Blijf je verder leeg, dan zul je minder lastig, zachter voor je omgeving zijn – je bent nu verstandig genoeg om de gedachte te vermijden dat je weet wat je eigenlijk niet weet.
Plato Verzameld Werk 1, 249

Zo gaat het met veel levens, de hartstocht waarmee ze zijn geleefd is meestal aan de wereld voorbijgegaan, hun klaroenstoten zijn nergens vernomen, waardoor er naderhand stilzwijgend wordt aangenomen dat die er dan ook wel nooit zullen zijn geweest.
Allard Schröder De hydrograaf, 7

Zelf stel ik me het liefst voor herinnerd te worden door een boekenkast vol lege notitieboekjes.
Dirk Vis in: De Gids 2015/3, 23

Ik geloof niet dat ik als lezer veel sympathie zou hebben voor wat ikzelf zoal schrijf.
Frida Vogels Dagboek 1960-1961, 16

Ik ben wel intelligent, maar ik heb geen grein doelbewuste werkkracht.
Frida Vogels Dagboek 1960-1961, 28