«   i   »

1680

18 augustus 2018

In een maatschappij die door doelmatigheid en calculatie wordt beheerst, is er slechts een plaats aan de marge voor wat niet ten nutte en te gelde kan worden gemaakt.
Ton Lemaire Met open zinnen, 123

This model of readers as consumers – one I have abetted in many a book review myself – nearly omits what I consider the heart of reading: not whether we wish to purchase a new book but how we maintain our connections with our old books, the ones we have lived with for years, the ones whose textures and colors and smells have become as familiar to us as our children's skin.
Anne Fadiman Ex Libris, ix-x

Het enige middel dat ik heb om me van mijn machteloosheid te bevrijden, is schrijven.
Frida Vogels Dagboek 1970-1971, 585

Hij hield zichzelf voortdurend voor de gek met zijn verwachtingen voor de toekomst: hij moest deze tijd even zien door te komen, zei hij tegen zichzelf, maar dan... dan zou het allemaal prachtig worden.
I.A. Boenin Verzamelde werken. Deel 1, 48

(...) een terugkeer naar een natuurlijke ervaring van het leven zelf, voorbij een door de moraal van goed en kwaad, het medelijden en de onbaatzuchtigheid gedomineerd perspectief op de werkelijkheid.
Martine Prange Lof der Méditerranée, 128