Hoe opmerkelijk toch: in hoe groter veiligheid dergelijke staten verkeren, des te meer zijn ze aan bederf onderhevig, als stilstaand water.
Charles de Montesquieu Over de geest van de wetten, 171

Iemand die niet meer bij je is, is vaak penetrant aanwezig.
Wouter Godijn Hoe ik een beroemde Nederlander werd, 79

Het leven, zonder dat het in slaap wordt gewiegd door een ideologie, een religie, of een mengsel van die twee, is eigenlijk niet te verdragen.
Wouter Godijn Hoe ik een beroemde Nederlander werd, 177

Zo is mijn definitie van het veroveringsrecht: een noodzakelijk, wettelijk en ongelukkig recht, dat altijd een onmetelijke schuld creëert jegens de menselijke natuur, een schuld die moet worden gedelgd.
Charles de Montesquieu Over de geest van de wetten, 202

Als er in een mens geen eeuwig bewustzijn is, als aan alles wat er is slechts een wild gistende macht ten grondslag ligt, die alles, zowel het grote als het onbetekenende, voortbrengt door zich in duistere hartstochten te kronkelen; als onder alles slechts een bodemloze, niet te verzadigen leegte schuilgaat, is het leven dan iets anders dan vertwijfeling?
Søren Kierkegaard Vrees en beven, 20

Maar in een wereld die plotseling van illusies en van licht beroofd is, voelt de mens zich een vreemdeling.
Albert Camus De mythe van Sisyphus, 16

Maar op zekere dag rijst het 'waarom' op, en met deze moeheid, waarin zich verbazing mengt, neemt alles een aanvang.
Albert Camus De mythe van Sisyphus, 25