In de stad [Amsterdam], die in 1650 nagenoeg honderd drukkers en uitgevers telde – de producenten –, zou het aantal boekhandels – de verkooppunten – rond 1680 oplopen tot tegen de tweehonderd; dat is één per duizend inwoners, of één op elke vierhonderd geletterden.
Karel Porteman & Mieke B. Smits-Veldt Een nieuw vaderland voor de muzen, 627

Wat heeft het voor waarde een verhaal te schrijven, als je vervolgens aan degenen die het lezen gaat uitleggen wat je ermee bedoeld hebt.
Frida Vogels Dagboek 1966-1967, 157

Perhaps the ability to distance oneself from over-involvement with others, and the capacity to make a coherent pattern of one's life, are also important factors in attaining peace of mind and maintaining mental health.
Anthony Storr Solitude. A Return to the Self, 92

Pre-Freudian generations were more fortunate than our own in being able freely to admit 'love' for a member of the same sex, or of the opposite sex, without the implication that all love is necessarily sexual in origin.
Anthony Storr Solitude. A Return to the Self, 130

The search for order, for unity, for wholeness is, I believe, a motivating force of signal importance in the lives of men and women of every variety of temperement.
Anthony Storr Solitude. A Return to the Self, 132