'Menselijkheid'. – Wij beschouwen de dieren niet als morele wezens. Maar denken jullie dan dat de dieren ons als morele wezens beschouwen? – Een dier, dat kon spreken, zei: 'Menselijkheid is een vooroordeel, waaraan wij dieren in elk geval niet lijden.'

Friedrich Nietzsche Morgenrood, 253

De mens, een complex, leugenachtig, gekunsteld en ondoorzichtig dier, dat de andere dieren minder door zijn kracht als wel door zijn list en slimheid onbehagen inboezemt, heeft het goede geweten uitgevonden om ook eens van zijn ziel te kunnen genieten als van iets eenvoudigs; en de hele moraal is een moedige, lang volgehouden vervalsing, bij de gratie waarvan genot onder de ogen van de ziel pas mogelijk wordt. Zo bezien valt er misschien veel meer onder het begrip 'kunst' dan men gewoonlijk denkt.

Friedrich Nietzsche Voorbij goed en kwaad, 203