Jan-Willem Lubbers

biblio


 1. Inanna. Lady of Largest Heart. Poems of the Sumerian High Priestess Enheduanna
  by Betty De Shong Meador
  foreword by Judy Grahn
  Austin 2000. University of Texas Press
  -2285.00.00

 2. Het Gilgamesj–epos
  vertaald, ingeleid en toegelicht door Theo de Feyter
  met een nawoord van Frank Westerman
  Amsterdam 2011. Athenaeum — Polak & Van Gennep, 6e dr.
  ±-2100.00.00

 3. Homeros
  Ilias. Wrok in Troje
  vertaald door Patrick Lateur
  met een nawoord van Tom Holland
  Amsterdam 2019. Athenaeum — Polak & Van Gennep, 3e dr.
  einde achtste eeuw voor Christus

 4. Homeros
  Odyssee. Een zwerver komt thuis
  vertaling Patrick Lateur
  met een nawoord van Emilie van Opstall
  Amsterdam 2018. Athenaeum — Polak & Van Gennep, 3e dr.
  einde achtste eeuw voor Christus
 5. ø
  Hesiodos
  Alle goden! Theogonie
  vertaald en toegelicht door Ronald Blankenborg
  Eindhoven 2018. Damon
  midden achtste eeuw voor Christus

 6. Confucius
  De gesprekken
  Sima Qian
  Het leven van Confucius
  vertaald en toegelicht door Kristofer Schipper
  Amsterdam 2014. Augustus
  -0551.00.00:(2014)
 7. ø
  Theognis van Megara
  Luister naar mij. Elegieën over leven en liefde
  vertaald en toegelicht door Hugo Koning
  Eindhoven 2017. Damon
  tweede helft zesde eeuw voor Christus

 8. Oog voor het ene. Over Parmenides van Elea
  Vertaling, commentaar en interpretatie door Ben Schomakers
  Budel 2003. Damon
  -0540.00.00:2003
 9. ø
  Heraclitus
  Spreuken
  vertaald, ingeleid en toegelicht door Cornelis Verhoeven
  Baarn 1993. Ambo
  -0530.00.00:1993

 10. Aischylos
  Het verhaal van Orestes. Agamemnon. Dodenoffer. Goede Geesten
  vertaald door Gerard Koolschijn
  Amsterdam 1995. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  -0525.00.00:1995
 11. ø
  Empedokles
  Aarde, lucht, water en vuur
  vertaald en toegelicht door Rein Ferwerda
  Amsterdam 1997. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  -0490.00.00-:1997
 12. ø
  De mens — maat van alle dingen
  fragmenten uit de Griekse Sofistiek, ingeleid, geannoteerd en vertaald door Reinout Bakker
  Kampen 2002. Agora Pelckmans, 2e dr.
  -0490.00.00-:1986

 13. Herodotus
  Historiën. Alles wat ik zag, hoorde en onderzocht
  vertaald door Wolther Kassies en toegelicht door Michel Buijs met een nawoord van Tom Holland
  Amsterdam 2019. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  ±-0485.00.00:2019

 14. Gorgias
  Het woord is een machtig heerser
  vertaald door Vincent Hunink,
  ingeleid door Jeroen A.E. Bons,
  nawoord van Jaap Mansveld
  Groningen 1996. Historische Uitgeverij
  ±-0480.00.00:1996

 15. Ineke Sluiter
  Socrates
  Amsterdam 2018. AUP, 3e dr.
  ±-0469.00.00:s2014
 16. ø
  Demokritos
  Stofjes in het zonlicht
  vertaald en toegelicht door Rein Ferwerda
  Amsterdam 1998. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  ±-0460.00.00:1998

 17. Aristofanes
  Kolenbranders. Wespen. Kapitaal
  vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Hein L. van Dolen
  Amsterdam 1997. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  ±-0446.00.00:1997

 18. Lysias
  Redevoeringen
  vertaald door Jeroen A.E. Bons
  Groningen 1993. Historische Uitgeverij
  ±-0445.00.00:1993
 19. ø
  Plato
  Verzameld Werk I
  In de vertaling van Hans Warren en Mario Molegraaf
  Amsterdam 2012 Bert Bakker
  ±-0427.00.00:2012

 20. Plato
  Verzameld Werk II
  in de vertaling van Hans Warren en Mario Molegraaf
  Amsterdam 2012 Bert Bakker
  ±-0427.00.00:2012

 21. Plato
  Verzameld Werk III
  in de vertaling van Hans Warren en Mario Molegraaf
  Amsterdam 2012. Bert Bakker
  ±-0427.00.00:2012

 22. Lao Tzu
  Tao Te Ching
  translated with an introduction by D.C. Lau
  London 1963. Penguin
  begin vierde eeuw voor Christus:(1963)
 23. ø
  Lao Tze
  Tau Te Tsjing
  vertaald door Carolus Verhulst
  Den Haag z.j. Mirananda, 2e dr.
  begin vierde eeuw voor Christus

 24. Laozi
  Daodejing
  vertaald uit het Chinees door dr. B.J. Mansvelt Beck
  Utrecht 2002. Servire
  begin vierde eeuw voor Christus:(2002)

 25. Lao-Tzu's Taoteching with selected commentaries from the past 2,000 years
  translated by Red Pine
  Port Towsend 2009. Copper Canyon Press, revised edition
  begin vierde eeuw voor Christus:(2009)
 26. ø
  Laozi
  Daodejing. Het boek van de weg en de kracht
  vertaald door Bartho Kriek
  Amsterdam 2010. Atlas
  begin vierde eeuw voor Christus:(2010)
 27. ø
  Lao Zi
  Het boek van de Tao en de innerlijke kracht
  vertaald en toegelicht door Kristofer Schipper
  Amsterdam 2010. Augustus
  begin vierde eeuw voor Christus:(2010)

 28. Tao Te Tjing voor kinderen en andere volwassenen. Het boek over vrede en vreugde
  Roeland Schweitzer: tekst en tao
  George Burggraaff: fotografie
  Kampen 2019. Van Warven
  begin vierde eeuw voor Christus:(2019)
 29. ø
  De geschriften van Liezi. De taoïstische kunst van het relativeren
  vertaald en toegelicht door Jan De Meyer
  Amsterdam 2008. Augustus
  vierde eeuw voor Christus

 30. Aristoteles
  Over poëzie
  vertaling, inleiding, annotatie en nawoord Ben Schomakers
  Leende 2000. Damon
  -0384.00.00:2000

 31. 'Aristoteles'
  Over kleuren
  ingeleid, vertaald en geannoteerd door Rein Ferwerda
  essay P. Struycken
  Budel 2001. Damon
  -0384.00.00:2001

 32. Aristoteles
  Metafysica. Boek I - VI. Grieks - Nederlands
  bezorgd en vertaald door Ben Schomakers
  Budel 2005. Damon
  -0384.00.00:2005

 33. Aristoteles
  Ethica Nicomachea
  vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Charles Hupperts en Bartel Poortman
  Budel 2015. Damon, 4e dr.
  -0384.00.00:2005

 34. Aristoteles
  De staatsinrichting van Athene
  vertaald en ingeleid door Josine Blok en Ton Kessels
  met een bijdrage van Jan Maarten Bremer
  Amsterdam 2019. Boom
  -0384.00.00:2019

 35. Ben Schomakers
  De kern van het zijnde. Een inleiding tot de Metafysica van Aristoteles
  Budel 2005. Damon
  -0384.00.00:s2005

 36. Mencius
  inleiding, vertaling en commentaar door Karel L. van der Leeuw
  Eindhoven 2020. Damon
  -0372.00.00:±-0300.00.00
 37. ø
  Zhuang Zi
  De volledige geschriften. Het grote klassieke boek van het taoïsme
  vertaald en toegelicht door Kristofer Schipper
  Amsterdam 2007. Augustus, 3e dr.
  ±-0369.00.00:vierde-derde eeuw voor Christus
 38. ø
  Epicurus
  Over de natuur en het geluk
  vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Keimpe Algra
  Groningen 1998. Historische Uitgeverij
  -0341.02.00:1998
 39. ø
  Marcel Verweij
  De remedie van Epicurus
  Uitgeverij Aspekt. Soesterberg. 2010
  -0341.02.00:s2010

 40. Alles is Eros
  Hellenistische poëzie over liefde en leven en het idyllisch landschap
  samengesteld en vertaald door Mieke de Vos
  ingeleid door Floris Overduin
  Damon. Budel. 2015
  >±-0300.00.00-

 41. Cicero
  Over ouderdom. Over vriendschap
  vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.A.M. Peters
  Leuven 1999. Ambo
  -0106.01.03:1999

 42. Cicero
  Fatsoen
  vertaald en toegelicht door Paul Silverentand
  Amsterdam 2019. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  -0106.01.03:2019

 43. Dīgha-Nikāya. De verzameling van lange leerredes
  vertaald uit het Pāli, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Jan de Breet & Rob Janssen
  Rotterdam 2001. Asoka
  >-0100.00.00

 44. Khuddaka–Nikāya – 1. De verzameling van korte teksten. Sutta-Nipāta & Dhammapada
  vertaald uit het Pāli, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Jan de Beet & Rob Janssen
  Rotterdam 2002. Asoka
  >-0100.00.00
 45. ø
  Milindapañho. De vragen van Milinda. Een samenspraak tussen een Griekse koning en een boeddhistische monnik
  vertaald uit het Pāli, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Tonny Kurpershoek-Scherft
  Nieuwekerk a/d IJssel 1998. Asoka
  >-0100.00.00-<0200.00.00

 46. Lucretius
  De natuur van de dingen. De rerum natura
  uitgegeven, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Piet Schrijvers
  Groningen 2008. Historische Uitgeverij
  -0099.00.00:2008

 47. Vitruvius
  Handboek bouwkunde
  vertaald door Ton Peters
  Amsterdam 2018. Athenaeum—Polak & Van Gennep
  ±-0080.00.00:±-0025
 48. ø
  Vergilius
  Aeneis
  vertaald door M.A. Schwartz
  Amsterdam 1989. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  -0070.10.15:-0029--0019

 49. Horatius
  Verzamelde gedichten
  uitgegeven, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Piet Schrijvers
  Groningen 2019. Historische Uitgeverij, 3e dr.
  -0065.12.08:2003
 50. ø
  Ovidius
  Metamorphosen
  vertaald door M. d'Hane–Scheltema
  Amsterdam 1994. Athenaeum — Polak & Van Gennep, 3e dr
  -0043.03.20:1993

 51. Ovidius
  Ibis. Een verwensing
  vertaald en toelichting door Christiaan Caspers
  Eindhoven 2020. Damon
  -0043.03.20:2020
 52. ø
  Lucius Annaeus Seneca
  Dialogen
  inleiding, vertaling en aantekeningen door Tjitte H. Janssen
  Amsterdam 2018. Boom, 3e opl.
  ±-0004.00.00:2006

 53. Seneca
  Medea. Phaedra. Trojaanse vrouwen
  uitgegeven, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Piet Schrijvers
  Groningen 2013. Historische Uitgeverij
  ±-0004.00.00:2013

 54. Seneca
  Thyestes. Agamemnon. Oedipus. Hercules
  uitgegeven, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Piet Schrijvers
  Groningen 2015. Historische Uitgeverij
  ±-0004.00.00:2015

 55. Jātaka. Ongrijpbaar is de Ganges. Wedergeboorteverhalen van de Boeddha
  vertaald uit het Pāli en ingeleid door Tonny Kurpershoek–Scherft
  Rotterdam. Asoka
  <00.00.00

 56. Plinius
  De wereld. Naturalis historia
  vertaald door Joost van Gelder, Mark Nieuwenhuis en Ton Peters
  Amsterdam 2018. Athenaeum—Polak & Van Gennep
  ±0023.00.00:±0077

 57. Quintilianus
  De opleiding tot redenaar
  vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Piet Gerbrandy
  Groningen 2021. Historische uitgeverij, 8e herz. dr.
  ±0035.00.00:±0095

 58. Martialis
  De waanzin van Rome. epigrammen boek 1
  vertaald door Vincent Hunink
  ingeleid door Diederik Burgersdijk
  Budel 2015. Damon
  ±0040.00.00

 59. Epictetus
  Vrij en onkwetsbaar. Verzameld werk
  vertaald door Gerard Boter en Rob Brouwer
  Amsterdam 2021. Athenaeum — Polak & Van Gennep, 5e dr.
  ±0050.00.00

 60. Theratherīgāthā. Verzen van monniken en nonnen. Uitspraken van bevrijde mannen en vrouwen in het vroege boeddhisme
  vertaald uit het Pāli, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Ria Kloppenborg
  Nieuwekerk a/d IJssel z.j. Asoka
  ?:<0100.00.00

 61. Marcus Aurelius
  Persoonlijke notities
  vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Simone Mooij-Valk
  Amsterdam 2022. Ambo|Anthos, 22e dr.
  0121.04.26:0170-0180

 62. Stephen R. Bokenkamp (ed.)
  Early Daoist Scriptures
  with a contribution by Peter Nickerson
  Berkeley 1999. University of California Press
  tweede tot en met vijfde eeuw

 63. Sextus Empiricus
  Grondslagen van het scepticisme
  vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Rein Ferwerda
  Baarn 1996. Ambo
  ±0150.00.00

 64. Origenes
  De basis. Onderzoek naar de fundamenten van geloof en wereld
  vertaald, ingeleid en toegelicht door Freerk Jan H. Berghuis
  Budel 2009. Damon
  ±0185.00.00

 65. Diogenes Laërtius
  Leven en leer van beroemde filosofen
  vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door dr. Rein Ferwerda
  Amsterdam 2000. Ambo
  3e eeuw?

 66. Plotinus
  Enneaden
  Porphyrius
  Over het leven van Plotinus en de indeling van zijn traktaten
  vertaald en ingeleid door dr. Rein Ferwerda
  Baarn 1984. Ambo
  0205.00.00

 67. Cyprianus
  Bidden in een boze wereld. Twee pamfletten uit het vroege christendom. Aan Donatus & Aan Demetrianus
  ingeleid, bezorgd en vertaal door Vincent Hunink
  Budel 2006. Damon
  ±0210.00.00
 68. ø
  De deugd en de weg. Chinese disputen uit de derde en vierde eeuw
  gekozen, vertaald en toegelicht door Jan De Meyer
  Amsterdam 2021. Boom
  0210.00.00

 69. Stephen R. Bokenkamp
  A Fourt-Century Daoist Family. The Zhen'gao, or Declarations of the Perfected, Volume 1
  Oakland 2021. University of California Press
  0330.00.00

 70. Ambrosius
  Zingen moet ons hart. Hymnen
  vertaald en toegelicht door Patrick Lateur
  Eindhoven 2019. Damon
  0339.00.00
 71. ø
  Hieronymus
  Op weg naar de hemel. Verhalen over kluizenaars
  vertaling en toelichting Vincent Hunink
  Nijmegen 2008. Vantilt
  ±0347.00.00:0376
 72. ø
  De regel van Augustinus
  ingeleid door Kees Fens
  vertaald door Vincent Hunink
  Amsterdam 2005. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  0354.11.13:0397

 73. Aurelius Augustinus
  Belijdenissen
  ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Wim Sleddens O.S.A.
  Budel 2009. Damon
  0354.11.13:0397-0398

 74. Synesios
  Dans die het heelal omkranst. Negen hymnen aan de Ene
  vertaald en toegelicht door Piet Gerbrandy
  Damon. Budel. 2016
  ±0370.00.00
 75. ø
  Mahāvaṃsa. De Grote Kroniek van Laṅkā
  vertaald en ingeleid door Ad Denisse
  Rotterdam 2002. Asoka
  >0400.00.00

 76. Pseudo-Dionysius de Areopagiet
  Over mystieke theologie
  vertaling, essay en nawoord Ben Schomakers
  Budel 2002. Damon, 2e dr.
  5e eeuw
 77. ø
  Boëthius
  De vertroosting van de filosofie
  vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door R.F.M. Brouwer
  Amsterdam 2000. Ambo, 2e dr.
  ±0480.00.00:0523
 78. ø
  Benedictus van Nursia
  Regel. Richtsnoer voor monastiek leven
  vertaling Vincent Hunink
  inleiding en annotatie Thomas Quartier en Guerric Aerden OCSO
  Budel 2014. Damon
  0480.03.02:0516
 79. o
  Eeuwige reizigers. Een bloemlezing uit de klassieke Japanse literatuur
  gekozen / vertaald / ingeleid door Jos Vos
  Amsterdam 2008. De Arbeiderspers
  >0710.00.00
 80. p
  James W. Heisig   Thomas P. Kasulis   John C. Maraldo (eds)
  Japanese Philosophy. A Sourcebook
  Honolulu 2011. University of Hawai'i Press
  >0774.00.00
 81. ø
  Wunengzi
  Het taoïsme en de bevrijding van de geest
  vertaald en toegelicht door Jan De Meyer
  Amsterdam 2011. Augustus
  ?:0887

 82. Sei Shōnagon
  Het hoofdkussenboek
  vertaald door Jan Vos
  met een voorwoord van Alfred Birney
  Amsterdam 2018. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  ±0965.00.00:1002

 83. Murasaki Shikibu
  Het verhaal van Genji. Deel 1
  vertaald door Jos Vos
  Amsterdam 2020. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  ±0973.00.00:-1201

 84. Murasaki Shikibu
  Het verhaal van Genji. Deel II
  vertaald door Jos Vos
  Amsterdam 2020. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  ±0973.00.00:-1201

 85. Murasaki Shikibu
  Het verhaal van Genji. Deel III
  vertaald door Jos Vos
  Amsterdam 2020. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  ±0973.00.00:-1201

 86. Murasaki Shikibu
  Het verhaal van Genji. Deel IV
  vertaald door Jos Vos
  Amsterdam 2021. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  ±0973.00.00:-1201

 87. Al-Ghazali
  Verlost van onzin. Autobiografie
  vertaling, inleiding en toelichting Cornelis van Lit & Gerko Tempelman
  Amsterdam 2021. Boom
  1058.00.00:1107

 88. Abu Bakr Muhammad ibn Tufayl
  Hayy Ibn Yaqzan. Een filosofische allegorie uit Moors Spanje
  uit het Arabisch vertaald en ingeleid door Remke Kruk
  Amsterdam 2019. Bulaaq, 5e dr.
  ±1110.00.00:(2007)
 89. ø
  Kamo no Chōmei
  Hōjōki – Mijn leven als kluizenaar. Schrijven tussen schoonheid en ascese
  vertaald uit het Japans door Jos Vos
  inleinding en commentaar door Michel Dijkstra
  z.pl. 2022. Stuivenberg
  1155.00.00:1181
 90. ø
  Dogen Zenji
  Shobogenzo Zuimonki. Juwelen uit de Schatkamer van de Dharma. Fukanzazengi. Universele aanbeveling voor de beoefening van zazen
  vertaald door Dirk Horai Beemster
  ingeleid door Nico Tydeman
  Rotterdam 2001. Asoka
  1200.01.26:>1231
 91. ø
  Hadewijch
  Liederen
  uitgegeven, ingeleid, vertaald en toegelicht door Veerle Fraeters & Frank Willaert
  met een reconstructie van de melodieën door Louis Peter Grijp
  Groningen 2010 Historische Uitgeverij, 2e dr.
  ?13e eeuw

