«   i   »

1621

1 november 2017

We zouden ons graag nogmaals voorstellen hoe hij achter haar stond, licht voorovergebogen met zijn rechterhand op haar schouder, dat hij nu en dan met zijn vingers door haar haren kamde, dat hij met zijn lichte, bijna fluisterende stem die mooie zinnen dicteerde over het glas dat hij oneindig lang geleden op een stronk in het bos had gevonden, het glas dat zo scheef als het was zijn leven richting had gegeven.
Torgny Lindgren Het groene glas, 123

wat het doel van de reis ook / mag wezen, zeker is dat wij // de duistere helft tegemoet / gaan
Miriam Van hee als wij ergens ontboden werden, 8

'Waarheid' bestaat eigenlijk alleen in de dingen die de mens verzint, bijv. het getal.
Friedrich Nietzsche Nagelaten fragmenten. Deel 3, 238

een goede luisteraar schaamt zich niet te vergeten / dat haar rusteloze tred een lichte weemoed wiegt
Jan Kleefstra een mistval om het rumoer, 41

alsof taal onuitputtelijk is / vorm te geven aan de lange winter / halverwege mijn leven
Jan Kleefstra een mistval om het rumoer, 48