All social life is an ecology of human bodies, coming together and moving apart across the landscape.
Randall Collins The Sociology of Philosophies, 23

Nee, wie werkelijk voor gerechtigheid wil strijden moet om zijn leven ook maar éven zeker te zijn een ambteloos burger blijven en zich buiten de politiek houden.
Plato Verzameld werk 1, 304

Elke stad wil ze te voet ontdekken, 'walking is mapping with your feet', in zekere zin is het net zoiets als lezen.
Margot Dijkgraaf Kom achter dat scherm vandaan en wandel, NRC boeken 11-8-2017, C8

Although Christian metaphysics is dying of its own accord, its morality, to which we have over so many generations become habituated, lives on and, by demanding of us impossible standards of virtue, destroys our self-esteem.
Julian Young Friedrich Nietzsche. A Philosophical Biography, 302

Het kleinburgerlijkste van alle fenomenen, de kletspraat, komt alleen maar tot stand omdat de mensen niet verkeerd begrepen willen worden.
Walter Benjamin Denkbeelden, 112