 92. Saadi
  De rozentuin
  uit het Perzisch vertaald en van aantekeningen en een nawoord voorzien door J.T.P. de Bruijn
  Amsterdam 2020. Bulaaq, 5e dr.
  1210.00.00:1257-1258

 93. Reynaert in tweevoud. Deel I. Van den vos Reynaerde
  bezorgd door André Bouwman en Bart Besamusca
  Amsterdam 2002. Bert Bakker
  :?1257-1271

 94. Guillaume de Lorris   Jean de Meung
  De roman van de roos
  vertaling Ernst van Altena
  z.pl. 2016. Lalito
  :?1268-1285
 95. ø
  Meister Eckhart
  Over God wil ik zwijgen. Preken & Traktaten
  vertaald door C.O. Jellema
  Groningen 2018. Historische Uitgeverij, 3e dr.
  ±1260.00.00

 96. Dante Alighieri
  Mijn komedie. Deel I: Hel
  vertaald, ingeleid en geannoteerd door Jacques Janssen
  Nijmegen 1999. SUN
  1265.00.00:1307-1314
 97. ø
  Dante Alighieri
  De goddelijke komedie
  vertaald, ingeleid en toegelicht door Frans van Dooren
  Baarn z.j. Ambo, 4e dr.
  1265.00.00:1307-1321
 98. ø
  Kenkō
  De kunst van het nietsdoen
  vertaald uit het Japans door Jos Vos
  Amsterdam 2020. Van Oorschot
  ±1283.00.00:1330-1332

 99. Francesco Petrarca
  Het Liedboek
  vertaald door Peter Verstegen
  met een nawoord van Kees Fens
  Amsterdam 2021. Athenaeum — Polak & Van Gennep 3e dr.
  1304.07.20:1327-1368
 100. ø
  Giovanni Boccaccio
  Decamerone
  vertaald door Frans Denissen
  met aantekeningen en een nawoord van René van Stipriaan
  met een nawoord van Joyce Roodnat
  de balladen aan het eind van iedere dag en in het zevende verhaal van de tiende dag werden vertaald door Paul Claes.
  Amsterdam 2010. Athenaeum — Polak & Van Gennep, 3e dr.
  1313.06.16:1348-1353

 101. Ibn Khaldûn
  De Muqaddima
  gekozen, uit het Arabisch vertaald en van aantekeningen voorzien door Heleen Koesen en Djûke Poppinga
  ingeleid door Peter Rietbergen
  Amsterdam 2010. Bulaaq
  1332.05.27:1377

 102. Geoffrey Chaucer
  De verhalen van Canterbury
  vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Ernst van Altena
  met een nawoord van Herman Pleij
  Amsterdam 2009. Athenaeum — Polak & Van Gennep, 3e dr.
  ±1343.00.00:1392

 103. De val van de Taira
  vertaald uit het Japans en toegelicht door Jos Vos
  Amsterdam 2022. Atenaeum — Polak & Van Gennep
  :1371

 104. Reynaert in tweevoud. >Deel II. Reynaerts historie
  bezorgd door Paul Wackers
  Amsterdam 2002. Bert Bakker
  :?1373-1470

 105. Ikkyū
  Having Once Paused. Poems of Zen Master Ikkyū (1394-1481)
  translated by Sarah Messer and Kidder Smith
  z.pl. 2015. University of Michigan Press
  1394.00.00:(2015)

 106. Cusanus
  De leek over de geest
  vertaling, inleiding en noten Inigo Bocken
  Budel 2001. Damon
  1401.00.00:1450

 107. Leon Battista Alberti
  Over de bouwkunst
  vertaling Gerard Bartelink
  nawoord Koen Ottenheym
  Amsterdam 2022. Boom
  1404.02.14:1452

 108. Filosofie van het licht. Twee traktaten van Marsilio Ficino
  vertaald en ingeleid door Dr. Rijk Schipper
  's-Hertogenbosch 2022. Gompel & Svacina
  1433.10.19:1476

 109. Frank Zöllner
  Leonardo da Vinci. 1452-1519. The Complete Paintings and Drawings
  translation: Karen Williams, Whitley Chapel
  Köln 2020. Taschen
  1452.04.15:s2020

 110. Pico della Mirandola
  Rede over de menselijke waardigheid
  vertaald en van aantekeningen voorzien door Michiel op de Coul
  ingeleid en van een nawoord voorzien door Jan Papy
  Groningen 2022. Historische Uitgeverij, 2e herz. dr.
  1463.02.24:1486

 111. Desiderius Erasmus
  Lof der Zotheid
  met de tekening van Hans Holbein uit het Baselse exemplaar van 1515
  vertaald, geannoteerd en ingeleid door Petty Bange
  Amsterdam 2021. Boom, 9e dr.
  1466.10.28:1509,10

 112. Desiderius Erasmus
  Het boek tegen de barbarij
  vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Isván Bejczy
  Nijmegen 2001. SUN
  1466.10.28:1520

 113. Sandra Langereis
  Erasmus. dwarsdenker. Een biografie
  Amsterdam 2021. De Bezige Bij, 6e dr.
  1466.10.28:s2021

 114. Niccolò Machiavelli
  De heerser
  vertaald en toegelicht door Frans van Dooren
  met een nawoord van Arnon Grunberg
  Amsterdam 2019. Athenaeum — Polak & Van Gennep, 34e dr.
  1469.05.03:1513-1515

 115. Niccolò Machiavelli
  Il Principe
  vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Paul van Heck
  Leiden 2020. Primavera Pers, 2e dr.
  1469.05.03:1513-1515

 116. Niccolò Machiavelli
  Discorsi. Gedachten over Staat en Politiek
  vertaald, ingeleid en toegelicht door Paul van Heck
  Leiden 2019. Primavera Pers, 6e dr.
  1469.05.03:1513-1520

 117. Niccolò Machiavelli
  Toneel en verhalend proza. Mandragola. Clizia. Belfagor
  vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Paul van Heck
  Leiden 2010. Primavera Pers
  1469.05.03:1518,1515

 118. Thomas More
  Utopia
  vertaald door Paul Silverentand
  met een nawoord van Marja Brouwers
  Amsterdam 2008. Athenaeum—Polak & Van Gennep
  1478.02.07:1516

 119. François Rabelais
  Gargantua en Pantagruel
  uit het Frans vertaald en van inleiding en noten voorzien door Hannie Vermeer-Pardoen
  z.pl. 2018. IJzer
  1483.00.00:1542-1564

 120. Pietro Aretino
  Zes dagen. Gesprekken over het hoerenbestaan
  vertaald door Yond Boeke en Patty Krone
  met een voorwoord van Ilja Leonard Pfeijffer
  Amsterdam 2005. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  1492.04.19:1534,1536
 121. ø
  Gerolamo Cardano
  Mijn leven
  vertaald en ingeleid door Jan Lamein
  Amsterdam 2000. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  1501.09.24:1576,1643

 122. De historie vanden vier Heemskinderen
  bezorgd door Irene Spijker
  Amsterdam 2005. Bert Bakker
  :1508
 123. p
  Johannes Calvijn
  De eeuwige voorbeschikking Gods
  vertaling Willem Visser
  inleiding & annotaties Willem Balke
  Amsterdam 2009. Boom
  1509.07.10:1552
 124. ø
  Michel de Montaigne
  Essays
  vertaling Frank de Graaff
  Amsterdam 1997. Boom, 3e dr.
  1533.02.28:1580-

 125. Michel de Montaigne
  De essays
  vertaald en toegelicht door Hans van Pinxteren
  met een nawoord van Afshin Ellian
  Amsterdam 2016. Athenaeum—Polak & Van Gennep, 9e dr.
  1533.02.28:1580-
 126. ø
  Miguel de Cervantes Saavedra
  De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha
  vertaald, ingeleid en toegelicht door J.W.F. Werumeus Buning en C.F.A. van Dam
  verlucht met de prenten van Gustave Doré
  Amsterdam 1992. Querido, 11e dr.
  1547.09.29:1605,1615

 127. Giordano Bruno
  Italiaanse dialogen
  vertaald door Yond Boeke en Patty Krone
  toegelicht door Frank van Lamoen
  Amsterdam 2000. Ambo
  1548.01.00:1584-1585

 128. Ingrid D. Rowland
  Giordano Bruno. Philosopher / Heretic
  New York 2008. Farrar, Straus and Giroux
  1548.01.00:s2008

 129. Anoniem
  Lazarillo van Tormes. Een schelmenroman
  vertaald door Guus Kuijer
  met een nawoord van Barber van de Pol
  Amsterdam 2014. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  :1554

 130. Francis Bacon
  Novum organum
  vertaling & annotatie Willem Visser
  nawoord Herman de Regt & Hans Dooremalen
  Amsterdam 2016. Boom
  1561.01.22:1620

 131. Robert Burton
  The Anatomy Of Melancholy
  edited and with an introduction by Holbrook Jackson
  and with a new introduction by William H. Gass
  New York z.j. New York Review Books
  1577.02.08:1621

 132. P.C. Hooft
  Geeraerdt van Velsen. Baeto of Oorsprong der Hollanderen
  bezorgd door Henk Duits
  Amsterdm 2005. Bert Bakker
  1581.03.16:1613,1617

 133. P.C. Hooft   S. Coster
  Warenar
  bezorgd door Jeroen Jansen
  Amsterdam 2004. Bert Bakker
  1581.03.16:1617
 134. ø
  Miyamoto Musashi
  de Strategie van de Samoerai
  vertaald uit het Japans door Victor Harris, Nederlandse vertaling Huguette de Jong-Smit
  z.p. 2016. Karnak, 5e dr.
  ±1584.00.00:(1974)

 135. G.A. Bredero's
  Moortje en Spaanschen Brabander
  bezorgd door E.K. Grootes
  Amsterdam 1999. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  1585.03.16:1615,1617

 136. Joost van den Vondel
  Lucifer. Adam in ballingschap, of Aller treurspelen treurspel. Noah, of Ondergang der eerste wereld
  bezorgd door Riet Schenkeveld-van der Dussen
  Amsterdam 2004. Bert Bakker
  1587.11.17:1654,1664,1667

 137. Joost van den Vondel
  Jephta, of offerbelofte. Koning David hersteld. Faëton, of roekeloze stoutheid
  bezorgd door J.W.H. Konst
  Amsterdam 2004. Bert Bakker
  1587.11.17:1659,1660,1663

 138. Thomas Hobbes
  Leviathan of de samenstelling, vorm en macht van een kerkelijke en wereldlijke staat
  vertaling, annotaties & nawoord Wessel Krul
  Amsterdam 2010. Boom
  1588.04.05:1651

 139. René Descartes
  Meditaties over de eerste filosofie
  vertaling C.L. Vermeulen
  redactie Erik-Jan Bos, Han van Ruler
  inleidingen & annotatie Erik-Jan Bos, Han van Ruler, C.L. Vermeulen
  Amsterdam 2022. Boom
  1596.03.31:1641

 140. François de la Rochefoucauld
  Maximen. Bespiegelingen over menselijk gedrag
  vertaald door Maarten van Buuren
  Groningen 2019. Historische Uitgeverij, 2e dr.
  1613.09.15:1977

 141. Blaise Pascal
  Gedachten
  vertaling en aantekeningen: Frank de Graaff
  Amsterdam 2017. Boom, 3e dr.
  1623.06.19:1669

 142. John Locke
  Een Brief over tolerantie
  vertaling, inleiding en essay Inigo Bocken
  Budel 2004. Damon
  1632.08.29:1689

 143. Spinoza
  Korte verhandeling over God, de mens en zijn geluk
  hertaald en bezorgd door Jan Knol
  Amsterdam 2011. Wereldbibliotheek
  1632.11.24:1660

 144. Spinoza
  Korte geschriften
  bezorgd door F. Akkerman, H.G. Hubbeling, F. Mignini, N. en G. van Suchtelen
  Amsterdam 1982. Wereldbibliotheek
  1632.11.24:1663,1660,11662

 145. Spinoza
  Briefwisseling
  vertaald uit het Latijn en uitgegeven naar de bronnen alsmede van een inleiding en van verklarende en tekstkritische aantekeningen voorzien door F. Akkerman, H.G. Hubbeling, A.G. Westerbrink
  Amsterdam 2002. Wereldbibliotheek, 3e dr.
  1632.11.24:1661-1676

 146. Spinoza
  Brieven over het kwaad. De correspondentie tussen Spinoza en Van Blijenbergh
  hertaald en ingeleid door Miriam van Reijen
  Amsterdam 2012. Wereldbibliotheek
  1632.11.24:1664-1665

 147. Spinoza
  Theologisch-politiek traktaat
  uit het Latijn vertaald, ingeleid en van verklarende aantekeningen voorzien door F. Akkerman
  Amsterdam 2018. Wereldbibliotheek, 7e dr.
  1632.11.24:1670

 148. Spinoza
  Ethica
  uit het Latijn vertaald en van verklarende aantekeningen voorzien door Nico van Suchtelen
  Amsterdam 1979. Wereldbibliotheek, 5e dr.
  1632.11.24:1677

 149. Benedictus de Spinoza
  Ethica
  vertaling Corinna Vermeulen
  redactie & annotatie Han van Ruler & Corinna Vermeulen
  nawoord Han van Ruler, Leen Spruit
  Amsterdam 2012. Boom
  1632.11.24:1677

 150. Benedictus de Spinoza
  Staatkundige verhandeling
  uit het Latijn vertaald en toegelicht door Karel D'huyvetters
  met een inleiding van Jonathan I. Israel Amsterdam 2015. Wereldbibliotheek, 2e dr.
  1632.11.24:1677

 151. Jan De Meyer
  Schilderen als levenskunst. Een filosofische lezing van Shitao's Huayulu
  z.pl. 2019. Stuivenberg
  1642.00.00:s>±1697-1698

 152. Matsuo Bashō
  De herfstwind dringt door merg en been
  gekozen, vertaald, geannoteerd en ingeleid door Jos Vos
  Amsterdam 2001. De Arbeiderspers 1644.00.00:1680-1688

 153. Matsuo Bashō
  De smalle weg naar het verre noorden
  gekozen, vertaald en ingeleid door Jos Vos
  Amsterdam 2005. De Arbeiderspers
  1644.00.00:1689-1693

 154. Gottfried Wilhelm Leibniz
  Belijdenis van een filosoof. Over vrijheid, het kwaad en God
  inleiding, vertaling, commentaar en nabeschouwing Frans Jespers
  Budel 2004. Damon
  1646.07.01:1673

 155. Gottfried Wilhelm Leibniz
  Over de Natuurlijke Theologie van de Chinezen
  vertaald en ingeleid door Karel L. van der Leeuw
  Budel 2006. Damon
  1646.07.01:1715-

 156. Pierre Bayle
  Over Spinoza
  bezorgd onder redactie van Henri Krop en Jacob van Sluis, vertaald in samenwerking met Louis Hoffman, Gerrit van der Meer en Albert Willemsen
  Budel 2006. Damon
  1647.11.18:1697

 157. Bernard Mandeville
  Mensen spreken niet om begrepen te worden. Verzameld werk, deel II. De fabel van de bijen, deel II, gevolgd door Een rechtvaardiging van het boek
  vertaald en toegelicht door Arne C. Jansen
  met een narede van F.A. Hayek
  Rotterdam 2007. Lemniscaat
  1670.11.15:1724,1729

 158. Bernard Mandeville
  Vrije gedachten over godsdienst, kerk en volksgeluk. Verzameld werk, deel V
  ingeleid door Meerten B. ter Borg
  vertaald en geannoteerd door Arne C. Jansen
  Rotterdam 2011. Lemniscaat
  1670.11.15:1729

 159. George Berkeley
  De beginselen van de menselijke kennis
  vertaald en ingeleid door Jasper Doomen
  Rotterdam 2018. Lemniscaat
  1685.03.12:1710
 160. ø
  Montesquieu
  Over de geest van de wetten
  vertaling en nawoord Jeanne Holierhoek
  Amsterdam 2006. Boom
  1689.01.18:1748

 161. David Hume
  Traktaat over de menselijke natuur
  ten geleide, vertaling & annotaties F.L. van Holthoon
  Amsterdam 2007. Boom
  1711.05.07:1739-1740

 162. David Hume
  Gesprekken over de natuurlijke religie
  veraald, ingeleid en van commentaar voorzien door Ton Vink
  Budel 2005. Damon
  1711.05.07:1779

 163. Ton Vink
  Humanisme en Verlichting en de Postume Essays van David Hume
  Amsterdam 2009. Boom
  1711.05.07:s2009

 164. Jean-Jacques Rousseau
  Emile of Over de opvoeding
  keuze, aantekeningen en inleiding Jeanne-Marie Noël
  vertaling Anneke Brassinga
  Amsterdam 2012. Boom
  1712.06.28:1762

 165. Jean-Jacques Rousseau
  Het maatschappelijk verdrag, of Beginselen der staatsinrichting
  vertaald door Bert van Roermund, in samenwerking met Sandra van den Braak
  ingeleid door Bert van Roermund
  Amsterdam 2015. Boom, 2e uitgave, 1e dr.
  1712.06.28:1762

 166. Jean-Jacques Rousseau
  Bekentenissen
  vertaald en bezorgd door Leo van Maris
  met een nawoord van Fouad Laroui
  Amsterdam 2008. Athenaeum—Polak & Van Gennep, 3e dr.
  1712.06.28:1770

 167. Jean-Jacques Rousseau
  Overpeinzingen van een eenzame wandelaar
  vertaald en nawoord Leo van Maris
  Amsterdam 1994. L.J. Veen
  1712.06.28:1778

 168. Denis Diderot
  De loslippige sieraden
  vertaald door Tatjana Daan
  met een nawoord van René Puthaar
  Amsterdam 2008. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  1713.10.05:1748

 169. Cao Xueqin
  De droom van de rode kamer of: Het verhaal van de steen I
  vertaald uit het Chinees en van een nawoord voorzien door Anne Sytske Keijser, Mark Leenhouts en Silvia Marijnissen
  Amsterdam 2021. Athenaeum—Polak & Van Gennep
  ±1715.00.00:1791

 170. Cao Xueqin
  De droom van de rode kamer of: Het verhaal van de steen II
  vertaald uit het Chinees en van een nawoord voorzien door Anne Sytske Keijser, Mark Leenhouts en Silvia Marijnissen
  Amsterdam 2021. Athenaeum—Polak & Van Gennep
  ±1715.00.00:1791

 171. Cao Xueqin
  De droom van de rode kamer of: Het verhaal van de steen III
  vertaald uit het Chinees en van een nawoord voorzien door Anne Sytske Keijser, Mark Leenhouts en Silvia Marijnissen
  Amsterdam 2021. Athenaeum—Polak & Van Gennep
  ±1715.00.00:1791

 172. Cao Xueqin
  De droom van de rode kamer of: Het verhaal van de steen IV
  vertaald uit het Chinees en van een nawoord voorzien door Anne Sytske Keijser, Mark Leenhouts en Silvia Marijnissen
  Amsterdam 2021. Athenaeum—Polak & Van Gennep
  ±1715.00.00:1791

