Wij begrijpen dit: waar het verstand zich op de werkelijkheid richt, daar vermeit het gevoel zich vooral in mogelijkheden, speelt met illusies, en ziet naast de dingen zoals ze zijn de dingen zoals ze zouden kúnnen zijn.
Simon Vestdijk De glanzende kiemcel, 223

Filosofische overdracht bestaat niet in het doceren van stellingen maar in het uitzenden van prikkelingen die zelfs de gedaante van een raadsel kunnen aannemen.
Ben Schomakers Oog voor het ene, 11

In landen waar uitsluitend de geest van de handel heerst, wordt ook met alle menselijke activiteiten en morele deugden handelgedreven: de kleinste dingen, die gewoon een kwestie van menselijkheid zijn, worden er alleen gedaan of gegeven voor geld.
Charles de Montesquieu Over de geest van de wetten, 420

Voor de eenheden van deze tijd, waarin andere tijden binnendringen, bestaat geen maat, en er is geen maat voor de immense tijden waarin wat nooit tot de tijd behoorde, meespeelt.
Ingeborg Bachmann Malina, 159

Juist het bezorgen van brieven zou gepaard moeten gaan met een latente angst, een seismografisch opvangen van schokken waar anders alleen de hogere en hoogste beroepen recht op hebben, alsof er niet ook een crisis van de post zou mogen zijn; voor haar geen Denken–Willen–Zijn, geen scrupuleuze en verheven distantie die verder toch aan alle mogelijke mensen wordt toegestaan die, beter betaald en op leerstoelen zittend, over de Godsbewijzen mogen nadenken, mogen peinzen over het ontos on, de aletheia of voor mijn part het ontstaan van de aarde en het heelal!
Ingeborg Bachmann Malina, 221