Dat was het moment dat ik begonnen ben te bestaan alsof ik in beslag genomen werd door een ander mogelijk leven dat niet het mijne was, maar dat ik maar voor me hoefde te zien om er helemaal in op te gaan.
Valeria Luiselli De gewichtlozen, 39

Er bestaan mensen die in staat zijn hun leven te vertellen als een opeenvolging van gebeurtenissen die naar een doel leiden. Geef hun een pen en ze schrijven een doodsaaie roman (...).
Valeria Luiselli De gewichtlozen, 164

Die afgront daer si mi in sende / die es dieper dan die zee, / want hare nuwe diepe afgronde, / die vernuwet mi de wonde.
Hadewijch Liederen, 102

Alle goede dingen hebben iets ontspannends en liggen als koeien in de wei.
Friedrich Nietzsche Menselijk, al te menselijk, 329