Sommige bladzijden worden alleen maar beter doordat ik ze verkeerd lees.
José Eduardo Agualusa Een algemene theorie van het vergeten, 101

Woorden raken, net als beelden, met tijd bekleed en daardoor verduisterd.
Cees Nooteboom De omweg naar Santiago, 57

Niet schrijven heeft bederf en rotting van wat geschreven moet worden tot gevolg.
Frida Vogels Dagboek 1966-1967, 390

Een eeuw later zou Anton Raphael Mengs over Velázquez zeggen: 'Hij schilderde de waarheid niet zoals die is, maar zoals die lijkt te zijn.'
Cees Nooteboom De omweg naar Santiago, 88

De paradox zit misschien daarin dat de geschiedenis geen bedoeling heeft, maar dat wij, omdat we er zijn, steeds bedoelingen hebben en daarmee geschiedenis maken.
Cees Nooteboom De omweg naar Santiago, 132