«   i   »

1670

12 juni 2018

If utterance is denied, the thought lies like a burden on the man.
Ralph Waldo Emerson Essays & Lectures, 83

It shows that there is a commanding attraction in the moral sentiment, that can lend a faint tint of light to dulness and ignorance, coming in its name and place.
Ralph Waldo Emerson Essays & Lectures, 85

Ik zie alles wat me overkomt in de eerste plaats als typerend voor mijzelf; ik eigen me mijn ervaringen toe, kun je zeggen.
Frida Vogels Dagboek 1970-1971, 44

Dat wat je schrijft op anderen kan overkomen als echt en waar, terwijl het voor jezelf niets betekent, is een beklemmende gedachte.
Frida Vogels Dagboek 1970-1971, 50

Het is mijn ijver en mijn lediggang, mijn overwinning en mijn overgave, mijn dapperheid en mijn beven, het is mijn zonlicht en mijn bliksem uit donkere wolkenpartijen, het is mijn ziel en ook mijn geest, mijn zware ernstige granieten ik, dat echter weer tegen zichzelf kan zeggen: 'wat doe ik ertoe!'
Friedrich Nietzsche Nagelaten fragmenten. Deel 3, 259