Als ik me alles wat ik ooit gedaan heb precies zou kunnen herinneren, met de gevoelens die er toen en op elk willekeurig later moment bij hoorden, zodat ik over mijzelf en anderen zou kunnen oordelen met alle gegevens tot mijn beschikking, ja, dan zou ik wel onsterfelijk willen zijn.
Frida Vogels Dagboek 1964-1965, 84

Vooropstaat dat we als één mensheid samen de planeet aarde bewonen.
Henk Manschot Blijf de aarde trouw, 162

Er gaapt een kloof tussen wat de wetenschappen ons aan informatie over de toestand van de aarde verschaffen, en ons vermogen om daarop te reageren.
Henk Manschot Blijf de aarde trouw, 166

Van commentaar kan alleen sprake zijn wanneer onder de taal die we lezen en ontcijferen een soevereine oorspronkelijke Tekst stroomt.
Michel Foucault De woorden en de dingen, 67

De ander begrijpen en van hem uit naar ons kijken is onontbeerlijk voor de denker.
Friedrich Nietzsche Nagelaten fragmenten. Deel 3, 204