Dit heimwee naar eenheid, dit verlangen naar het absolute brengt het essentiële van het menselijk drama aan het licht.
Albert Camus De mythe van Sisyphus, 30

Want zonder begeerte, en door stilte, / zal de wereld spontaan tot rust komen.
Lao Zi Het boek van de Tao en de innerlijke kracht, 95

Zoeken naar het ware wil niet zeggen zoeken naar het wenselijke.
Albert Camus De mythe van Sisyphus, 58

De rede is het instrument van het denken en niet het denken zelf. Het denken van de mens is vóór alles zijn verlangen.
Albert Camus De mythe van Sisyphus, 66

Een mens is meer een mens door de dingen die hij verzwijgt, dan door de dingen die hij zegt.
Albert Camus De mythe van Sisyphus, 111