In plaats van te wensen dat anderen ons zo kennen als we zijn, wensen we dat ze zo goed mogelijk over ons denken; we verlangen er dus naar dat anderen zich in ons vergissen: dat wil zeggen, we zijn niet trots op onze uniciteit.
Friedrich Nietzsche Nagelaten fragmenten. Deel 3, 51

Een dagboek is sympathiek wanneer het een discipline is, en onsympathiek wanneer het een gevoelsuitstorting is.
Frida Vogels Dagboek 1960-1961, 564

In een dagboek doet elk detail terzake, om geen andere reden dan dat het op dat ogenblik bij je opkomt.
Frida Vogels Dagboek 1960-1961, 583

Hoeveel illusie de mens voor een goed leventje nodig heeft!
Friedrich Nietzsche Nagelaten fragmenten. Deel 3, 82

Richard Wagner draagt naar mijn smaak – te veel valse diamanten.
Friedrich Nietzsche Nagelaten fragmenten. Deel 3, 87