 173. Johann Joachim Winckelmann
  Een portret in brieven
  geselecteerd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Hein L. van Dolen en Eric M. Moormann
  Baan 1993. Ambo
  1717.12.09:1744

 174. Johann Joachim Winckelmann
  Gedachten over de nabootsing van de Griekse werken in de schilder- en beeldhouwkunst. Open brief. Toelichting
  ingeleid, vertaald en geannoteerd door Aart J. Leemhuis
  Utrecht 2017. Klement
  1717.12.09:1755

 175. Adam Smith
  De theorie over morele gevoelens
  vertaling en annotaties, Willem Visser
  Amsterdam 2020. Boom
  1723.06.16:1759

 176. Adam Smith
  Een onderzoek naar de aard en de oorzaken van. De welvaart van landen
  ten geleide, vertaling en annotaties Jabik Veenbaas
  Amsterdam 2019. Boom
  1723.06.16:1776

 177. Immanuel Kant
  Kritiek van de zuivere rede
  ten geleide, vertaling & annotaties Jabik Veenbaas & Willem Visser
  Amsterdam 2004. Boom
  1724.04.22:1781,1787

 178. Immanuel Kant
  Kritiek van de praktische rede
  ten geleide, vertaling & annotaties Jabik Veenbaas & Willem Visser
  Amsterdam 2009. Boom, 2e dr.
  1724.04.22:1788

 179. Immanuel Kant
  Kritiek van het oordeelsvermogen
  ten geleide, vertaling & annotaties Jabik Veenbaas & Willem Visser
  Amsterdam 2009. Boom
  1724.04.22:1790

 180. Immanuel Kant
  Pragmatische antropologie
  vertaling, annotaties & nawoord Willem Visser
  Amsterdam 2014. Boom
  1724.04.22:1798

 181. Karin de Boer
  Kants Kritiek van de zuivere rede. Een leeswijzer
  Amsterdam 2010. Boom
  1724.04.22:s2010

 182. Giacomo Casanova
  Het verhaal van mijn leven. I
  vertaald door Theo Kars
  met illustraties van Auguste Leroux
  Amsterdam 2017. Van Oorschot
  1725.04.02:1822

 183. Giacomo Casanova
  Het verhaal van mijn leven. II
  vertaald door Theo Kars
  met illustraties van Auguste Leroux
  Amsterdam 2017. Van Oorschot
  1725.04.02:1822

 184. Giacomo Casanova
  Het verhaal van mijn leven. III
  vertaald door Theo Kars
  met illustraties van Auguste Leroux
  Amsterdam 2017. Van Oorschot
  1725.04.02:1822

 185. Gotthold Ephraim Lessing
  Laocoön. Over de grenzen van schilderkunst en poëzie
  vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Wessel Krul
  Groningen 2009. Historische Uitgeverij
  1729.01.22:1766

 186. Charles-Joseph de Ligne
  Brieven aan de markiezin de Coigny
  vertaald door Marijke Arijs
  2021. Vleugels
  1735.05.23:1787

 187. Daisy Hay
  Dinner with Joseph Johnson. Books and Friendship in a Revolutionary Age
  London 2022. Chatto & Windus
  1738.11.15:s2022

 188. Johann Wolfgang Goethe
  Wilhelm Meisters leerjaren. Een roman
  vertaald door Ria van Hengel
  met een nawoord van Klaus F. Gille
  Amsterdam 2014. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  1749.08.28:1795

 189. Johann Wolfgang Goethe
  Affiniteiten
  vertaald door Ria van Hengel
  met een nawoord van Klaus F. Gille
  Amsterdam 2010. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  1749.08.28:1809
 190. ø
  Johann Wolfgang von Goethe
  Italiaanse reis
  vertaling Wilfred Oranje
  Amsterdam 2008. Boom, 2e opl.
  1749.08.28:1817

 191. Johann Peter Eckermann
  Gesprekken met Goethe
  vertaald door Gerda Meijerink, geannoteerd door Hans Ester en van een nawoord voorzien door Boudewijn Büch
  Amsterdam 1991. De Arbeiderspers, 2e dr.
  1749.08.28:s1836, 1848

 192. Rüdiger Safranski
  Goethe en Schiller. Het verhaal van een vriendschap
  vertaald door Mark Wildschut
  Amsterdam 2010. Atlas
  1749.08.28:s2009
 193. ø
  Rüdiger Safranski
  Goethe. Kunstwerk van het leven
  vertaling Mark Wildschut
  z.pl. 2019. Olympus 6e dr.
  1749.08.28:s2009

 194. Bilderdijk, Kinker & Van Hemert
  Als van hooger bestemming en aart
  samengesteld en ingeleid door Christophe Madelein & Jürgen Pieters
  met een nawoord van Piet Gerbrandy
  Groningen 2008. Historische Uitgeverij
  1756.09.07:2008

 195. Rüdiger Safranski
  Friedrich Schiller of De uitvinding van het Duitse idealisme
  vertaald door Mark Wildschut
  Amsterdam 2005. Uitgeverij Atlas
  1759.11.10:s2004

 196. Xavier de Maistre
  Reis door mijn kamer
  vertaling en nawoord Paul de Bruin
  Amsterdam 1995. Voetnoot
  1763.11.08:1794

 197. Friedrich Schleiermacher
  Over de religie. Betogen voor de ontwikkelden onder haar verachters
  vertaling Willem Visser
  Amsterdam 2007. Boom
  1768.11.21:1799

 198. Andrea Wulf
  De uitvinder van de natuur. Het avontuurlijke leven van Alexander von Humboldt
  vertaald door Mariella Duindam en Fennie Steenhuis
  Amsterdam 2022. Atlas Contact, 16e dr.
  1769.09.14:s2015

 199. Friedrich Hölderlin
  Gesammelte Werke
  Frankfurt am Main 2018. Fischer, 3e dr.
  1770.03.20:1784-1843

 200. Friedrich Hölderlin
  Onder een ijzeren hemel. Brieven
  vertaald, bezorgd en van een nawoord voorzien door Kester Freriks
  Amsterdam 1990. De Arbeiderspers
  1770.03.20:1784-1843

 201. Rüdiger Safranski
  Hölderlin. Biografie van een mysterieuze dichter
  vertaald door W. Hansen
  Amsterdam 2020. Atlas Contact
  1770.03.20:s2019

 202. William Wordsworth
  The Collected Poems of William Wordsworth
  with an introduction by Antonia Hill
  Ware 2006. Wordsworth
  1770.04.07:1785-

 203. William Wordsworth
  Prelude
  vertaald en toegelicht door Jan Kuiper
  met een nawoord van Anneke Brassinga
  Amsterdam 2020. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  1770.04.07:1850
 204. o
  Stephen Gill
  William Wordsworth. A Life. Second edition
  New York 2020. Oxford University Press
  1770.04.07:s1989

 205. Dorothy Wordsworth
  The Grasmere and Alfoxden Journals
  edited with an introduction and notes by Pamela Woof
  New York 2008. Oxford University Press
  1770.04.07:s2008

 206. Georg Wilhelm Friedrich Hegel
  Fenomenologie van de geest
  vertaling Willem Visser
  Amsterdam 2013. Boom
  1770.08.27:1807

 207. Georg Wilhelm Friedrich Hegel
  Hoofdlijnen van de rechtsfilosofie
  vertaling Willem Visser
  Amsterdam 2014. Boom
  1770.08.27:1821

 208. Jürgen Kaube
  Hegel. Een biografie
  vertaald uit het Duits door Willem Visser
  Utrecht 2022. ten have
  1770.08.27:s2020

 209. F.W.J. Schelling
  Filosofische onderzoekingen. Over het wezen van de menselijke vrijheid en de daarmee samenhangende zaken
  vertaling, inleiding en annotaties Frans Ruiter en Paul Ziche
  Amsterdam 2022. Boom
  1775.01.27:1809
 210. ø
  Jane Austen
  Trots en vooroordeel
  vertaald door Annelies Roeleveld en Margret Stevens
  met een nawoord van Cisca Dresselhuys
  Amsterdam 2009. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  1775.12.16:1813

 211. Rüdiger Safranski
  E.T.A. Hoffmann. Het leven van een sceptische fantast
  vertaling Mark Wildschut
  Amsterdam 2019. Atlast Contact
  1776.01.24:s2000
 212. ø
  Stendhal
  Het rood en het zwart
  vertaald door Hans van Pinxteren
  met een nawoord van Arnold Heumakers
  Amsterdam 2007. Athenaeum — Polak & Van Gennep, 6e dr.
  1783.01.23:1830

 213. Stendhal
  De Kartuize van Parma
  vertaald door Theo Kars
  met een nawoord van Arnon Grunberg
  Amsterdam 2004. Athenaeum — Polak & Van Gennep, 2e dr.
  1783.01.23:1839

 214. Arthur Schopenhauer
  De wereld als wil en voorstelling. Deel 1. Vier boeken, met als appendix de Kritiek op de filosofie van Kant
  vertaald en toegelicht door Hans Driessen
  met een inleiding van Patricia de Martelaere
  Amsterdam 2004. Wereldbibliotheek, 4e dr.
  1788.02.22:1819

 215. Arthur Schopenhauer
  De wereld als wil en voorstelling. Deel 2. Bevattende de aanvullingen op de vier boeken van deel 1
  vertaald en toegelicht door Hans Driessen
  Amsterdam 2004. Wereldbibliotheek, 4e dr.
  1788.02.22:1844

 216. Arthur Schopenhauer
  Parerga en paralipomena. Kleine filosofische geschriften. Deel 1
  vertaald en toegelicht door Hans Driessen
  met een inleiding door Maarten Doorman
  Amsterdam 2002. Wereldbibliotheek
  1788.02.22:1851

 217. Arthur Schopenhauer
  Parerga en paralipomena. Kleine filosofische geschriften. Deel 2
  vertaald en toegelicht door Hans Driessen
  Amsterdam 2002. Wereldbibliotheek
  1788.02.22:1851

 218. Arthur Schopenhauer
  De kunst van het gelijk krijgen
  vertaling & toelichting Tjark Kruiger
  Amsterdam 2019. Boom, 4e oplage
  1788.02.22:1996

 219. Arthur Schopenhauer
  De kunst om gelukkig te zien. Uiteengezet in vijftig leefregels
  inleiding & aantekeningen Franco Volpi
  vertaling & nawoord Cyril Lansink
  Amsterdam 2018. Boom, 4e oplage
  1788.02.22:1998
 220. ø
  Rüdiger Safranski
  Arthur Schopenhauer. De woelige jaren van de filosofie
  Nederlandse vertaling: Uitgeverij Atlas/Vertaalgroep Bergeyk z.pl. 2002. Olympus, 3e dr.
  1788.02.22:s1987

 221. Richard Holmes
  Shelley. The Pursuit
  London 2005. Harper Perennial
  1792.08.04:s1974

 222. John Keats
  Brieven
  Vertaald en bezorgd door Gerlof Janzen
  Athenaeum—Polak & Van Gennep. Amsterdam. 2007
  1795.10.31:1816-

 223. John Keats
  The Poems
  with an introduction by David Bromwich
  notes by Nicholas Roe
  New York 1999. Alfred A. Knopf
  1795.10.31:1817-

 224. John Keats
  Poems
  this selection by Peter Washington
  New York 1994. Alfred A. Knopf
  first published in Everyman's Library, 1994
  1795.10.31

 225. Mary Shelley
  Frankenstein of The modern Prometheus
  with an introduction by Wendy Lesser
  New York 1992. Alfred A. Knopf
  1797.08.30:1818
 226. ø
  Heinrich Heine
  Verhalen. De rabbijn van Bacherach. Uit de memoires van de heer von Schnabelewopski. Florentijnse nachten
  vertaling Ruth Wolf
  Utrecht 1979. Het Spectrum
  1797.12.13:1834,1837,1840
 227. ø
  Honoré de Balzac
  De huid van chagrijn
  vertaling Jean A. Schalekamp
  Utrecht 1982. Het Spectrum
  1799.05.20:1831

 228. Victor Hugo
  De miserabelen
  uit het Frans vertaald door Tatjana Daan
  z.pl. 2022. Papieren Tijger
  1802.02.26:1862

 229. Jacob van Lennep
  De roos van Dekama. Een verhaal
  bezorgd door Joke van der Wiel
  Amsterdam 2003. Athenaeum—Polak & Van Gennep
  1802.03.24:1836

 230. Marita Mathijsen
  Jacob van Lennep. Een bezielde schavuit
  Amsterdam 2019. Balans, 4e dr.
  1802.03.24:s2018

 231. Ralph Waldo Emerson
  Collected Poems and Translations
  New York 1994. The Library of America, 5e dr.
  1803.05.25:1814-

 232. Ralph Waldo Emerson
  Selected Journals 1820-1842
  Lawrence Rosenwald, editor
  New York 2010. The Library of America, 2e dr.
  1803.05.25:1820-1842

 233. Ralph Waldo Emerson
  Selected Journals 1841-1877
  Lawrence Rosenwald, editor
  New York 2010. The Library of America, 2e dr.
  1803.05.25:1841-1877
 234. o
  Ralph Waldo Emerson
  Essays & Lectures. Nature; Addresses, and Lectures. Essays: First and Second Series. Representative Men. English Traits. The Conduct of Life
  Joel Porte, editor
  New York z.j. The Library of America, 16e dr.
  1803.05.25:1836-

 235. Alexis de Tocqueville
  Over het pauperisme
  vertaald en van een nawoord voorzien door Ineke Mertens
  Utrecht 2022. IJzer
  1805.07.29:1835

 236. Alexis de Tocqueville
  Over de democratie in Amerika
  vertaling door Hessel Daalder en Steven Van Luchene, bewerkt door Andreas Kinneging
  met een uitgebreide nabeschouwing door Andreas Kinneging
  Rotterdam 2019. Lemniscaat, 5e dr.
  1805.07.29:1835,1840

 237. Alexis de Tocqueville
  Herinneringen
  vertaald en bezorgd door Ineke Mertens
  Utrecht 2023. IJzer
  1805.07.29:1850

 238. John Stuart Mill
  Over vrijheid
  vertaling, inleiding & annotaties: Wessel Krul
  Amsterdam 2023. Boom
  1806.05.20:1859

 239. John Stuart Mill
  Utilitarisme
  inleiding, vertaling & annotaties: Thomas Nys en Henri Wijsbek
  Amsterdam 2022. Boom
  1806.05.20:1863

 240. Jules Amédée Barbey d'Aurevilly
  Duivelinnen en demonen
  uit het Frans vertaald door Katelijne De Vuyst en Marij Elias.
  met een nawoord van Katelijne De Vuyst.
  Utrecht 2009. IJzer
  1808.11.02:1874

 241. Pierre-Joseph Proudhon
  Wat is eigendom?
  Onderzoek naar de beginselen van recht en bestuur
  vertaald uit het Frans door Zsuzsó Pennings
  met een inleiding van Thom Holterman
  Utrecht 2015. IJzer
  1809.01.15:1840

 242. Edgar Allan Poe
  The Complete Stories
  with an Introduction by John Seelye
  London 1992. David Campbell Publishers
  1809.01.19:1832-1849
 243. ø
  Charles Darwin
  De reis van de Beagle
  Geïllustreerde editie
  vertaald door Tineke Davids
  Amsterdam 2009. Atlas, 9e dr.
  1809.02.12:1839

 244. N.V. Gogol
  Verzamelde Werken. Deel 1. Avonden op een hoeve nabij Dikanka. Mirgorod. Peterburgse verhalen
  Amsterdam 2018. Van Oorschot, 2e dr.
  © 2012 A. Prins en Uitgeverij van Oorschot, Amsterdam
  1809.04.01:1832,1835-1842
 245. ø
  Nikolaj Gogol
  Dode zielen
  vertaald door Arthur Langeveld
  met een nawoord van Marente de Moor
  Amsterdam 2011. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  Oorspronkelijke titel Mjortvye doesji 1809.04.01:1842

 246. Søren Kierkegaard
  Dagboeken
  gekozen en ingeleid doo Sybren Polet
  vertaald door Cora Polet
  Amsterdam 1991. De Arbeiderspers
  1813.05.05:1834-1855

 247. Søren Kierkegaard
  Brieven
  inleiding en keuze Henk van der List
  vertaling, commentaar en annotatie Diederik Grit en Edith Koenders
  z.pl. 2009. Bornmeer
  1813.05.05:1835-1852

 248. Søren Kierkegaard
  Ironie
  vertaald door Willem Brouwer
  Amsterdam 2018. Boom, 3e opl.
  1813.05.05:1841

 249. Søren Kierkegaard
  Of/of. Een levensfragment uitgegeven door Victor Eremita
  vertaling en annotatie Jan Marquart Scholz
  Amsterdam 2019. Boom, 3e dr.
  1813.05.05:1843

 250. Søren Kierkegaard
  Opbouwende toespraken 1843-1845
  vertaling Hans van Munster, geheel herzien door Udo Doedens, Annelies van Hees en Pieter Vos
  Budel 2011. Damon
  1813.05.05:1843-1845
 251. ø
  Søren Kierkegaard
  Vrees en beven. dialectische lyriek door Johannes de silentio
  vertaling en verklarende noten Andries Visser
  met een nawoord van Karel Verstrynge
  Budel 2006. Damon
  1813.05.05:1843

 252. Søren Kierkegaard
  De herhaling. Een proeve van experimentele psychologie door Constantin Constantius
  vertaling Annelies van Hees
  eindredactie en verklarende noten Karl Verstrynge en Onno Zijlstra
  met een nawoord van Johan Taels
  Budel 2008. Damon
  1813.05.05:1843

 253. Søren Kierkegaard
  Het begrip angst. Een eenvoudige psychologische overweging, die verwijst naar het dogmatische probleem van de erfzonde door Vigilius Haufniensis
  vertaling J. Sperna Weiland
  eindredactie en verklarende noten Paul Cruysberghs en Johan Taels
  geheel herziene tekst en nawoord Frits Florin
  Budel 2009. Damon
  1813.05.05:1844

 254. Søren Kierkegaard
  Filosofische kruimels
  vertaling en verklarende noten Frits Florin
  met een nawoord van Paul Cruysberghs
  Budel 2013. Damon
  1813.05.05:1844,1842-1843

 255. Søren Kierkegaard
  Voorwoorden. De crisis en een crisis in het leven van een actrice. De heer Phister als Kapitein Scipio vertaling Frits Florin en Annelies van Hees
  verklarende noten Paul Cruysberghs, Frits Florin en Annelies van Hees
  met een nawoord van Paul Cruysberghs
  Eindhoven 2018. Damon
  1813.05.05:1844,1842-1843,1848

 256. Søren Kierkegaard
  Stadia op de levensweg. Studies van verschillende auteurs. Bijeengebracht, bezorgd en uitgegeven door Hilarius Bogbinder
  vertaling Jan Marquart Scholtz
  met een nawoord van Johan Taels
  Budel 2014. Damon
  1813.05.05:1845

 257. Søren Kierkegaard
  Afsluitend onwetenschappelijk naschrift bij Filosofische kruimels
  vertaling Jan Marquart Scholtz, geheel herzien door Paul Cruysberghs en Karl Verstrynge
  Eindhoven 2021. Damon
  1813.05.05:1846

