Veel mensen, die er niet naar streven om bij een ander in de smaak te vallen, zullen zich overgeven aan hun eigen stemmingen.
Charles de Montesquieu Over de geest van de wetten, 412

Mijn verhalen waren bestemd om de vergetelheid te trotseren.
Isaak Babel Verhalen, 363

Ik was een dromer, ik beheerste de gedachteloze kunst van het geluk niet.
Isaak Babel Verhalen, 363

Een goed bedacht verhaal hoeft niet op het echte leven te lijken; het leven probeert uit alle macht op een goed bedacht verhaal te lijken.
Isaak Babel Verhalen, 367

In plaats van zich op te stellen als verdediger van het sacrale en onaantastbare karakter van de 'Waarden', zou de christen juist moeten optreden als een geweldloze anarchist, als een ironische deconstructeur van de aanspraken van de historische ordeningssystemen, die niet geleid wordt door het zoeken naar een groter gemak voor zichzelf, maar door het principe van de caritas tegenover de andere.
Gianni Vattimo Ik geloof dat ik geloof, 92