Er is oneindig veel veinzerij nodig om een liefdevol mens te worden.

Friedrich Nietzsche Nagelaten fragmenten. Deel 3, 6 [227]

335
Opdat liefde als liefde opgemerkt wordt. – Wij hebben het nodig tegenover onszelf eerlijk te zijn en onszelf zeer goed te kennen, om tegenover anderen die menslievende pose te kunnen bezigen, die liefde en goedheid wordt genoemd.

Friedrich Nietzsche Morgenrood §335