Aangezien, ten slotte, in een democratie het volk min of meer lijkt te doen wat het wil, heeft men de vrijheid gekoppeld aan deze staatsvorm, en heeft men de macht van het volk verward met zijn vrijheid.
Charles de Montesquieu Over de geest van de wetten, 217

Het gaat er niet om dat wordt aangezet tot lezen, maar tot denken.
Charles de Montesquieu Over de geest van de wetten, 253

Zowel het religieuze denken – dat overigens een te gecompliceerd phenomeen is om in enkele woorden af te doen – als de astrologie, de magie, de chiromancie, zijn veelal niet iets dat op de duur "overwonnen" wordt, integendeel, zij vormen een blijvend, zij het in menig opzicht ook twijfelachtig bezit der mensheid.
Simon Vestdijk De glanzende kiemcel, 30-31

Een "wetenschappelijke", philosofisch onaantastbare definitie, – die trouwens ten aanzien van de poëzie even onmogelijk is als ten aanzien van alle andere fundamentele levensverschijnselen: probeert u maar eens de liefde te definiëren, of het leven, of de schoonheid, of de vrouw! – een zogenaamde wetenschappelijke definitie dus zet onze verbeelding stop: wij zoeken niet meer, omdat wij gevonden menen te hebben.
Simon Vestdijk De glanzende kiemcel, 35

Alle soorten monomane, hartstochtelijk op één enkele idee gerichte mensen hebben mijn leven lang mijn interesse opgewekt, want hoe meer iemand zichzelf inperkt, hoe meer hij aan de andere kant dicht bij het oneindige is; juist zulk schijnbaar van de wereld afgekeerde mensen bouwen voor zichzelf in hun eigen materie als termieten een merkwaardige en volkomen unieke verkleinde weergave van de wereld.
Stefan Zweig Schaaknovelle, 15