 258. Thomasine Gyllembourg
  Twee tijdperken
  Søren Kierkegaard
  Een literaire recensie
  vertaling Annelies van Hees en Frits Forin
  verklarende noten Annelies van Hees, Frits Florin, Onno Zijlstra
  Budel 2009. Damon
  1813.05.05:1846

 259. Søren Kierkegaard
  Opbouwende toespraken in verschillende geest
  vertaling Hans van Munster
  geheel herzien door Frits Florin en Pieter Vos
  eindredactie en verklarende noten Frits Florin en Pieter Vos
  met een nawoord van Richard Pieter Vos
  Budel 2016. Damon
  1813.05.05:1847

 260. Søren Kierkegaard
  Wat de liefde doet. een aantal christelijke overwegingen in de vorm van toespraken
  vertaling en verklarende noten Lineke Buijs en Andries Visser
  met een nawoord van Udo Doedens en Pieter Vos
  Budel 2011. Damon, 2e dr.
  1813.05.05:1847

 261. Søren Kierkegaard
  Christelijke toespraken
  vertaling Hans Munster, geheel herzien door Pieter van Reenen
  verklarende noten Udo Doedens, Pieter van Reenen en Pieter Vos
  met een nawoord van Pieter Vos
  Eindhoven 2019. Damon
  1813.05.05:1848

 262. Søren Kierkegaard
  De ziekte tot de dood. Een christelijke psychologische uiteenzetting tot opbouwing en opwekking
  Vertaling Lineke Buijs
  inleiding & annotaties Andries Visser
  Amsterdam 2008. Boom
  1813.05.05:1849

 263. Søren Kierkegaard
  Oefening in christendom
  vertaling Pieter van Reenen
  Budel 2011. Damon
  1813.05.05:1850

 264. Søren Kierkegaard
  Het gezichtspunt voor mijn schrijverswerkzaamheid. Over mijn schrijverswerkzaamheid. De gewapende neutraliteit
  vertaling Michal van Zelm
  verklarende noten Paul Cruysberghs
  met een nawoord van Richard Purkarthofer
  Budel 2015. Damon
  1813.05.05:1859,1851,1848-1849

 265. Joakim Garff
  Søren Kierkegaard. Een biografie
  vertaald door Edith Koenders en Jan Millekamp
  Utrecht 2016. ten have, 2e dr.
  1813.05.05:s2016

 266. Daan Bronkhorst
  Kierkegaard
  Amsterdam 2022. Athenaeum—Polak & Van Gennep
  1813.05.05:s2022

 267. Richard Wagner
  Het kunstwerk van de toekomst
  uit het Duits vertaald, ingeleid en geannoteerd door Philip Westbroek
  met een voorwoord van Klaus Bertisch
  Utrecht 2013. IJzer
  1813.05.22:2013

 268. Richard Wagner
  Geschriften over kunst, politiek en religie
  uit het Duits vertaald, ingeleid en geannoteerd door Philip Westbroek
  met een voorwoord van Dieter Borchmeyer
  Utrecht z.j. IJzer
  1813.05.22:

 269. Richard Wagner
  Opera en drama
  uit het Duits vertaald, ingeleid en geannoteerd door Philip Westbroek
  met een voorwoord van Pierre Audi
  Utrecht 2014. IJzer
  1813.05.22:2014

 270. Richard Wagner
  Geschriften over eigen werk
  uit het Duits vertaald, ingeleid en geannoteerd door Philip Westbroek
  met een voorwoord van Leo M. Cornelissen
  Uitgeverij IJzer. Utrecht. 2015
  1813.05.22:2015

 271. Richard Wagner
  Geschriften over muziek
  uit het Duits vertaald, ingeleid en geannoteerd door Philip Westbroek
  met een voorwoord van Daniele Gatti
  Uitgeverij IJzer. Utrecht. 2015
  1813.05.22:2015

 272. Richard Wagner
  Geschriften over theater
  uit het Duits vertaald, ingeleid en geannoteerd door Philip Westbroek
  met een voorwoord van Eva-Maria Westbroek
  Utrecht 2016. IJzer
  1813.05.22:2016

 273. Richard Wagner
  Geschriften over cultuur en maatschappij
  uit het Duits vertaald, ingeleid en geannoteerd door Philip Westbroek
  met een voorwoord van Hans-Georg Thönges
  Utrecht 2017. IJzer
  1813.05.22:2017

 274. Richard Wagner
  Geschriften over Parijs
  uit het Duits vertaald, ingeleid en geannoteerd door Philip Westbroek
  met een voorwoord van Paul Witteman
  Utrecht 2018. IJzer
  1813.05.22:2018

 275. Richard Wagner
  Geschriften de nalatenschap, open brieven en herinneringen
  uit het Duits vertaald, ingeleid en geannoteerd door Hans van den Boom
  met een voorwoord van Paul Witteman
  Utrecht 2019. IJzer
  1813.05.22:2019

 276. Barry Millington
  Wagner
  With twelve pages of photographs, five line illustrations en fifty music examples
  Melbourne 1984. Dent
  1813.05.22:s1984

 277. Karol Berger
  Beyond Reason. Wagner contra Nietzsche
  Oakland 2017. University of California Press
  1813.05.22:s2017

 278. Alex Ross
  Wagnerism. Art and Politics in the Shadow of Music
  New York 2020. Farrar, Straus and Giroux
  1813.05.22:s2020

 279. Peter Southwell-Sanders
  Verdi
  vertaald door Marie-Anne van der Marck
  Haarlem 1988. Gottmer, 2e dr.
  1813.10.10:s1988

 280. Michael Bakoenin
  Michael Bakoenin's biecht uit de Peter en Pauls Vesting te St. Petersburg aan Tsaar Nicolaas I
  ingeleid door Arthur Lehning
  vertaling Dick Peet
  Amsterdam 1976. De Arbeiderspers
  1814.05.30:1851

 281. Michail Bakoenin
  God, de Staat en andere vormen van dictatuur
  vertaald door Mark Leegsma, J.A. Fortuyn & Jaap Kloosterman
  Gorredijk 2022. Noordboek
  1814.05.30:1871

 282. Hildebrand
  Camera Obscura. Deel 1
  bezorgd door Willem van den Berg. Henk Eijssens. Joost Kloek. Peter van Zonneveld
  Amsterdam 1998. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  1814.09.13:1839

 283. Hildebrand
  Camera Obscura. Deel 2
  bezorgd door Willem van den Berg. Henk Eijssens. Joost Kloek. Peter van Zonneveld
  Amsterdam 1998. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  1814.09.13:1839
 284. ø
  Charlotte Brontë
  Jane Eyre. een autobiografie
  vertaald door Babet Mossel
  met een nawoord van Marja Pruis
  Amsterdam 2014. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  1816.04.21:1847

 285. Henry David Thoreau
  Collected Essays and Poems
  Elizabeth Hall Witherell, editor
  z.pl. 2001. The Library of America, 4e dr.
  1817.07.12:1836-1862

 286. Henry David Thoreau
  The Journal 1837-1861
  edited by Damion Searls
  preface by John R. Stilgoe
  New York 2009. New York Review Books Classics
  1817.07.12:1837-1861

 287. Henry David Thoreau
  A Week on the Concord and Merrimack Rivers. Walden; or, Life in the Woods. The Maine Woods. Cape Cod
  Robert F. Sayre, editor
  z.pl. 1985. The Library of America, 17e dr.
  1817.07.12:1849,1854,1864,1865
 288. ø
  Henry D. Thoreau
  Walden. Burgerlijke ongehoorzaamheid
  vertaald door Anton Haakman
  Amsterdam 2005. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  1817.07.12:1854,1849
 289. ø
  Henry David Thoreau
  Wandelen. Op zoek naar een verloren natuur
  Nederlandse vertaling Edzard Kroll
  Groningen 2018. Historische Uitgeverij
  1817.07.12:1862

 290. Laura Dassow Walls
  Henry David Thoreau. A life
  Chicago 2017. The University of Chicago Press
  1817.07.12:s2017

 291. Jacob Burckhardt
  De cultuur der Renaissance in Italië
  vertaling: Titia Jelgersma, naar de oorspronkelijke uitgave
  Utrecht 2008. Het Spectrum, 3e dr.
  1818.05.25:1860

 292. Jacob Burckhardt
  Wereldhistorische beschouwingen. Colleges over de waarde van de geschiedenis voor het leven
  vertaald, toegelicht en van een nabeschouwing voorzien door Peter J.Th.M. Claessens
  Amsterdam 2020. Boom
  1818.05.25:1905
 293. ø
  Emily Brontë
  Woeste Hoogten
  vertaald door Frans Kellendonk
  met een nawoord van Kristien Hemmerechts
  Amsterdam 2009. Athenaeum — Polak & Van Gennep, 7e dr.
  1818.07.30:1847
 294. ø
  I.S. Toergenjew
  Verzamelde Werken. Deel I. Roedin. Het adelsnest. Aan de vooravond. Vaders en zonen
  vertaald uit het Russisch door Karel van het Reve
  Amsterdam 1984. Van Oorschot, 4e dr.
  1818.11.09:1955
 295. ø
  I.S. Toergenjew
  Verzamelde Werken. Deel II. Jagersverhalen en andere verhalen
  vertaald uit het Russisch door Wils Huisman
  Amsterdam 1989. Van Oorschot, 3e dr.
  1818.11.09:1955
 296. ø
  I.S. Toergenjew
  Verzamelde Werken. Deel III. Verhalen
  vertaald uit het Russisch door Carl en Rebecca Ebeling
  Amsterdam 1988. Van Oorschot, 4e dr.
  1818.11.09:1955
 297. ø
  I.S. Toergenjew
  Verzamelde Werken. Deel IV. Rook. Een maand buiten. Nieuwe gronden
  vertaald uit het Russisch door Karel van het Reve
  Amsterdam 1986. Van Oorschot, 3e dr.
  1818.11.09:1958
 298. ø
  I.S. Toergenjew
  Verzamelde Werken. Deel V. Brieven
  keuze en commentaar K. van het Reve
  vertaling A. van der Ent en J. Timmers
  Amsterdam 1988. Van Oorschot, 2e dr.
  1818.11.09:1988

 299. Walt Whitman
  Poetry & Prose. Leaves of Grass (1855). Leaves of Grass (1891-1892). Complete Prose Works (1892). Supplementary Prose
  Justin Kaplan, editor
  New York z.j. The Library of America, 22e dr.
  1819.05.31:1855

 300. Gottfried Keller
  Groene Heinrich
  vertaling van Peter Kaaij
  Amsterdam 2016. Athenaeum& mdash; Polak & Van Gennep
  1819.07.19:1854-1855

 301. Herman Melville
  Moby Dick
  vertaling en nawoord Barber van de Pol
  Amsterdam 2008. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  1819.08.01:1851

 302. Herman Melville
  De klerk Bartleby. Een verhaal van Wall Street
  vertaling en nawoord Rosalien van Witsen
  illustratie Charlotte Schrameijer
  Amsterdam 2016. Athenaeum — Polak & Van Gennep, 2e dr.
  1819.08.01:1856

 303. Herman Melville
  Billy Budd, voormarsgast. Wat hem overkwam in het jaar van de Grote Muiterij
  dit is een licht bewerkte versie van de in 1950 bij Wereldbibliotheek verschenen vertaling door Johan M. Palm.
  Amsterdam 2006. Wereldbibliotheek
  1819.08.01:1924

 304. Theodor Fontane
  Stechlin
  vertaald door Wilfred Oranje
  met een nawoord van Theo Kramer
  Amsterdam 2007. Atlas, 2e dr.
  1819.12.30:1899

 305. Multatuli
  Max Havelaar
  met een nawoord van Marita Mathijsen
  Amsterdam 2012. Athenaeum — Polak & Van Gennip
  1820.03.02:1860

 306. Multatuli
  Volledige werken I. Geloofsbelydenis. Max Havelaar. Brief aan ds W. Francken azn. Brief aan den gouverneur-generaal in ruste. Aan de stemgerechtigden in het kiesdistrict Tiel. Max Havelaar aan Multatuli. Het gebed van den onwetende. Wys my de plaats waar ik gezaaid heb
  Amsterdam 1973. Van Oorschot
  1820.03.02:1973

 307. Multatuli
  Volledige werken II. Minnebrieven. Over vrijen arbeid in Nederlands-Indië. Brief aan Quintillianus. Ideeën, eerste bundel
  Amsterdam 1973. Van Oorschot
  1820.03.02:1973

 308. Multatuli
  Volledige werken III. Japanse gesprekken. De school des levens. Ideeën, tweede bundel De bruid daarboven. De zegen Gods door Waterloo. Franse rymen
  Amsterdam 1973. Van Oorschot
  1820.03.02:1973

 309. Multatuli
  Volledige werken IV. Een en ander over Pruisen en Nederland. Causerieën. De maatschappij tot nut van den Javaan. Ideeën, derde bundel
  Amsterdam 1973. Van Oorschot
  1820.03.02:1973

 310. Multatuli
  Volledige werken V. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den koning
  Amsterdam 1973. Van Oorschot
  1820.03.02:1973

 311. Multatuli
  Volledige werken VI. Ideeën, vierde bundel. Ideeën, vyfde bundel
  Amsterdam 1973. Van Oorschot
  1820.03.02:1973

 312. Multatuli
  Volledige werken VII. Ideeën, zesde bundel. Ideeën, zevende bundel. Aleid. Onafgewerkte blaadjes
  Amsterdam 1973. Van Oorschot
  1820.03.02:1973

 313. Multatuli
  Volledige werken VIII. brieven en documenten uit de jaren 1820-1846
  Amsterdam 1976. Van Oorschot
  1820.03.02:1976

 314. Multatuli
  Volledige werken IX. brieven en documenten uit de jaren 1846-1857
  Amsterdam 1976. Van Oorschot
  1820.03.02:1976

 315. Multatuli
  Volledige werken X. brieven en documenten uit de jaren 1858-1862
  Amsterdam 1976. Van Oorschot
  1820.03.02:1976

 316. Multatuli
  Volledige werken XI. brieven en documenten uit de jaren 1862-1867
  Amsterdam 1977. Van Oorschot
  1820.03.02:1977

 317. Multatuli
  Volledige werken XII. brieven en documenten uit de jaren 1867-1868
  Amsterdam 1979. Van Oorschot
  1820.03.02:1979

 318. Multatuli
  Volledige werken XIII. brieven en documenten uit de jaren 1868-1869
  Amsterdam 1980. Van Oorschot
  1820.03.02:1980

 319. Multatuli
  Volledige werken XIV. brieven en documenten uit de jaren 1870-1871
  Amsterdam 1982. Van Oorschot
  1820.03.02:1982

 320. Multatuli
  Volledige werken XV. brieven en documenten uit de jaren 1872-1873
  Amsterdam 1983. Van Oorschot
  1820.03.02:1983

 321. Multatuli
  Volledige werken XVI. brieven en documenten uit de jaren 1873-1874
  Amsterdam 1984. Van Oorschot
  1820.03.02:1984

 322. Multatuli
  Volledige werken XVII. brieven en documenten uit de jaren 1874-1875
  Amsterdam 1986. Van Oorschot
  1820.03.02:1986

 323. Multatuli
  Volledige werken XVIII. brieven en documenten uit de jaren 1875-1877
  Amsterdam 1987. Van Oorschot
  1820.03.02:1987

 324. Multatuli
  Volledige werken XIX. brieven en documenten uit de jaren 1878-1879
  Amsterdam 1989. Van Oorschot
  1820.03.02:1989

 325. Multatuli
  Volledige werken XX. brieven en documenten uit de jaren 1879-1880
  Amsterdam 1989. Van Oorschot
  1820.03.02:1989

 326. Multatuli
  Volledige werken XXI. brieven en documenten uit de jaren 1881-1882
  Amsterdam 1990. Van Oorschot
  1820.03.02:1990

 327. Multatuli
  Volledige werken XXII. brieven en documenten uit de jaren 1882-1883
  Amsterdam 1991. Van Oorschot
  1820.03.02:1991

 328. Multatuli
  Volledige werken XXIII. brieven en documenten uit de jaren 1884-1886
  Amsterdam 1993. Van Oorschot
  1820.03.02:1993

 329. Multatuli
  Volledige werken XXIV. brieven en documenten uit het 1887. nagekomen brieven en dokumenten uit de jaren 1839-1886
  Amsterdam 1995. Van Oorschot
  1820.03.02:1995

 330. Multatuli
  Volledige werken XXV. nagekomen brieven en dokumenten uit de jaren 1871-1886 en registers
  Amsterdam 1995. Van Oorschot
  1820.03.02:1995

 331. K. ter Laan
  Multatuli encyclopedie
  Den Haag 1995. Sdu Uitgeverij Koninginnegracht
  1820.03.02:s1995
 332. ø
  Dik van der Meulen
  Multatuli
  Leven en werk van Eduard Douwes Dekker
  Amsterdam 2003. SUN, 6e dr.
  1820.03.02:s2002
 333. ø
  F.M. Dostojewski
  Verzamelde Werken. Deel V. Misdaad en straf
  vertaald uit het Russisch door Jan Meijer
  Amsterdam 1983. Van Oorschot, 4e dr.
  1821.11.11:1956

 334. F.M. Dostojewski
  Verzamelde Werken. Deel VIII. De jongeling
  vertaald uit het Russisch door Paul Rodenko
  Amsterdam 2013. Van Oorschot, 5e dr.
  1821.11.11:1956

 335. F.M. Dostojewski
  Verzamelde Werken. Deel I. Romans en verhalen
  vertaald uit het Russisch door A. Voogd
  Amsterdam 2013. Van Oorschot, 4e dr.
  1821.11.11:1958

 336. F.M. Dostojewski
  Verzamelde Werken. Deel IX. De gebroeders Karamazov
  vertaald uit het Russisch door Jan van der Eng
  Amsterdamm 2001. Van Oorschot, 7e dr.
  1821.11.11:1958
 337. ø
  F.M. Dostojewski
  Verzamelde Werken. Deel VI. De idioot
  vertaald uit het Russisch door Charles B. Timmer
  Amsterdam 1987. Van Oorschot, 3e dr.
  1821.11.11:1960

 338. F.M. Dostojewski
  Verzamelde Werken. Deel I. Romans en verhalen
  vertaald uit het Russisch en van aantekeningen en een nawoord voorzien door Arthur Langeveld en Madeleine Mes
  Amsterdam 2017. Van Oorschot
  1821.11.11:2017

 339. F.M. Dostojewski
  Verzamelde Werken. Deel 2. Vijf romans
  vertaald uit het Russisch en van aantekeningen voorzien door Gerard Cruys, Arthur Langeveld en Madeleine Mes
  Amsterdam 2018. Van Oorschot
  1821.11.11:2018

 340. F.M. Dostojewski
  Verzamelde Werken. Deel 3. Aantekeningen uit het dodenhuis. Vernederd en gekrenkt
  vertaald uit het Russisch en van aantekeningen voorzien door Gerard Cruys en Arthur Langeveld
  Amsterdam 2019. Van Oorschot
  1821.11.11:2019

 341. F.M. Dostojewski
  Verzamelde Werken. Deel 5. Misdaad en straf
  vertaald door Hans Boland
  Amsterdam 2019. Van Oorschot
  1821.11.11:2019

