De oordeelsziekte is een der meest verbreide kwalen die onder de mensen bestaan, en praktisch iedereen is ermee behept.
Elias Canetti Massa en macht, 395

Elke volkomen vreemde taal is een akoestisch masker; zodra men haar verstaat wordt ze tot een herkenbaar en weldra vertrouwd gelaat.
Elias Canetti Massa en macht, 499

Vervelend zijn zij die vertellen hoe het allemaal zit en zij die met een te grote wanhoop het tegenovergestelde tonen.
Femke Brockhus Laat het stil zijn, 51

Als er een geloof is waaraan de levenskrachtige volkeren der aarde het ene na het andere hun ziel verkopen, dan is het het geloof aan de productie, de moderne afgod van de vermeerdering.
Elias Canetti Massa en macht, 618

Daar achter in het bos, waar de bomen nog niets over de stad hebben gehoord, begint de jongen de stad in zijn denken achter zich te laten.
Friedrich Nietzsche Nagelaten fragmenten. Deel 3, 222