Alleen wie iets verzwijgt, kan op iets anders de nadruk leggen.
Karl Schlögel Grensland Europa, in: De Gids 2016/1, 11

Het geheugen is een stad waarin je gemakkelijk verdwaalt / laat je zonder gedachten achter op een plein.
Maria Barnas Er staat een stad op, 50

Er is een dubbelzinnigheid in mijn leven die ik nog altijd niet kan oplossen.
Frida Vogels Dagboek 1962-1963, 519

Het belangrijkste gegeven van de Nieuwe Tijd is niet dat de aarde om de zon draait, maar het geld om de aarde.
Peter Sloterdijk Het kristalpaleis, 54

Wezenlijk aan een goed georganiseerde waan is dat hij aan anderen kan worden gepresenteerd als plausibel project; een waan die niet aanstekelijk is, begrijpt zichzelf onvoldoende.
Peter Sloterdijk Het kristalpaleis, 62