Ik wist ook niet dat isolement nog geen vrijheid is en afzijdigheid nog geen zuiverheid.
Frida Vogels Dagboek 1958-1959, 6

(...) want weet / Dat niets is voordat herinnering er was.
Conrad Aiken Preludes voor Memnon, 22

Het is het antwoord waarnaar geen vraag vraagt.
Conrad Aiken Preludes voor Memnon, 30

(...) onbelangrijke verschillen voortkomend uit opvoeding en milieu worden opgeblazen tot persoonlijke kwesties, of juister, tot normen waar men geen afstand van wil of kan doen, omdat diezelfde au fond onbelangrijke verschillen de echte, persoonlijke verschillen (en overeenkomsten) vertroebelen.
Frida Vogels Dagboek 1958-1959, 50

Men dient het individu, in zoverre het op zijn geluk uit is, geen voorschriften te geven wat de weg naar het geluk betreft: want het individuele geluk ontspringt aan eigen, voor iedereen onbekende wetten, het kan met voorschriften van buitenaf slechts verhinderd, afgeremd worden.
Friedrich Nietzsche Morgenrood, 101