Spanning en plezier beleven aan het achtervolgen en doden van dieren vind ik een vorm van genoegen die mensen onwaardig is en die van laag ethisch besef getuigt.
Ton Lemaire Binnenwegen, 81

Zoals zo vaak blijken wetenschappelijke en filosofische beschouwingen geen beschrijving of verklaring van de bestudeerde verschijnselen te bieden, maar in het verlengde te liggen van een overheersende interpretatie van dat verschijnsel.
Ton Lemaire Binnenwegen, 85

We zijn inmiddels zo vertrouwd geraakt met de idee dat onze maatschappij bezig is de aarde te ontluisteren en te vernietigen, dat dit besef al weer een vast bestanddeel is geworden van ons dagelijks leven, net als de dreiging van een atoomoorlog en de armoede van de derde wereld.
Ton Lemaire Binnenwegen, 118

Het bouwen van een tempel binnen de omwalling van de archaïsche stad houdt in, dat de ervaring van het numineuze en heilige uit zijn vervlechting met de natuurlijke omgeving wordt losgemaakt en wordt ondergebracht in een door mensen geconstrueerde en ommuurde ruimte.
Ton Lemaire Binnenwegen, 144

We moeten proberen vormen van menselijk samenleven en van omgang met de natuur te ontwikkelen, die gelijkenis vertonen met die welke gangbaar waren vóór het begin van de moderne tijd, maar we kunnen ze niet zonder meer herhalen.
Ton Lemaire Binnenwegen, 150