«   i   »

1587

21 juni 2017

Het was net als bij een meisje van zestien, dat een frisse gelaatskleur heeft en dat zo dwaas is rouge te gebruiken als zij naar het bal gaat.
Stendhal Het rood en het zwart, 96

Ach! Gelukkig zijn, bemind worden, is dit nu alles?
Stendhal Het rood en het zwart, 97

Although the world is certainly not a text, today when several hundred thousand publications appear every year in the humanities and social sciences, and another million in the natural sciences, it may well feel as if we are drowning in a sea of texts.
Randall Collins The Sociology of Philosophies, xvii

Ik heb geen reden om veel sympathie voor mijzelf te hebben.
Frida Vogels Dagboek 1966-1967, 116

De overeenkomst tussen onbegrensde vrijheid en gevangenschap is het afgesneden zijn van de werkelijkheid.
Frida Vogels Dagboek 1966-1967, 120