Het is het opdringen van een normatief stelsel dat de agressie uitmaakt, ook al lijkt het gedrag van degene die de normen opdringt op zich uiterst beleefd en welwillend.
Woei-Lien Chong Filosofie met de vlinderslag, 161

De waarde van de kunst is dat we hier eens de verkeerde wereld voor juist laten doorgaan, iets onwaars voor waar, om op adem te komen (...)
Friedrich Nietzsche Nagelaten fragmenten. Deel 3, 143

Een hevige liefde is de fanatieke, hardnekkige mening dat alleen die en die persoon mijn nood kan lenigen, het is een geloof dat gelukkig en ongelukkig maakt, wanneer men het bezit is het soms zelfs nog sterk genoeg om ons voor iedere teleurstelling, d.w.z. waarheid te behoeden.
Friedrich Nietzsche Nagelaten fragmenten. Deel 3, 148

Misschien is de hele moraal een duiding van fysieke driften.
Friedrich Nietzsche Nagelaten fragmenten. Deel 3, 151

Een gelijkmatig humeur, mildheid en natuurlijke opgewektheid zijn de ingrediënten voor een gelukkig privé-leven.
Friedrich Nietzsche Nagelaten fragmenten. Deel 3, 168