Zelfs de duisterste dichter streeft naar helderheid.
J. Goudsblom Stof waar honger uit ontstond, 10

Soms is het alsof de economische groei niet alleen heeft bijgedragen tot de 'onttovering van de wereld' maar ook, door hypertrofie en atrofie, tot ontgoocheling onder de mensen.
J. Goudsblom Stof waar honger uit ontstond, 93

Elk schrijven en elk spreken (...) wordt onherroepelijk geplaagd door de frustratie van zijn eigen ontoereikendheid
Ger Groot Een smetteloze taal is een onleefbare taal, in: De Gids 2016/2, 7

Nederland is misschien niet de meest opwindende plek om te wonen, maar je krijgt er in elk geval geen nachtmerries van.
J.M. Coetzee In ongenade, 187

Als ik mijn potentieel als schrijver niet benut, zal het zijn omdat ik daar niet lui genoeg voor ben.
Bregje Hofstede De herontdekking van het lichaam. Over de burn-out, 91