montesquieu Over de geest van de wetten, 167