 342. F.M. Dostojewski
  Verzamelde Werken. Deel 4. Zes romans
  vertaling en aantekeningen: Gerard Cruys, Arthur Langeveld, Madeleine Mes
  Amsterdam 2022. Van Oorschot
  1821.11.11:2022

 343. Joseph Frank
  Dostoevsky
  A Writer in His Time
  edited by Mary Petrusewicz
  Abridged ed. of author's work in 5 v.: c1976-2002.
  Princeton 2010. Princeton University Press
  1821.11.11:s2010

 344. Gustave Flaubert
  Madame Bovary. Provenciaalse zeden en gewoonten
  vertaald en toegelicht door Hans van Pinxteren
  met een nawoord van Thomas Rosenboom
  Amsterdam 2009. Athenaeum — Polak & Van Gennep, 22e dr.
  1821.12.12:1856

 345. Edmond en Jules de Goncourt
  Dagboek
  gekozen, vertaald en bezorgd door Leo van Maris
  Amsterdam 2014. De Arbeiderspers
  1822.05.26:2014
 346. ø
  Alfred Russel Wallace
  Het Maleise eilandenrijk
  vertaling Ruud Rook
  z.pl. 2009. Olympus, 3e dr.
  1823.01.08:1869

 347. Olf Praamstra
  Busken Huet. Een biografie
  Amsterdam 2007. SUN
  1826.12.28:s2007
 348. ø
  L.N. Tolstoj
  Verzamelde werken. Deel V. Anna Karenina
  vertaald uit het Russisch door Wils Huisman
  Amsterdam 1983. Van Oorschot, 2e dr.
  1828.09.09:1965

 349. L.N. Tolstoj
  Verzamelde werken. Oorlog en vrede
  vertaald uit het Russisch en van aantekeningen, nawoord en een personenregister voorzien door Yolanda Bloemen en Marja Wiebes
  Amsterdam 2013. Van Oorschot, 5e dr.
  1828.09.09:2006

 350. L.N. Tolstoj
  Verzamelde werken. Verhalen en novellen. 1851-1863
  vertaald uit het Russisch en van aantekeningen en nawoord voorzien door Yolanda Bloemen, Froukje Slofstra en Marja Wiebes
  Amsterdam 2015. Van Oorschot
  1828.09.09:2015

 351. Guido Gezelle
  Poëzie en proza
  bezorgd door P. Couttenier en A. De Vos
  Amsterdam 2002. Bert Bakker
  1830.05.01:2002
 352. o
  Emily Dickinson
  Verzamelde gedichten
  vertaald en van commentaar voorzien door Peter Verstegen
  Amsterdam 2018. Van Oorschot, 2e dr.
  1830.12.10:2011

 353. Louisa May Alcott
  Little Women. Little Men. Jo's Boys
  New York. Library of America, 4e dr.
  1832.11.29:2005

 354. Louisa May Alcott
  Work. Eight Cousins. Rose in Bloom. Stories & Other Writings
  Susan Cheever, editor
  New York 2014. Library of America
  1832.11.29:2014

 355. Wilhelm Dilthey
  De onmogelijkheid van de metafysica
  vertaling en annotatie Gerrit Steunebrink – Koenraad Verrycken
  Budel 2010. Damon
  1833.11.19:1883
 356. ø
  De vertellingen van duizend-en-één nacht. Deel 1/2
  uit het Arabisch vertaald door Richard van Leeuwen
  geïllustreerd door Jean-Paul Franssens
  Amsterdam 1993. Bulaaq, 4e dr.
  :1835

 357. De vertellingen van duizend-en-één nacht. Deel 3/4
  uit het Arabisch vertaald door Richard van Leeuwen
  geïllustreerd door Jean-Paul Franssens
  Amsterdam z.j. Bulaaq
  :1835

 358. De vertellingen van duizend-en-één nacht. Deel 5/6
  uit het Arabisch vertaald door Richard van Leeuwen
  geïllustreerd door Jean-Paul Franssens
  Amsterdam 1994. Bulaaq
  :1835

 359. De vertellingen van duizend-en-één nacht. Deel 7/8
  uit het Arabisch vertaald door Richard van Leeuwen
  geïllustreerd door Jean-Paul Franssens
  Amsterdam z.j. Bulaaq
  :1835

 360. De vertellingen van duizend-en-één nacht. Deel 9/10
  uit het Arabisch vertaald door Richard van Leeuwen
  geïllustreerd door Jean-Paul Franssens
  Amsterdam 1999. Bulaaq
  :1835

 361. De vertellingen van duizend-en-één nacht. Deel 11/12
  uit het Arabisch vertaald door Richard van Leeuwen
  geïllustreerd door Jean-Paul Franssens
  Amsterdam z.j. Bulaaq
  :1835

 362. De vertellingen van duizend-en-één nacht. Deel 13/14
  uit het Arabisch vertaald door Richard van Leeuwen
  geïllustreerd door Jean-Paul Franssens
  Amsterdam z.j. Bulaaq
  :1835

 363. Piet Paaltjens
  Snikken en grimlachjes. Academische poëzie
  bezorgd door Marita Mathijsen en Dick Welsink
  Amsterdam 2003. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  1835.02.14:1867-

 364. Charles Sanders Peirce
  Lessen in pragmatisme
  samenstelling, inleiding & vertaling Kees Schuyt
  Amsterdam 2017. Boom
  1839.09.10:1868-

 365. William James
  Writings 1902-1910. The Varieties of Religious Experience. Pragmatism. A Pluralistic Universe. The Meaning of Truth. Soms Problems of Philosophy. Essays
  Bruce Kuklick, editor
  New York 1987. The Library of America
  1842.01.11:1902-1910

 366. Friedrich Nietzsche
  Jugendschriften 1854-1861
  herausgegeben von Hans Joachim Mette
  mit einer editorischen Vorbemerkung von Rüdiger Schmidt zum Nachdruck der Ausgabe
  München 1994. Deutscher Taschenbuch Verlag
  1844.10.15

 367. Friedrich Nietzsche
  Jugendschriften 1861-1864
  herausgegeben von Hans Joachim Mette
  München 1994. Deutscher Taschenbuch Verlag
  1844.10.15

 368. Friedrich Nietzsche
  Schriften der Studenten- und Militärzeit 1864-1868
  herausgegeben von Hans Joachim Mette und Karl Schlechta
  München 1994. Deutscher Taschenbuch Verlag
  1844.10.15

 369. Friedrich Nietzsche
  Schriften der Studenten- und Militärzeit 1866-1868. Schriften der letzten Leipziger Zeit 1868
  herausgegeben von Hans Joachim Mette und Karl Schlechta
  München 1994. Deutscher Taschenbuch Verlag
  1844.10.15

 370. Friedrich Nietzsche
  Schriften der letzten Leipziger und Ersten Basler Zeit 1868-1869. Die Vorlesungsniederschriften mit Zusätzen und Ergänzungen aus den Jahren 1874/1875 und 1878/1879
  herausgegeben von Carl Koch und Karl Schlechta
  München 1994. Deutscher Taschenbuch Verlag
  1844.10.15

 371. Friedrich Nietzsche
  Die Geburt der Tragödie. Unzeitgemäße Betrachtungen I-IV. Nachgelassene Schriften 1870-1873
  Kritische Studienausgabe
  herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari
  München 1988. Deutscher Taschenbuch Verlag
  1844.10.15

 372. Friedrich Nietzsche
  Menschliches, Allzumenschliches I und II
  Kritische Studienausgabe
  herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari
  München 1988. Deutscher Taschenbuch Verlag
  1844.10.15

 373. Friedrich Nietzsche
  Morgenröte. Idyllen aus Messina. Die fröhliche Wissenschaft
  Kritische Studienausgabe
  herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari
  München 1988. Deutscher Taschenbuch Verlag
  1844.10.15

 374. Friedrich Nietzsche
  Also sprach Zarathustra I-IV
  Kritische Studienausgabe
  herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari
  München 1988. Deutscher Taschenbuch Verlag
  1844.10.15

 375. Friedrich Nietzsche
  Jenseits von Gut und Böse. Zur Genealogie der Moral
  Kritische Studienausgabe
  herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari
  München 1988 Deutscher Taschenbuch Verlag
  1844.10.15

 376. Friedrich Nietzsche
  Der Fall Wagner. Götzen-Dämmerung. Der Antichrist. Ecce homo. Dionysos-Dithyramben. Nietzsche contra Wagner
  Kritische Studienausgabe
  herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari
  München 1988. Deutscher Taschenbuch Verlag
  1844.10.15

 377. Friedrich Nietzsche
  Nachgelassene Fragmente 1869-1874
  Kritische Studienausgabe
  herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari
  München 1988. Deutscher Taschenbuch Verlag
  1844.10.15

 378. Friedrich Nietzsche
  Nachgelassene Fragmente 1875-1879
  Kritische Studienausgabe
  herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari
  München 1988. Deutscher Taschenbuch Verlag
  1844.10.15

 379. Friedrich Nietzsche
  Nachgelassene Fragmente 1880-1882
  Kritische Studienausgabe
  herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari
  München 1988. Deutscher Taschenbuch Verlag
  1844.10.15

 380. Friedrich Nietzsche
  Nachgelassene Fragmente 1882-1884
  Kritische Studienausgabe
  herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari
  München 1988. Deutscher Taschenbuch Verlag
  1844.10.15

 381. Friedrich Nietzsche
  Nachgelassene Fragmente 1884-1885
  Kritische Studienausgabe
  herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari
  München 1988. Deutscher Taschenbuch Verlag
  1844.10.15

 382. Friedrich Nietzsche
  Nachgelassene Fragmente 1885-1887
  Kritische Studienausgabe
  herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari
  München 1988. Deutscher Taschenbuch Verlag
  1844.10.15

 383. Friedrich Nietzsche
  Nachgelassene Fragmente 1887-1889
  Kritische Studienausgabe
  herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari
  München 1988. Deutscher Taschenbuch Verlag
  1844.10.15

 384. Friedrich Nietzsche
  Kommentar zu den Bänden 1-13
  Kritische Studienausgabe
  herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari
  München 1988. Deutscher Taschenbuch Verlag
  1844.10.15

 385. Friedrich Nietzsche
  Chronik zu Nietzsches Leben. Konkordanz. Verzeichnis der Gedichte. Gesamtregister
  Kritische Studienausgabe
  herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari
  München 1988. Deutscher Taschenbuch Verlag
  1844.10.15
 386. ø
  Friedrich Nietzsche
  Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe in 8 Bänden. Band 1. Juni 1850 - September 1864
  herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari
  München 1986. Deutscher Taschenbuch Verlag
  1844.10.15
 387. ø
  Friedrich Nietzsche
  Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe in 8 Bänden. Band 2. September 1864 - April 1869
  herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari
  München 1986. Deutscher Taschenbuch Verlag
  1844.10.15
 388. ø
  Friedrich Nietzsche
  Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe in 8 Bänden. Band 3. April 1869 - Mai 1872
  herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari
  München 1986. Deutscher Taschenbuch Verlag
  1844.10.15
 389. ø
  Friedrich Nietzsche
  Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe in 8 Bänden. Band 4. Mai 1872 - Dezember 1874
  herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari
  München 1986. Deutscher Taschenbuch Verlag
  1844.10.15
 390. ø
  Friedrich Nietzsche
  Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe in 8 Bänden. Band 5. Januar 1875 - Dezember 1879
  herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari
  München 1986. Deutscher Taschenbuch Verlag
  1844.10.15
 391. p
  Friedrich Nietzsche
  Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe in 8 Bänden. Band 6. Januar 1880 - Dezember 1884
  herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari
  München 1986. Deutscher Taschenbuch Verlag
  1844.10.15

 392. Friedrich Nietzsche
  Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe in 8 Bänden. Band 7. Januar 1885 - Dezember 1886
  herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari
  München 1986. Deutscher Taschenbuch Verlag
  1844.10.15

 393. Friedrich Nietzsche
  Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe in 8 Bänden. Band 8. Januar 1887 - Januar 1889. Nachträge · Gesamtregister
  herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari
  München 1986. Deutscher Taschenbuch Verlag
  1844.10.15

 394. Friedrich Nietzsche
  Briefwechsel. Kritische Gesamtausgabe. Erste Abteilung Erster Band. Friedrich Nietzsche Briefe Juni 1950 — September 1964. Briefe an Friedrich Nietzsche Oktober 1849 — September 1864
  heraugegeben von Giorgi Colli und Mazzino Montinari
  Berlin 1975. Walter de Gruyter
  1844.10.15

 395. Friedrich Nietzsche
  Briefwechsel. Kritische Gesamtausgabe. Erste Abteilung Zweiter Band. Friedrich Nietzsche Briefe September 1964 — April 1869
  heraugegeben von Giorgi Colli und Mazzino Montinari
  Berlin 1975. Walter de Gruyter
  1844.10.15

 396. Friedrich Nietzsche
  Briefwechsel. Kritische Gesamtausgabe. Erste Abteilung Dritter Band. Briefe an Friedrich Nietzsche Oktober 1964 — März 1869
  heraugegeben von Giorgi Colli und Mazzino Montinari
  Berlin 1975. Walter de Gruyter
  1844.10.15

 397. Friedrich Nietzsche
  Briefwechsel. Kritische Gesamtausgabe. Erste Abteilung Vierter Band. Nachbericht zu ersten Abteilung: Briefe von und an Friedrich Nietzsche Oktober 1849–April 1869
  begründet von Giorgi Colli und Mazzino Montinari
  weitergeführt von Norbert Miller und Annemarie Pieper
  Berlin 1993. Walter de Gruyter
  1844.10.15

 398. Friedrich Nietzsche
  Briefwechsel. Kritische Gesamtausgabe. Zweite Abteilung Erster Band. Friedrich Nietzsche Briefe April 1869 — Mai 1972
  heraugegeben von Giorgi Colli und Mazzino Montinari
  Berlin 1977. Walter de Gruyter
  1844.10.15

 399. Friedrich Nietzsche
  Briefwechsel. Kritische Gesamtausgabe. Zweite Abteilung Zweiter Band. Briefe an Friedrich Nietzsche April 1869 — Mai 1972
  heraugegeben von Giorgi Colli und Mazzino Montinari
  Berlin 1977. Walter de Gruyter
  1844.10.15

 400. Friedrich Nietzsche
  Briefwechsel. Kritische Gesamtausgabe. Zweite Abteilung Dritter Band. Friedrich Nietzsche Briefe Mai 1972 — Dezember 1874
  heraugegeben von Giorgi Colli und Mazzino Montinari
  Berlin 1978. Walter de Gruyter
  1844.10.15

 401. Friedrich Nietzsche
  Briefwechsel. Kritische Gesamtausgabe. Zweite Abteilung Vierter Band. Briefe an Friedrich Nietzsche Mai 1972 — Dezember 1874
  heraugegeben von Giorgi Colli und Mazzino Montinari
  Berlin 1978. Walter de Gruyter
  1844.10.15

 402. Friedrich Nietzsche
  Briefwechsel. Kritische Gesamtausgabe. Zweite Abteilung Fünfter Band. Friedrich Nietzsche Briefe Januar 1875 — Dezember 1879
  heraugegeben von Giorgi Colli und Mazzino Montinari
  Berlin 1980. Walter de Gruyter
  1844.10.15

 403. Friedrich Nietzsche
  Briefwechsel. Kritische Gesamtausgabe. Zweite Abteilung Sechster Band. Briefe an Friedrich Nietzsche Januar 1875 — Dezember 1879. Erster Halbband
  heraugegeben von Giorgi Colli und Mazzino Montinari
  Berlin 1980. Walter de Gruyter
  1844.10.15

 404. Friedrich Nietzsche
  Briefwechsel. Kritische Gesamtausgabe. Zweite Abteilung Sechster Band. Briefe an Friedrich Nietzsche Januar 1875 — Dezember 1879. Zweiter Halbband
  heraugegeben von Giorgi Colli und Mazzino Montinari
  Berlin 1980. Walter de Gruyter
  1844.10.15

 405. Friedrich Nietzsche
  Briefwechsel. Kritische Gesamtausgabe. Zweite Abteilung Siebenter Band. Nachbericht zu zweiten Abteilung. Erster Teilband. Briefe von und an Friedrich Nietzsche April 1849–Mai 1872
  begründet von Giorgi Colli und Mazzino Montinari
  herausgegeben von Norbert Miller und Jörg Salaquarda
  Berlin 1998. Walter de Gruyter
  1844.10.15

 406. Friedrich Nietzsche
  Briefwechsel. Kritische Gesamtausgabe. Zweite Abteilung Siebenter Band. Nachbericht zu zweiten Abteilung. Zweiter Teilband. Briefe von und an Friedrich Nietzsche Mai 1872–Dezember 1874
  begründet von Giorgi Colli und Mazzino Montinari
  herausgegeben von Annemarie Pieper
  Berlin 2000. Walter de Gruyter
  1844.10.15

 407. Friedrich Nietzsche
  Briefwechsel. Kritische Gesamtausgabe. Dritte Abteilung Erster Band. Friedrich Nietzsche Briefe Januar 1880 — Dezember 1884
  heraugegeben von Giorgi Colli und Mazzino Montinari
  unter Mitarbeit von Helga Anania-Hess
  Berlin 1981. Walter de Gruyter
  1844.10.15

 408. Friedrich Nietzsche
  Briefwechsel. Kritische Gesamtausgabe. Dritte Abteilung Zweiter Band. Briefe an Friedrich Nietzsche Januar 1880 — Dezember 1884
  heraugegeben von Giorgi Colli und Mazzino Montinari
  unter Mitarbeit von Helga Anania-Hess
  Berlin 1981. Walter de Gruyter
  1844.10.15

 409. Friedrich Nietzsche
  Briefwechsel. Kritische Gesamtausgabe. Dritte Abteilung Dritter Band. Friedrich Nietzsche Briefe Januar 1885 — Dezember 1886
  heraugegeben von Giorgi Colli und Mazzino Montinari
  unter Mitarbeit von Helga Anania-Hess
  Berlin 1982. Walter de Gruyter
  1844.10.15

 410. Friedrich Nietzsche
  Briefwechsel. Kritische Gesamtausgabe. Dritte Abteilung Vierter Band. Briefe an Friedrich Nietzsche Januar 1885 — Dezember 1886
  heraugegeben von Giorgi Colli und Mazzino Montinari
  unter Mitarbeit von Helga Anania-Hess
  Berlin 1982. Walter de Gruyter
  1844.10.15

 411. Friedrich Nietzsche
  Briefwechsel. Kritische Gesamtausgabe. Dritte Abteilung Fünfter Band. Friedrich Nietzsche Briefe Januar 1887 — Januar 1889
  heraugegeben von Giorgi Colli und Mazzino Montinari
  unter Mitarbeit von Helga Anania-Hess
  Berlin 1984. Walter de Gruyter
  1844.10.15

 412. Friedrich Nietzsche
  Briefwechsel. Kritische Gesamtausgabe. Dritte Abteilung Sechster Band. Briefe an Friedrich Nietzsche Januar 1887 — Januar 1889
  heraugegeben von Giorgi Colli und Mazzino Montinari
  unter Mitarbeit von Helga Anania-Hess
  Berlin 1984. Walter de Gruyter
  1844.10.15

