Hoe komt het toch dat alle filosofische bouwmeesters in Europa, te beginnen bij Plato, voor niets hebben gebouwd?
Friedrich Nietzsche Morgenrood, 11

Volgens mij is een gesprek een ontmoeting van twee mensen, die elkaar met woorden aftasten en aanvaarden of verwerpen.
Frida Vogels Dagboek 1954-1957, 114

Veranderen is niet erg als je je precies rekenschap kunt geven waarin je verandert en waardoor, omdat je dan immers in de grond dezelfde blijft.
Frida Vogels Dagboek 1954-1957, 159-160

Het authentieke wandelen is een activiteit die tegelijk de kunst van de passiviteit is: het zich lichamelijk-zintuiglijk laten verrassen door de wereld, een zich openstellen in belangeloze aandacht, in een 'nutteloze' interesse voor de eigen aard van de dingen, een vermogen tot geduldig en in stilte verwijlen bij de wereld, vanuit liefde voor zijn woongebied – of dat van een ander – met gevoel voor de betekenis van plaatsen en plekken, en dit alles in het dankbare besef van een zekere harmonie tuusen mens en wereld, tussen geest en kosmos.
Ton Lemaire Wandelenderwijs, 117

Het verhevene en lachwekkende waren hier letterlijk maar één stap van elkaar verwijderd.
Alfred Russel Wallace Het Maleise eilandenrijk, 270