Bij melancholie worden de geesten meegesleept door ongedurigheid, maar dat is dan een zwakke vorm van ongedurigheid, zonder macht of geweld, een soort machteloze gejaagdheid die nog gebaande wegen volgt noch ook open paden (...).
Michel Foucault Geschiedenis van de waanzin, 148

En dát is de achterliggende reden voor de abrupte stijging van het aantal klimaatsceptici onder verstokte conservatieven: zodra ze toegeven dat de klimaatverandering een realiteit is, beseffen ze inmiddels, verliezen ze de belangrijkste ideologische strijd van onze tijd: of we onze samenlevingen moeten organiseren en besturen in overeenstemming met onze doelen en waarden, of dat die taak kan worden overgelaten aan de magie van de markt.
Naomi Klein No Time, 53-54

Kennis maakt de mensen mild; het gebruik van de rede voert tot menselijkheid; alleen vooroordelen voeren ervandaan.
Charles de Montesquieu Over de geest van de wetten, 322

Maar omdat alle mensen bij hun geboorte gelijk zijn, kan worden gesteld dat slavernij iets tegennatuurlijks is, al is ze in sommige landen op een natuurlijke omstandigheid gebaseerd, en dient bovendien een duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen deze landen en de landen waarin de natuurlijke omstandigheden zich juist tegen de slavernij keren, zoals in de Europese landen, waar ze gelukkig is afgeschaft.
Charles de Montesquieu Over de geest van de wetten, 325

En zoals dat bijna steeds gaat bij de bestudering van iets waartoe je je eerst om emotionele redenen voelt aangetrokken: een groot deel van de aanvankelijke betovering van het onderwerp verdwijnt naarmate de kennis toeneemt en tenslotte eindigt alles in scepsis en ontmoediging.
Ton Lemaire Binnenwegen, 30