 413. Friedrich Nietzsche
  Dit alles ben ik. Gedichten
  samengesteld, vertaald & toegelicht door Ard Posthuma
  met een inleiding van Piet Gerbrandy
  en essays van Martine Prange en Mariëtte Willemsen
  Groningen 2023. Historische Uitgeverij
  1844.10.15
 414. ø
  Friedrich Nietzsche
  De geboorte van de tragedie of Griekse cultuur en pessimisme
  vertaald, geannoteerd en van een nawoord voorzien door Hans Driessen
  Amsterdam 2000. De Arbeiderspers
  1844.10.15
 415. ø
  Friedrich Nietzsche
  Waarheid en leugen
  vertaling Tine Ausma
  aantekeningen Pieter Mostert
  Amsterdam 2018. Boom
  1844.10.15
 416. ø
  Friedrich Nietzsche
  Oneigentijdse beschouwingen
  vertaald door Thomas Graftdijk
  voor deze editie herzien door Paul Beers
  Amsterdam 1998. De Arbeiderspers
  1844.10.15
 417. ø
  Friedrich Nietzsche
  Menselijk, al te menselijk. Een boek voor vrije geesten
  vertaald door Thomas Graftdijk
  voor deze editie herzien, geannoteerd en van een nawoord voorzien door Hans Driessen
  Amsterdam 2000. De Arbeiderspers
  1844.10.15
 418. ø
  Friedrich Nietzsche
  Morgenrood. Gedachten over de morele vooroordelen
  vertaald door Pé Hawinkels
  voor deze editie herzien door Michel van Nieuwstadt
  Amsterdam 1998. De Arbeiderspers
  oorspronkelijke titel: Morgenröte

 419. Friedrich Nietzsche
  De vrolijke wetenschap. ('la gaya scienza')
  vertaald door Pé Hawinkels
  voor deze editie herzien, geannoteerd en van een nawoord voorzien door Hans Driessen
  Amsterdam 1990. De Arbeiderspers
  1844.10.15

 420. Friedrich Nietzsche
  De vrolijke wetenschap. ('la gaya scienza')
  vertaald door Hans Driessen
  gedichten vertaald door Ard Posthuma
  met een nawoord van Paul van Tongeren
  Nijmegen 2018. Vantilt
  1844.10.15

 421. Friedrich Nietzsche
  Aldus sprak Zarathoestra. Een boek voor allen en voor niemand
  ingeleid en van een voorwoord voorzien door H. Marsman
  vertaling dr. P. Endt en H. Marsman
  Amsterdam 2014. Wereldbibliotheek, 34e dr.
  1844.10.15
 422. ø
  Friedrich Nietzsche
  Aldus sprak Zarathoestra
  vertaling Wilfred Oranje
  Amsterdam 1996. Boom
  1844.10.15

 423. Friedrich Nietzsche
  Zo sprak Zarathoestra. Een boek voor iedereen en niemand
  vertaald door Ria van Hengel
  met een nawoord van Hans Driessen
  Utrecht 2013. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  1844.10.15

 424. Friedrich Nietzsche
  Voorbij goed en kwaad. Voorspel tot een filosofie van de toekomst
  vertaald door Thomas Graftdijk
  voor deze editie herzien door Paul Beers
  Amsterdam 1999. De Arbeiderspers
  1844.10.15

 425. Friedrich Nietzsche
  De genealogie van de moraal. Een strijdschrift
  vertaald door Thomas Graftdijk
  voor deze editie herzien, geannoteerd en van een nawoord voorzien door Hans Driessen
  Amsterdam 2000. De Arbeiderspers
  1844.10.15

 426. Friedrich Nietzsche
  Afgodenschemering. Of hoe men met de hamer filosofeert
  vertaald, geannoteerd en van een nawoord voorzien door Hans Driessen
  Amsterdam 1997. De Arbeiderspers
  1844.10.15

 427. Friedrich Nietzsche
  De antichrist. Vloek over het christendom
  vertaald door Pé Hawinkels
  voor deze editie herzien door Michel van Nieuwstadt
  Amsterdam 1997. De Arbeiderspers
  1844.10.15

 428. Friedrich Nietzsche
  Ecce homo
  vertaald op basis van de eerdere vertaling van Pé Hawinkels door Paul Beers
  Amsterdam 2000. De Arbeiderspers
  1844.10.15

 429. Friedrich Nietzsche
  Nietzsche contra Wagner
  gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door Hans Driessen
  Amsterdam 1994. De Arbeiderspers
  1844.10.15

 430. Friedrich Nietzsche
  Nagelaten fragmenten. Deel 1: van herfst 1869 tot eind 1874
  teksteditie en annotatie door Giorgio Colli en Mazzino Montinari
  vertaald door Michel van Nieuwstadt
  Amsterdam 2003. SUN
  1844.10.15

 431. Friedrich Nietzsche
  Nagelaten fragmenten. Deel 2: van begin 1875 tot eind 1879
  teksteditie en annotatie door Giorgio Colli en Mazzino Montinari
  vertaald door Michel van Nieuwstadt
  Amsterdam 2003. SUN
  1844.10.15
 432. ø
  Friedrich Nietzsche
  Nagelaten fragmenten. Deel 3: van begin 1880 tot zomer 1882
  teksteditie en annotatie door Giorgio Colli en Mazzino Montinari
  vertaald door Michel van Nieuwstadt
  Amsterdam 2005. SUN
  1844.10.15

 433. Friedrich Nietzsche
  Nagelaten fragmenten. Deel 4: van juli 1882 tot winter 1883/4
  teksteditie en annotatie door Giorgio Colli en Mazzino Montinari
  vertaald door Michel van Nieuwstadt
  Amsterdam 2006. SUN
  1844.10.15

 434. Friedrich Nietzsche
  Nagelaten fragmenten. Deel 5: van voorjaar 1884 tot herfst 1885
  teksteditie en annotatie door Giorgio Colli en Mazzino Montinari
  vertaald door Michel van Nieuwstadt & Mark Wildschut
  Amsterdam 2007. SUN
  1844.10.15

 435. Friedrich Nietzsche
  Nagelaten fragmenten. Deel 6: van herfst 1885 - herfst 1887
  teksteditie en annotatie door Giorgio Colli en Mazzino Montinari
  vertaald door Mark Wildschut
  Nijmegen 2001. SUN
  1844.10.15

 436. Friedrich Nietzsche
  Nagelaten fragmenten. Deel 7: november 1887 - begin januari 1889
  teksteditie en annotatie door Giorgio Colli en Mazzino Montinari
  vertaald door Michel van Nieuwstadt
  Nijmegen 2001. SUN
  1844.10.15
 437. ø
  Friedrich Nietzsche & Malwida von Meysenbug
  'U heeft nooit een woord van mij begrepen'. Briefwisseling
  onder redactie van Max Noordhoek en Paul van Tongeren
  Kampen 2004. Klement Pelckmans
  1844.10.15

 438. Friedrich Nietzsche
  Afgemat als een eendagsvlieg bij avond. Een selectie uit de brieven 1858-1879
  geselecteerd, vertaald en toegelicht door Hans Driessen
  herzien door Peter J.Th.M. Claessens
  Amsterdam 2021. De Arbeiderspers, 4e herziene dr.
  1844.10.15

 439. Friedrich Nietzsche
  De levensgevaarlijke jaren. Een keuze uit de brieven 1879-1889
  geselecteerd, vertaald, ingeleid en toegelicht door Peter J.Th.M. Claessens
  Amsterdam 2021. De Arbeiderspers 1844.10.15
 440. ø
  Lou Andreas-Salomé
  Friedrich Nietzsche
  met aantekeningen van Thomas Pfeiffer, uitgegeven door Ernst Pfeiffer
  vertaald door Léon Hanssen
  Amsterdam 1987. De Arbeiderspers
  1844.10.15:s1894

 441. Stefan Zweig
  Nietzsche
  vertaald uit het Duits door Bart van Kreel
  Utrecht 2022. IJzer
  1844.10.15:s1925

 442. Guy de Pourtalès
  Nietzsche in Italy
  edited, translated en with an introduction by Will Stone
  London 2022. Pushkin Press
  1844.10.15:s1929

 443. Walter Kaufmann
  Nietzsche. Philosopher, Psychologist, Antichrist
  with a new foreword by Alexander Nehamas
  Princeton 2013. Princeton University Press
  1844.10.15:s1950

 444. Karl Jaspers
  Leonardo en Nietzsche
  vertaald door drs. D.L. Couprie
  Utrecht 1966. Het Spectrum
  1844.10.15:s1952,1958

 445. R.J. Hollingdale
  Nietzsche. The Man and His Philosophy. Revised Edition
  Cambridge 2001. Cambridge University Press
  1844.10.15:s1965
 446. ø
  Curt Paul Janz
  Friedrich Nietzsche. Complete biografie. Jeugd / De jaren in Basel (1869-1879)
  vertaling / bewerking: C.W.A.J.A. Walraven
  Baarn 1990. Tirion
  1844.10.15:s1978
 447. ø
  Curt Paul Janz
  Friedrich Nietzsche. Complete biografie. Periode van de vrije filosofie. Erkenning / het tragische levenseinde
  vertaling / bewerking: C.W.A.J.A. Walraven
  Baarn 1990. Tirion
  1844.10.15:s1978
 448. ø
  Mazzino Montinari
  Nietzsche lesen
  Berlin 1982. Walter de Gruyter
  1844.10.15:s1980

 449. Begegnungen mit Nietzsche
  herausgegeben von Sander L. Gilman
  unter Mitwirkung von Ingeborg Reichenbach
  Bonn 1981. Bouvier Verlag
  1844.10.15:s1981

 450. Alexander Nehamas
  Nietzsche. Life as Literature
  Cambridge, Massachusetts 1999. Harvard University Press, 11e dr.
  1844.10.15:s1985

 451. Graham Parkes (ed.)
  Nietzsche and Asian Thought
  Chicago 1996. The University of Chicago Press
  1844.10.15:s1991

 452. George J. Stack
  Nietzsche and Emerson. An elective affinity
  Athens 1992. Ohio University Press
  1844.10.15:s1992
 453. ø
  William H. Schaberg
  Nietzsches Werke. Eine Publikationsgeschichte und kommentierte Bibliographie
  aus dem Amerikanischen von Michael Leuenberger
  Basel 2002. Schwabe & Co.
  1844.10.15:s1995
 454. ø
  Lesley Chamberlain
  Nietzsche in Turijn. Een intieme biografie
  vertaald door Frans van Zetten
  Amsterdam 2000. Atlas
  1844.10.15:s1996
 455. ø
  Mariëtte Willemsen
  Kluizenaar zonder God. Friedrich Nietzsche en het verlangen naar bevrijding en verandering
  Amsterdam 1997. Boom
  1844.10.15:s1997
 456. ø
  Friedrich Nietzsche. Chronik im Bildern und Texten
  Im Auftrag der Stiftung Weimarer Klassik zusammengestelt von Raymond J. Benders und Stephan Oettermann unter Mitarbeit von Hauke Reich und Sibylle Spiegel
  Wien 2000. Deutsche Taschenbuch Verlag
  1844.10.15:s2000be
 457. ø
  Andrea Bollinger   Franziska Trenkle
  Nietzsche in Basel
  mit einem Geleitwort von Curt Paul Janz
  Basel 2000. Schwabe
  1844.10.15:s2000bol

 458. Links Nietzscheanisme
  redactie: Marc Van den Bossche en Maurice Weyembergh
  Budel 2000. Damon
  1844.10.15:s2000bos
 459. ø
  Rüdiger Safranski
  Nietzsche. Een biografie van zijn denken
  vertaald door Mark Wildschut
  z.pl. Olympus, 2e dr.
  1844.10.15:s2000s

 460. Curtis Cate
  Friedrich Nietzsche. A Biography
  z.pl. 2003. Pimlico
  1844.10.15:s2002

 461. Nietzsche-Wörterbuch. Band 1: Abbreviatur - einfach
  herausgegeben von der Nietzsche Research Group (Nijmegen) unter Leitung von Paul van Tongeren, Gerd Schank und Herman Siemens
  Berlin 2004. De Gruyter
  1844.10.15:s2004
 462. ø
  Martine Prange
  Lof der Méditerranée. Nietzsches vrolijke wetenschap tussen noord en zuid
  Kampen 2005. Klement
  1844.10.15:s2005p

 463. T.K. Seung
  Nietzsche's Epic of the Soul. Thus Spoke Zarathustra
  Lanham 2005. Lexington Books
  1844.10.15:s2005se

 464. Robin Small
  Nietzsche and Rée. A Star Friendship
  Oxford 2007. Clarendon Press
  1844.10.15:s2005sm

 465. Bernard Reginster
  The Affirmation of Life. Nietzsche on overcoming nihilism
  Cambridge, Massachusetts 2008. Harvard University Press
  1844.10.15:s2006

 466. Carol Diethe
  The A to Z of Nietzscheanism
  Lanham 2010. The Scarecrow Press
  1844.10.15:s2007

 467. Peter Bornedal
  The Surface and the Abyss. Nietzsche as Philosopher of Mind and Knowledge
  Berlin 2010. De Gruyter
  1844.10.15:s2010b
 468. ø
  Julian Young
  Friedrich Nietzsche. A Philosophical Biography
  z.pl. 2010. Cambridge University Press
  1844.10.15:s2010y

 469. Nietzsche on Instinct and Language
  edited by João Constâncio and Maria João Mayer Branco
  Berlin 2011. De Gruyter
  1844.10.15:s2011
 470. ø
  Paolo D'Iorio
  Nietzsche's Journey to Sorrento. Genesis of the philosophy of the free spirit
  translated by Sylvia Mae Gorelick
  Chicago 2012. The University of Chicago Press
  1844.10.15:s2012i

 471. Paul van Tongeren
  Het Europese nihilisme. Friedrich Nietzsche over een dreiging die niemand schijnt te deren
  Nijmegen 2012. Vantilt
  1844.10.15:s2012t
 472. ø
  Gerard Visser
  In gesprek met Nietzsche
  Nijmegen 2012. Vantilt
  1844.10.15:s2012v

 473. Martine Prange
  Nietzsche, Wagner, Europe
  Berlin 2013. De Gruyter
  1844.10.15:s2013p

 474. Joel Westerdale
  Nietzsche's Aphoristic Challenge
  Berlin 2013. De Gruyter
  1844.10.15:s2013w

 475. Vinod Acharya
  Nietzsche's Meta-Existentialism
  Berlin 2014. De Gruyter
  1844.10.15:s2014
 476. ø
  Mark Anderson
  Zarathustra Stone
  z.pl. 2016. S.Ph. Press
  1844.10.15:s2016a

 477. Daniel Blue
  The Making of Friedrich Nietzsche. The Quest for Identity, 1844-1869
  Cambridge 2016. Cambridge University Press
  1844.10.15:s2016b
 478. ø
  Henk Manschot
  Blijf de aarde trouw. Pleidooi voor een Nietzscheaanse terrasofie
  Nijmegen 2016. Vantilt
  1844.10.15:s2016m
 479. ø
  Paul van Tongeren
  Nietzsche
  Amsterdam 2016. Amsterdam University Press
  1844.10.15:s2016t
 480. ø
  John Kaag
  Hiking with Nietzsche. Becoming who you are
  London 2018. Granta Publications
  1844.10.15:s2018k
 481. ø
  Sue Prideaux
  Ik ben dynamiet. Het leven van Nietzsche
  vertaald door Peter Claessens
  Amsterdam 2018. De Arbeiderspers
  1844.10.15:s2018p

 482. Pietro Gori
  Nietzsche's Pragmatism. A Study on Perspectival Thought
  translated by Sarah De Sanctis
  Berlin 2020. De Gruyter
  1844.10.15:s2020g
 483. o
  Gaila Pander
  Een zuivere toon. De beeldtaal van Nietzsches Also sprach Zarathustra
  Almere 2020. Parthenon
  1844.10.15:s2020p

 484. Hannah Maria Rotter
  Selbsterhaltung und Wille zur Macht. Nietzschs Spinoza-Rezeption
  Berlin 2021. De Gruyter
  1844.10.15:s2021

 485. Bram Stoker
  Dracula
  with an introduction by Joan Acocela
  New York 2010. Alfred A. Knopf
  1847.11.08:1897

 486. Guy de Maupassant
  Op het water
  vertaald door Hester Tollenaar
  2021. Vleugels
  1850.08.05:1888
 487. p
  Sir James George Frazer
  De gouden tak. Over mythen, magie en religie
  verkorte uitgave
  vertaald door Aris J. van Braam
  z.pl. 2002. Olympus, 4e dr.
  1854.01.01:1922

 488. Oscar Wilde
  Plays, Prose Writings and Poems
  with an introduction by Terry Eagleton
  New York z.j. Alfred A. Knopf
  1854.10.16:

 489. Sigmund Freud
  Het onbehagen in de cultuur
  vertaling Gerda Mathot, Dick Bergsma & Henk Bouman
  annotaties James Strachey & anderen
  Amsterdam 2020. Boom
  1856.05.06:1930

 490. Liu E
  De reizen van Oud Afval
  vertaald en toegelicht door Jan De Meyer
  Amsterdam 2010. Augustus
  1857.10.18:1904-1907
 491. ø
  Joseph Conrad
  Hart der duisternis
  vertaald door en met een nawoord voorzien van Bas Heijne
  Amsterdam 2009. Athenaeum — Polak & Van Gennep, 7e dr.
  1857.12.03:1902

 492. Edmund Husserl
  De crisis van de Europese wetenschappen en de transcendentale fenomenologie
  vertaling & annotatie Willem Visser
  Amsterdam 2018. Boom
  1859.04.08:1936

 493. Willem Kloos
  Verzen
  Nijmegen 2017. Vantilt
  1859.05.06:1894

 494. Peter Janzen en Frans Oerlemans
  Willem Kloos [1859-1938]. O God, waarom schynt de zon nog
  Nijmegen 2017. Vantilt
  1859.05.06:s2017

 495. Jacques Perk
  Gedichten
  met voorrede van Mr. C. Vosmaer en inleinding van Willem Kloos
  bezorgd door R.W. Stolk
  Amsterdam 2003. Bert Bakker, 2e dr.
  1859.06.10:1882
 496. ø
  Cyriel Buysse
  Zomerleven
  teksteditie en verantwoording door Yves T'Sjoen
  met een nawoord van Joris van Parys
  Amsterdam 2006. Atlas
  1859.09.20:1915

 497. Henri Bergson
  Tijd en vrije wil. Essay over de onmiddellijke gegevenheden van het bewustzijn
  vertaling Jeanne Holierhoek
  Amsterdam 2017. Boom, 2e opl.
  1859.10.18:1889
 498. ø
  Anton P. Tsjechow
  Verzamelde werken. Deel III. Verhalen 1887-1891
  vertaald uit het Russiche door Charles B. Timmer
  Amsterdam 1987. Van Oorschot, 4e dr.
  1860.01.29:1955

 499. Anton P. Tsjechow
  Verzamelde werken. Deel I. Verhalen 1880-1885. Drama op de jacht
  vertaald uit het Russiche door Tom Eekman, Aai Prins en Anne Stoffel; van een nawoord voorzien door Aai Prins
  Amsterdam 2008. Van Oorschot, 2e dr.
  1860.01.29:2005

