Op een zeker moment wordt het open veld van de ervaring echter gesplitst in een ik of "ego" aan de ene kant, en een wereld van objecten aan de andere, waarbinnen het ego onderscheid maakt tussen "dit" en "dat". Zo ontstaat het profane bewustzijn.

Woei-Lien Chong Filosofie met de vlinderslag, 171-172

1   dit en dat

Er is dit en dat.
Dit is hier –
dat is daar.

'Hier' is de wereld van dit –
'daar' de wereld van dat.
(Dit en dat zijn gescheiden.)

Dick Raaijmakers De methode, 1