Als de filosofie er onder andere ook eens aan zou denken dat een mens op het idee zou kunnen komen om te handelen in overeenstemming met haar leer, dan zou daar een merkwaardige komedie uit kunnen voortkomen.
Søren Kierkegaard Vrees en beven, 105

De natuur, mild, vriendelijk en lieflijk, heeft met gulle hand het genot rondgestrooid; door ons met verrukkingen te overstelpen bereidt ze ons voor op een nog grotere voldoening: onze kinderen, die ons als het ware opnieuw geboren doen worden.
Charles de Montesquieu Over de geest van de wetten, 262

Soms wordt met zwijgen meer uitgedrukt dan met alle gepraat.
Charles de Montesquieu Over de geest van de wetten, 267

Ik kan alleen 's nachts schrijven, in de eenzaamheid en de stilte, als mijn ziel brandt.
Isaak Babel Verhalen, 44

Alse ons de bloemen van den somere comen sijn, / daerna sijn wi der vrocht in waen.
Hadewijch Liederen, 178

Ze vervelen, onze duivels.
Isaak Babel Verhalen, 63