 500. Anton P. Tsjechow
  Verzamelde werken. Deel II. Verhalen 1885-1886
  vertaald uit het Russiche door Tom Eekman, Aai Prins en Anne Stoffel; van een nawoord voorzien door Anne Stoffel
  Amsterdam 2005. Van Oorschot
  1860.01.29:2005

 501. Anton P. Tsjechow
  Verzamelde werken. Deel III. Verhalen 1887-1888
  vertaald uit het Russiche door Tom Eekman, Aai Prins en Anne Stoffel; van een nawoord voorzien door Aai Prins
  Amsterdam 2006. Van Oorschot
  1860.01.29:2006

 502. Anton P. Tsjechow
  Verzamelde werken. Deel IV. Verhalen 1889-1894
  vertaald uit het Russiche door Tom Eekman, Aai Prins en Anne Stoffel; van een nawoord voorzien door Aai Prins
  Amsterdam 2008. Van Oorschot
  1860.01.29:2008

 503. Anton P. Tsjechow
  Verzamelde werken. Deel V. Verhalen 1894-1903
  vertaald uit het Russiche door Tom Eekman, Aai Prins en Anne Stoffel; van een nawoord voorzien door Anne Stoffel
  Amsterdam 2010. Van Oorschot
  1860.01.29:2010
 504. ø
  Frederik van Eeden
  Van de koele meren des doods
  bezorgd door Jan Fontijn
  Amsterdam 2004. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  1860.04.03:1900

 505. Jan Fontijn
  Tweespalt. Het leven van Frederik van Eeden tot 1901
  Amsterdam 1990. Querido
  1860.04.03:s1990

 506. Jan Fontijn
  Trots verbrijzeld. Het leven van Frederik van Eden vanaf 1901
  Amsterdam 1996. Querido
  1860.04.03:s1996

 507. Lou Andreas-Salomé
  Terugblik op mijn leven. Hoofdlijnen van enkele persoonlijke herinneringen
  bezorgd door Ernst Pfeiffer
  vertaald door Thomas Graftdijk
  met een nawoord van Hanneke Wijgh en van Ernst Pfeiffer
  Amsterdam 1992. De Arbeiderspers, 3e dr.
  1861.02.12:1951

 508. Edith Wharton
  Het rif
  vertaling Lisette Graswinckel
  z.pl. 2021. Van Maaskant Haun
  1862.01.24:1912
 509. ø
  Louis Couperus
  De boeken der kleine zielen. De kleine zielen. Het late leven. Zielenschemering. Het heilige weten
  Utrecht 1982. Veen 3e druk
  1863.06.10:1901-1903

 510. Louis Couperus
  Verzamelde Werken I. Jeugdwerk. Eline Vere. Novellen
  Amsterdam 1975. Van Oorschot
  1863.06.10:1975

 511. Louis Couperus
  Verzamelde Werken II. Noodlot. Extase. Majesteit. Wereldvrede. Hoge troeven. Reis-impressies
  Amsterdam 1975. Van Oorschot
  1863.06.10:1975

 512. Louis Couperus
  Verzamelde Werken III. Metamorfose. Psyche. Fidessa. Langs lijnen van geleidelijkheid
  Amsterdam 1975. Van Oorschot
  1863.06.10:1975

 513. Louis Couperus
  Verzamelde Werken IV. De stille kracht. Babel. Novellen. De zonden der zon. Jahve. Dionysos
  Amsterdam 1975. Van Oorschot
  1863.06.10:1975

 514. Louis Couperus
  Verzamelde Werken V. De boeken der kleine zielen
  Amsterdam 1975. Van Oorschot
  1863.06.10:1975

 515. Louis Couperus
  Verzamelde Werken VI. Van oude mensen de dingen die voorbijgaan. De berg van licht
  Amsterdam 1975. Van Oorschot
  1863.06.10:1975

 516. Louis Couperus
  Verzamelde Werken VII. Aan de weg der vreugde. Antiek toerisme. Verhalen en arabesken
  Amsterdam 1975. Van Oorschot
  1863.06.10:1975

 517. Louis Couperus
  Verzamelde Werken VIII. Herakles. Verhalen en dagboekbladen. Uit blanke steden onder blauwe lucht
  Amsterdam 1975. Van Oorschot
  1863.06.10:1975

 518. Louis Couperus
  Verzamelde Werken IX. Lucrezia. De ongelukkige. Legenden en portretten
  Amsterdam 1975. Van Oorschot
  1863.06.10:1975

 519. Louis Couperus
  Verzamelde Werken X. De komedianten. De verliefde ezel. Het zwevende schaakbord. De ode
  Amsterdam 1975. Van Oorschot
  1863.06.10:1975

 520. Louis Couperus
  Verzamelde Werken XI. Xerxes. Iskander
  Amsterdam 1975. Van Oorschot
  1863.06.10:1975

 521. Louis Couperus
  Verzamelde Werken XII
  Amsterdam 1975. Van Oorschot
  1863.06.10:1975

 522. Max Weber
  De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme
  vertaling Mark Wildschut
  Amsterdam 2012. Boom
  1864.04.21:1920

 523. Fusien Bijl de Vroe   Claire van den Donk   Rudi Ekkart   Quirine van der Meer Mohr   Nina Reid   Annemiek Rens
  Het oog van Jan Veth. Schilder en criticus rond 1900
  Zwolle 2023. Waanders
  1864.05.18:s2023

 524. Harry G.M. Prick
  In de zekerheid van eigen heerlijkheid. Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890
  Amsterdam 1997. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  1864.09.22:s1997

 525. Harry G.M. Prick
  Een vreemdeling op de wegen. Het leven van Lodewijk van Deyssel vanaf 1890
  Amsterdam 2003. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  1864.09.22:s2003

 526. Herman Gorter
  Mei. Een gedicht
  uitgegeven naar de eerste druk uit 1889
  bezorgd door Enno Endt en Mary Kemperink
  Amsterdam 2002. Van Oorschot
  1864.11.26:2002

 527. Herman de Liagre Böhl
  Herman Gorter 1864-1927. Met al mijn bloed heb ik voor U geleefd
  z.pl. 2000. Olympus, 2e dr.
  1864.11.26:s1996

 528. J.H. Leopold
  Verzamelde verzen. 1886-1925
  bezorgd door H.T.M. van Vliet
  Amsterdam 2006. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  1865.05.11:2006

 529. Madelon de Keizer
  Als een meeuw op de golven. Albert Verwey en zijn tijd
  Amsterdam 2017. Prometheus
  1865.05.15:s2017

 530. W.B. Yeats
  The poems
  edited en introduced by Daniel Albright
  London 1992. David Campbell Pubishers Ltd.
  1865.06.13:1990

 531. Luigi Pirandello
  Dagboek van Serafino Gubbio, cameraman. roman
  vertaald uit het Italiaans door Jenny Tuin
  Amsterdam 2008. Coppens & Frenks, 2e dr.
  1867.06.28:1915

 532. Luigi Pirandello
  Iemand, niemand en honderduizend
  vertaald door Sylvia Brinkman
  Groningen 2005. boekwerk & partners
  1867.06.28:1926
 533. ø
  Luigi Pirandello
  De reis. Novellen voor een jaar
  vertaald uit het Italiaans door Annegret Böttner, Leontine Bijman, Tineke van Dijk en Reinier Speelman
  met een inleiding van Max Nord
  Amsterdam 1989. Coppens & Frenks
  1867.06.28:1989
 534. ø
  Luigi Pirandello
  De vlieg. Novellen voor een jaar
  vertaald uit het Italiaans door Annegret Böttner, Leontine Bijman, Jenny Tuin en Marije de Jager
  Amsterdam 1989. Coppens & Frenks
  1867.06.28:1989
 535. ø
  Luigi Pirandello
  In stilte. Novellen voor een jaar
  vertaald uit het Italiaans door Annegret Böttner, Leontine Bijman, Jenny Tuin en Marije de Jager
  Amsterdam 1990. Coppens & Frenks
  1867.06.28:1990
 536. ø
  Luigi Pirandello
  Alle drie. Novellen voor een jaar
  vertaald uit het Italiaans door Tineke van Dijk, Marije de Jager, Anthonie Kee en Jenny Tuin
  Amsterdam 1990. Coppens & Frenks 1867.06.28:1990
 537. ø
  Luigi Pirandello
  De kruik. Novellen voor een jaar
  vertaald uit het Italiaans door Tineke van Dijk, Marije de Jager, Jenny Tuin en Anthonie Kee
  Amsterdam 1990. Coppens & Frenks
  1867.06.28:1990

 538. Luigi Pirandello
  Berecche en de oorlog. Novellen voor een jaar
  vertaald uit het Italiaans door Tineke van Dijk, Anthonie Kee, Annegret Böttner en Leontine Bijman
  Amsterdam 1991. Coppens & Frenks
  1867.06.28:1991

 539. Luigi Pirandello
  Van de neus naar de hemel. Novellen voor een jaar
  vertaald uit het Italiaans door Marije de Jager en Jenny Tuin
  Amsterdam 1994. Coppens & Frenks
  1867.06.28:1994

 540. Luigi Pirandello
  Donna Mimma. Novellen voor een jaar
  vertaald uit het Italiaans door Anthonie Kee en Jenny Tuin
  Amsterdam 1995. Coppens & Frenks
  1867.06.28:1995

 541. Luigi Pirandello
  Man alleen. Novellen voor een jaar
  vertaald uit het Italiaans door Anthonie Kee
  Amsterdam 1998. Coppens & Frenks
  1867.06.28:1998

 542. Luigi Pirandello
  De zwarte sjaal. Novellen voor een jaar
  vertaald uit het Italiaans door Anthonie Kee
  Amsterdam 2003. Coppens & Frenks
  1867.06.28:2003

 543. Luigi Pirandello
  Maak dat je weg komt. Novellen voor een jaar
  vertaald uit het Italiaans door Anthonie Kee en van een nawoord voorzien door Cok van der Voort
  Amsterdam 2005. Coppens & Frenks
  1867.06.28:2005

 544. André Gide
  Niet als de anderen. Herinneringen
  vertaald en van een voorwood voorzien door Mirjam de Veth
  Amsterdam 2006. Atlas
  1869.11.22:1926

 545. Elsbeth Etty
  Henriette Roland-Holst. Liefde is heel het leven niet
  z.pl. 2000. Olympus, 7e dr.
  1869.12.24:s1996

 546. Alfred Adler
  Mensenkennis. Inleiding tot de karakterkunde
  Utrecht 2020. Bijleveld, 8e dr.
  1870.02.07:1927
 547. ø
  I.A. Boenin
  Verzamelde werken. Deel I. Verhalen 1892-1913
  vertaald uit het Russisch door Margriet Berg en Marja Wiebes
  Amsterdam 1994. Van Oorschot
  1870.10.22:1892-1913

 548. Paul Valéry
  De crisis van de geest. Drie essays over de toekomst van Europa
  vertaling en nawoord Piet Meeuse
  z.pl. 2020. Vleugels
  1871.10.30:1919,1945

 549. Paul Valéry
  Meneer Teste
  vertaling en nawoord Piet Meeuse
  z.pl. 2019. Vleugels
  1871.10.30:1926

 550. Hans Janssen
  Piet Mondriaan. Een nieuwe kunst voor een ongekend leven. Een biografie
  Amsterdam 2016. Hollands Diep
  1872.03.07:s2016
 551. ø
  Max Scheler
  Het ressentiment in de moraal
  vertaling: Willem Visser
  Amsterdam 2008. Boom
  1874.08.22:1912

 552. Holbrook Jackson
  The Anatomy Of Bibliomania
  New York 1950. Farrar, Straus and Company. New York
  1874.12.31:1930
 553. ø
  Thomas Mann
  De dood in Venetië en andere verhalen
  uit het Duits vertaald door Pé Hawinkels en Hans Hom
  Amsterdam 1989. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  1875.06.06:1903,1911,1940,1944
 554. ø
  Thomas Mann
  De Toverberg
  vertaald door Pé Hawinkels
  Amsterdam 1996. De Arbeiderspers, 10e dr.
  1875.06.06:1924
 555. ø
  Thomas Mann
  Doctor Faustus
  Het leven van de Duitse toondichter Adrian Leverkühn, verteld door een vriend
  vertaald door Thomas Graftdijk
  Amsterdam 1985. De Arbeiderspers
  1875.06.06:1947

 556. Antonio Machado
  Juan de Mairena. Uitspraken, grappen, kanttekeningen en herinneringen van een onbekende leraar
  uit het Spaans vertaald door M. Vanderzee
  Utrecht z.j. IJzer
  1875.07.26:1936
 557. ø
  Antonio Machado
  Gedichten
  herdicht door Erik Coenen
  Amsterdam zj. De Wilde Tomaat
  1875.07.26:

 558. Evelyn Underhill
  Mysticism. A Study in the Nature and Development of Human Spiritual Consciousness, Mystical Theology, Visions and the Soul
  z.pl. 2018. Adansonia Press, 12e dr.
  1875.12.06:1911
 559. ø
  Hermann Hesse
  Siddhartha
  vertaling A.M.H. Binkhuysen
  Amsterdam 2011. De Bezige Bij, 37e dr.
  1877.07.02:1922

 560. Robert Walser
  De Tanners
  vertaald uit het Duits en van een nawoord voorzien door Machteld Bokhove
  z.pl. 2020. Koppernik
  1878.04.15:1907

 561. Robert Walser
  De bediende
  vertaald uit het Duits en van een nawoord voorzien door Machteld Bokhove
  z.pl. 2021. Koppernik
  1878.04.15:1908
 562. ø
  Robert Walser
  De wandeling
  vertaald uit het Duits door Machteld Bokhove
  Amsterdam 2021. Rainbow
  1878.04.15:1917

 563. Robert Walser
  De rover. Roman
  vertaald uit het Duits en van een nawoord voorzien door Machteld Bokhove
  z.pl. 2018. Koppernik, 2e dr.
  1878.04.15:1925

 564. Karel van de Woestijne
  Verzameld dichtwerk. Deel 1. Lyrische poëzie
  bezorgd door Anne Marie Musschoot
  met medewerking van Kristoffel Demoen, Leo Jansen en Yves T'Sjoen
  Tielt 2007. Lannoo
  1878.10.03:2007

 565. Karel van de Woestijne
  Verzameld dichtwerk. Deel 2. Epische poëzie
  bezorgd door Anne Marie Musschoot
  met medewerking van Kristoffel Demoen, Leo Jansen en Yves T'Sjoen
  Tielt 2007. Lannoo
  1878.10.03:2007

 566. Peter Theunynck
  Karel van de Woestijne. Biografie
  Antwerpen 2010. Meulenhoff Manteau
  1878.10.03:s2010

 567. Oswald Spengler
  De ondergang van het avondland. Schets van een morfologie van de wereldgeschiedenis. I Gestalte en werkelijkheid
  vertaling Mark Wildschut
  Amsterdam 2017. Boom
  1880.05.29:1918

 568. Oswald Spengler
  De ondergang van het avondland. Schets van een morfologie van de wereldgeschiedenis. II Wereldhistorische perspectieven
  vertaling Mark Wildschut
  Amsterdam 2017. Boom
  1880.05.29:1922

 569. Robert Musil
  De man zonder eigenschappen
  uit het Duits vertaald door Ingeborg Lesener
  Amsterdam 2013. Meulenhoff, 7e dr.
  1880.11.06:1930-1932,1952

 570. Carry van Bruggen
  Verhalend proza. De verlatene. Het huisje aan de sloot. Eva
  bezorgd door J.M.J. Sicking
  Amsterdam 2007. Van Oorschot
  1881.01.01:1910,1921,1927

 571. Carry van Bruggen
  Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de litteratuur
  Amsterdam 1955. Van Oorschot
  1881.01.01:1919
 572. ø
  Stefan Zweig
  Schaaknovelle
  vertaald door Willem van Toorn
  Amsterdam 2011. Athenaeum — Polak & Van Gennep, 5e dr.
  1881.11.28:1941

 573. Virginia Woolf
  De uitreis
  vertaald en ingeleid door Barbara de Lange
  Amsterdam 2018. Athenaeum—Polak & Van Gennep
  1882.01.25:1915

 574. Virginia Woolf
  Mevrouw Dalloway
  vertaald door Boukje Verheij
  met een nawoord van Joke J. Hermsen
  Amsterdam 2013. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  1882.01.25:1925

 575. Virginia Woolf
  Een kamer voor jezelf. essay
  vertaling uit het Engels door Monique ter Berg
  z.p. 2021. Chaos, 3e dr.
  1882.01.25:1929

 576. Virginia Woolf
  De jaren
  vertaald door Barbara de Lange
  Amsterdam 2017. Athenaeum—Polak & Van Gennep, 4e dr.
  1882.01.25:1937
 577. ø
  Virginia Woolf
  Hoe lees je een boek? en andere essays over literatuur
  vertaald door Barbara de Lange
  Utrecht 2018. Bijleveld
  1882.01.25:2018
 578. ø
  James Joyce
  De doden
  vertaald en toegelicht door Erik Bindervoet en Robert-Jan Henkes
  Amsterdam 2016. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  1882.02.02:1914
 579. o
  Nescio
  Verzameld proza en nagelaten werk
  bezorgd door Lieneke Frerichs
  Amsterdam 2010. Van Oorschot, 5e dr.
  1882.06.22:1996

 580. Nescio
  Natuurdagboek
  bezorgd door Lieneke Frerichs
  Amsterdam 2021. Nijgh & Van Ditmar
  1882.06.22:1996

 581. Lieneke Frerichs
  Nescio. Leven en werk van J.H.F. Grönloh
  Amsterdam 2021. Van Oorschot, 2e dr.
  1882.06.22:s2021

 582. Franz Kafka
  Verzameld werk
  Amsterdam 1985. Querido, 8e dr.
  zevende en achtste druk, 1985
  1883.07.03:1977

 583. F. Bordewijk
  Verzameld werk 1. Blokken. Knorrende beesten. Bint. Rood Paleis. Karakter
  's Gravenhage 1982. Nijgh & Van Ditmar
  1884.10.10:1982

 584. F. Bordewijk
  Verzameld werk 2. Apollyon
  's Gravenhage 1982. Nijgh & Van Ditmar
  1884.10.10:1982

 585. F. Bordewijk
  Verzameld werk 3. Eiken van Dodona. Noorderlicht
  's Gravenhage 1983. Nijgh & Van Ditmar
  1884.10.10:1983

 586. F. Bordewijk
  Verzameld werk 4. De doopvont
  's Gravenhage 1983. Nijgh & Van Ditmar
  1884.10.10:1983

 587. F. Bordewijk
  Verzameld werk 5. Bloesemtak. Tijding van ver. De Golbertons
  's Gravenhage 1984. Nijgh & Van Ditmar
  1884.10.10:1984

 588. F. Bordewijk
  Verzameld werk 6. Fantastische vertellingen. Fantastische vertellingen tweede bundel. Fantastische vertellingen derde bundel. De laatste eer. De wingerdrank
  's Gravenhage 1984. Nijgh & Van Ditmar
  1884.10.10:1984

 589. F. Bordewijk
  Verzameld werk 7. De korenharp. Bij gaslicht. Zwanenpolder. Het eiberschild
  's Gravenhage 1985. Nijgh & Van Ditmar
  1884.10.10:1985

