«   i   »

1708

18 januari 2019

Te volwassen voor nieuwe dageraden, en te veel eeuwen doorgrond om naar meer te verlangen, blijft ons niets over dan ons te wentelen in het afval van de beschavingen.
Cioran Een kleine filosofie van verval, 184

Niemand heeft de moed uit te roepen: 'Ik wil niets doen!' – men is toegeeflijker jegens een moordenaar dan jegens een van daden vrijgevochten geest.
Cioran Een kleine filosofie van verval, 236

De tijdperken van angst overheersen die van kalmte; de mens ergert zich meer aan de afwezigheid dan aan een overdaad van gebeurtenissen; zo is de Geschiedenis het bloedige voortbrengsel van de menselijke weigering zich te vervelen.
Cioran Een kleine filosofie van verval, 255

Wandelen is verzet tegen de alomvattende snelheid.
Eric Brinckmann Wandelen met meester Li, 17

Mijn moeder zei: Onderschat nooit de moeite die mensen doen / om waarheden te formuleren die ze kunnen verdragen
Athena Farrokhzad Een witte suite, 8