 590. F. Bordewijk
  Verzameld werk 8. Vertellingen van generzijds. De korenharp, nieuwe reeks. Studiën in volksstructuur. Mevrouw en mener Richebois. Onderweg naar de Beacons
  's Gravenhage 1985. Nijgh & Van Ditmar
  1884.10.10:1985

 591. F. Bordewijk
  Verzameld werk 9. De zigeuners. De aktentas. Centrum van stilte. Lente. Verspreide verhalen
  's Gravenhage 1986. Nijgh & Van Ditmar
  1884.10.10:1986

 592. F. Bordewijk
  Verzameld werk 10. Verspreide verhalen. Idem. Gedichten. Drie toneelstukken. Halte Noordstad
  's Gravenhage 1986. Nijgh & Van Ditmar
  1884.10.10:1986

 593. F. Bordewijk
  Verzameld werk 11. Haagse mijmeringen. Wandelingen door Den Haag en omstreken. Geachte confrère. Juridische varia. Plato's dood. Bint scenario's. Varia
  's Gravenhage 1988. Nijgh & Van Ditmar
  1884.10.10:1988

 594. F. Bordewijk
  Verzameld werk 12. Kritisch proza
  's Gravenhage 1989. Nijgh & Van Ditmar
  1884.10.10:1989

 595. F. Bordewijk
  Verzameld werk 13. Kritisch proza. Addenda. Bibliografie. Registers
  's Gravenhage 1991. Nijgh & Van Ditmar
  1884.10.10:1991

 596. A. Roland Holst
  Verzameld werk. Poëzie I
  Amsterdam 1981. G.A. van Oorschot
  1888.05.23:1981

 597. A. Roland Holst
  Verzameld werk. Poëzie II
  Amsterdam 1981. G.A. van Oorschot
  1888.05.23:1981

 598. A. Roland Holst
  Verzameld werk. Proza I
  Amsterdam 1983. G.A. van Oorschot
  1888.05.23:1983

 599. A. Roland Holst
  Verzameld werk. Proza II
  Amsterdam 1983. G.A. van Oorschot
  1888.05.23:1983
 600. ø
  Fernando Pessoa
  Het uur van de Duivel
  vertaald en van een nawoord voorzien door August Willemsen
  Amsterdam 2000. De Arbeiderspers
  1888.06.13:1997
 601. ø
  Fernando Pessoa
  De anarchistische bankier
  vertaald en van een nawoord voorzien door August Willemsen
  Amsterdam 2002. De Arbeiderspers
  1888.06.13:1997
 602. ø
  Baron van Teive   [Fernando Pessoa]
  De stoïcijn. - Het enige manuscript van de baron van Teive. - de onmogelijkheid om superieure kunst te maken
  vertaald en van een nawoord voorzien door August Willemsen
  Amsterdam 2000. De Arbeiderspers
  1888.06.13:1999

 603. Fernando Pessoa
  Brieven 1905-1919
  vertaald, van aantekeningen en een nawoord voorzien door August Willemsen
  Amsterdam 2004. De Arbeiderspers
  1888.06.13:1999

 604. Fernando Pessoa & Ofélia Queiroz
  Liefdesbrieven 1920/1929-1932
  vertaald door August Willemsen & Harrie Lemmens
  Amsterdam 2005. De Arbeiderspers
  1888.06.13:1999

 605. Fernando Pessoa
  Brieven 1921-1935
  vertaald, van aantekeningen en een nawoord voorzien door August Willemsen
  Amsterdam 2005. De Arbeiderspers
  1888.06.13:1999

 606. Ricardo Reis   [Fernando Pessoa]
  Oden
  vertaald en van een nawoord voorzien door August Willemsen
  Amsterdam 2002. De Arbeiderspers
  1888.06.13:2000

 607. Fernando Pessoa
  Herostratus. Over onsterfelijkheid en vergankelijkheid van literaire werken
  vertaald en van een nawoord voorzien door August Willemsen
  Amsterdam 2003. De Arbeiderspers
  1888.06.13:2000

 608. Alberto Caeiro [Fernando Pessoa]
  De hoeder van kudden en andere gedichten
  vertaald en van een nawoord voorzien door August Willemsen
  Amsterdam 2003. De Arbeiderspers
  1888.06.13:2000

 609. Fernando Pessoa
  Heimwee naar vereeuwiging. De Engelse gedichten
  vertaald door Maarten Asscher en August Willemsen
  Amsterdam 2010. De Arbeiderspers
  1888.06.13:2000

 610. Álvaro de Campos   [Fernando Pessoa]
  Gedichten 1913-1922
  vertaald en van een nawoord voorzien door August Willemsen
  Amsterdam 2006. De Arbeiderspers
  1888.06.13:2002

 611. Álvaro de Campos   [Fernando Pessoa]
  De metafysische ingenieur en andere gedichten 1923-1935
  vertaald en van een nawoord voorzien door August Willemsen
  Amsterdam 2007. De Arbeiderspers
  1888.06.13:2002
 612. ø
  Bernardo Soares   [Fernando Pessoa]
  Boek der rusteloosheid
  bezorgd door Richard Zenith
  vertaald en van een voorwoord voorzien door Harrie Lemmens
  Amsterdam 2005. De Arbeiderspers
  1888.06.13:2003
 613. ø
  Fernando Pessoa
  De bedelaar en andere verhalen
  vertaling en voorwoord Harrie Lemmens
  Utrecht 2013. De Arbeiderspers
  1888.06.13:2012

 614. Fernando Pessoa
  Kroniek van een leven dat voorbijgaat
  samengesteld en vertaald door Michaël Stoker
  Amsterdam 2020. Van Oorschot, 2e dr.
  1888.06.13:2020
 615. ø
  Maria Dermoût
  De tienduizend dingen
  Amsterdam 2019. Rainbow
  1888.06.15:1955

 616. Carl Schmitt
  Het begrip politiek gevolgd door Het tijdperk van neutraliseringen en depolitiseringen
  met voorwoorden uit 1963 en 1971 en drie corollaria
  vertaling George Kwaad
  inleiding en nabeschouwing Theo de Wit
  Amsterdam 2019. Boom   Parrèsia
  1888.07.11:1932

 617. T.S. Eliot
  Prufrock en andere observaties
  vertaling en nawoord Paul Claes
  z.pl. 2017. Koppernik
  1888.09.26:1917

 618. T.S. Eliot
  Gedichten 1917-1930
  vertaling en commentaar Paul Claes
  z.pl. 2019. Koppernik
  1888.09.26:1917-

 619. T.S. Eliot
  Het Barre Land. The Waste Land
  vertaling, commentaar en nawoord Paul Claes
  Amsterdam 2022. De Bezige Bij, 5e herz. dr.
  1888.09.26:1922

 620. T.S. Eliot
  Four Quartets. Vier kwartetten
  vertaling en commentaar Paul Claes
  z.pl. 2022. Koppernik
  1888.09.26:1943

 621. Soetsu Yanagi
  The Beauty of Everyday Things
  translated by Michael Brase
  z.pl. 2018. Penguin
  1889.03.21:1926-
 622. ø
  Ludwig Wittgenstein
  Tractatus logico-philosophicus
  vertaald en van een nawoord en aantekeningen voorzien door W.F. Hermans
  Amsterdam 1998. Athenaeum – Polak & Van Gennep, 6e dr.
  1889.04.26:1921

 623. Ludwig Wittgenstein
  Tractatus. Logisch-filosofische verhandeling
  vertaling en inleiding Victor Gijsbers
  Amsterdam 2022. Boom
  1889.04.26:1921

 624. Ludwig Wittgenstein
  Tractatus logico-philosophicus
  vertaling Peter Huijzer en Jan Sietsma
  inleiding Martin Stokhof
  Amsterdam 2022. octavo, 2e dr.
  1889.04.26:1921

 625. Ludwig Wittgenstein
  Filosofische onderzoekingen
  vertaling Maarten Derksen en Sybe Terwee
  Amsterdam 2022. Boom
  1889.04.26:1953

 626. Ray Monk
  Ludwig Wittgenstein. Het heilige moeten. Een biografie
  vertaling Ronald Jonkers
  Amsterdam 1996. Ooievaar, 2e dr.
  1889.04.26:s1991

 627. Bert Keizer
  Leven en werk van Ludwig Wittgenstein
  Amsterdam 2021. Boom
  1889.04.26:s2021
 628. ø
  Conrad Aiken
  Preludes voor Memnon of Preludes voor een houding
  vertaald door Hans Dekkers en René Huigen
  z.pl. 2014. Karaat
  1889.08.05:1931

 629. Martin Heidegger
  Het begrip van de tijd
  vertaling Jacob van Sluis
  Fenomenologie en theologie
  vertaling Alfred Denker
  Budel 2001. Damon
  1889.09.26:1924,1927

 630. Martin Heidegger
  Zijn en tijd
  vertaald en van een nawoord voorzien door Mark Wildschut
  z.pl. 1999. SUN
  1889.09.26:1927

 631. Martin Heidegger
  Wat is metafysica?
  vertaald en van een inleiding voorzien door Vincent Blok
  Budel 2009. Damon
  1889.09.26:1929

 632. Martin Heidegger
  Over het wezen van de grond
  Over het wezen van de waarheid
  vertaling Harald van Veghel
  Budel 2001. Damon
  1889.09.26:1929,1930

 633. Martin Heidegger
  Over het humanisme
  bezorgd, vertaald en van aantekeningen voorzien door Chris Bremmers
  Budel 2005. Damon
  1889.09.26:1949
 634. ø
  Martin Heidegger
  De landweg
  vertaling Jacob van Sluis met een ten geleide van Alfred Denker
  Budel 2001. Damon
  1889.09.26:1949

 635. Martin Heidegger
  De oorsprong van het kunstwerk
  inleiding Hans Georg Gadamer
  vertaling Mark Wildschut & Chris Bremmers
  Amsterdam 2009. Boom
  1889.09.26:1950

 636. Martin Heidegger
  Inleiding in de metafysica
  vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door prof. dr. H.M. Berghs in samenwerking met prof. dr. M. De Tollenaere
  Nijmegen 1997. SUN
  1889.09.26:1953

 637. Martin Heidegger
  De grondvraag van de metafysica
  (eerste hoofdstuk van 'inleiding van de metafysica')
  proeve van vertaling en aantekeningen door Cornelis Verhoeven
  Budel 2003. Damon
  1889.09.26:1953

 638. Martin Heidegger
  Over denken, bouwen, wonen. Vier essays
  vertaald, ingeleid en van commentaar voorzien door Prof. dr. H.M. Berghs
  Nijmegen 1999. SUN, 2e dr.
  1889.09.26:1954
 639. ø
  Rüdiger Safranski
  Heidegger en zijn tijd
  vertaald door Mark Wildschut
  z.pl. 2000. Olympus, 2e dr.
  1889.09.26:s1994

 640. Jacob van Sluis
  Leeswijzer bij "Zijn en tijd" van Martin Heidegger
  Budel 1998. Damon
  1889.09.26:s1998

 641. Alfred Denker
  Onderweg in Zijn en Tijd. Inleiding in het leven en werk van Martin Heidegger
  z.pl. 2017. Damon
  1889.09.26:s2017

 642. Dirk De Schutter
  Heidegger
  Amsterdam 2020. Athenaeum—Polak & Van Gennep
  1889.09.26:s2020

 643. Boris Pasternak
  Brieven
  vertaald uit het Russisch, gekozen en van aantekeningen en een nawoord voorzien door Petra Couvée
  Amsterdam 2018. Van Oorschot
  1890.02.10:

 644. Antonio Gramsci
  Alle mensen zijn intellectuelen. Notities uit de gevangenis
  vertaald en toegelicht door Arthur Weststeijn
  Nijmegen 2019. Vantilt
  1891.01.22:1975

 645. Michail Boelgakov
  Romans en verhalen
  vertaald door Aai Prins
  Amsterdam 2014. Van Oorschot
  1891.05.15:2014

 646. Konstantin Paustovski
  Verhaal van een leven I. Verre jaren. Onrustige jeugd
  vertaald door Wim Hartog
  Amsterdam 2017. Van Oorschot, 2e dr.
  1892.05.19:1946,1954

 647. Walter Benjamin
  Kritische portretten. Twaalf essays over literatuur
  samenstelling Thijs Lijster en Jan Sietsma
  vertaling en annotaties Jan Sietsma
  Amsterdam 2020. octavo
  1892.07.15:1927-1939

 648. Walter Benjamin
  Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid en andere essays
  vertaald door Henk Hoeks
  Amsterdam 2008. Boom 3e dr.
  1892.07.15:1936
 649. ø
  Walter Benjamin
  Denkbeelden
  vertaling Michel van Nieuwstadt
  Nijmegen 2017. Vantilt
  1892.07.15:1994

 650. Walter Benjamin
  Maar een storm waait uit het paradijs. Filosofische essays over taal en geschiedenis
  vertaald door Ineke van der Burg en Mark Wildschut
  Amsterdam 2020. Boom
  1892.07.15:2020
 651. ø
  I.E. Babel
  Verhalen
  vertaald uit het Russisch en van aantekeningen en een nawoord voorzien door Froukje Slofstra
  Amsterdam 2013. Van Oorschot, 2e dr.
  1894.07.13:1913-1938

 652. Aldous Huxley
  Brave New World
  with an introduction by John Sutherland
  London 2013. Everyman's Library
  1894.07.26:1932

 653. Susanne Langer
  Over de betekenis van muziek
  vertaling Thomas Crombez
  Borgerhout 2023. Letterwerk
  1895.12.20:1942
 654. ø
  Mildred Constantine
  Tina Modotti. A fragile Life
  z.pl. 1993. bloomsbury
  1896.08.16:s1993
 655. ø
  Een dag in mei. novelle. en twee essays over de Jazz Age van
  F. Scott Fitzgerald
  Nederlanse vertaling Charles Bors, Mon Faber en David Koppernik
  nawoord Luc de Rooy
  z.pl. 2013. Karaat
  1896.09.24:1920,1931,1932

 656. Prof. Karlfried Graf von Dürckheim
  De cultuur van de stilte
  uit het Duits vertaald door C.W. Sangster-Warnaars
  Deventer 1975. Ankh-Hermes, 4e dr.
  1896.10.24:1949

 657. G. Tomasi di Lampedusa
  De tijgerkat
  vertaald door Anthonie Kee
  Amsterdam 2001. Athenaeum — Polak & Van Gennep, 4e dr.
  1896.12.23:1956

 658. Giuseppe Tomasi di Lampedusa
  Mijn kindertijd en andere verhalen
  vertaling Yond Boeke en Patty Krone
  illustraties Charlotte Schrameijer
  Amsterdam 2020. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  1896.12.23:1961

 659. Norbert Elias
  De hofsamenleving. Een sociologische studie van koningschap en hofaristocratie
  vertaling Bart Jonker
  Amsterdam 1997. Boom
  1897.06.22:1969

 660. Norbert Elias
  Studies over de Duitsers. Machtsstrijd en habitusontwikkeling in de negentiende en twintigste eeuw
  redactie Michael Schröder
  vertaling Bart Jonker
  Amsterdam 2003. Boom
  1897.06.22:1989

 661. Herbert Marcuse
  De eendimensionale mens. Studies over de ideologie van de hoog-industriële samenleving
  Bussum 1970. Paul Brand, 5e dr.
  1898.07.19:1964

 662. Herbert Marcuse
  Eros en cultuur. Een filosofische bijdrage tot het werk van Sigmund Freud
  vertaald door K.L. van der Leeuw & Lev Mordegaai
  redactie Bastiaan Bommeljé
  Utrecht 2022. Bijleveld, 6e herz. dr.
  1898.07.19:1966
 663. ø
  J. Slauerhoff
  Een eerlijk zeemansgraf
  's-Gravenhage 1985. Nijgh & Van Ditmar, 4e dr.
  1898.09.15:1936

 664. J. Slauerhoff
  Verzamelde gedichten
  Amsterdam 1995. Nijgh & Van Ditmar, 16e dr.
  1898.09.15:1988

 665. J. Slauerhoff
  Verzameld proza. Verhalen. Romans
  Amsterdam 1991. Nijgh & Van Ditmar
  1898.09.15:1991
 666. ø
  S. Vestdijk
  Terug tot Ina Damman. de geschiedenis van een jeugdliefde
  Amsterdam 1990. Nijgh & Van Ditmar, 22e dr.
  1898.10.17:1934
 667. ø
  S. Vestdijk
  Else Böhler, duits dienstmeisje
  's Gravenhage-Rotterdam 1981. Nijgh & Van Ditmar
  1898.10.17:1935

 668. S. Vestdijk
  Rumeiland
  's Gravenhage-Rotterdam 1981. Nijgh & Van Ditmar
  1898.10.17:1940
 669. ø
  S. Vestdijk
  De glanzende kiemcel
  met een voorwoord van Piet Gerbrandy
  Amsterdam 2007. Athenaeum Boekhandel Canon
  1898.10.17:1950
 670. ø
  S. Vestdijk
  De koperen tuin
  Amsterdam 1990. Nijgh & Van Ditmar, 19e dr.
  1898.10.17:1950

 671. S. Vestdijk
  Op afbetaling. roman
  Amsterdam 1978. De Bezige Bij
  1898.10.17:1952

 672. S. Vestdijk
  Open boek. symfonie van Victor Slingeland II. roman
  Amsterdam 1978. De Bezige Bij
  1898.10.17:1957

 673. S. Vestdijk
  Een huisbewaarder. roman
  Amsterdam 1981. De Bezige Bij
  1898.10.17:1965

 674. S. Vestdijk
  Verzamelde muziekessays 1. Het eerste en het laatste
  Grondslagen ener praktischen muziekesthetiek
  Amsterdam 1983. Meulenhoff
  1898.10.17:1983

 675. S. Vestdijk
  Verzamelde muziekessays 2. Keurtroepen van Euterpe
  Acht essays over componisten
  Amsterdam 1983. Meulenhoff
  1898.10.17:1983

 676. S. Vestdijk
  Verzamelde muziekessays 3. Het kastje van oma
  Opstellen over muziek
  Amsterdam 1983. Meulenhoff
  1898.10.17:1983

 677. S. Vestdijk
  Verzamelde muziekessays 4. Gustav Mahler
  Over de structuur van zijn symfonisch œuvre
  Amsterdam 1983. Meulenhoff
  1898.10.17:1983

 678. S. Vestdijk
  Verzamelde muziekessays 5. De dubbele weegschaal
  Methoden en toepassingen ener praktische muziekesthetiek
  Amsterdam 1984. Meulenhoff
  1898.10.17:1984

 679. S. Vestdijk
  Verzamelde muziekessays 6. Muziek in blik
  Opstellen over muziek
  Amsterdam 1984. Meulenhoff
  1898.10.17:1984

 680. S. Vestdijk
  Verzamelde muziekessays 7. De symfonieën van Jean Sibelius
  Amsterdam 1985. Meulenhoff
  1898.10.17:1985

 681. S. Vestdijk
  Verzamelde muziekessays 8. Hoe schrijft men over muziek?
  Opstellen over muziek
  Amsterdam 1987. Meulenhoff
  1898.10.17:1987

 682. S. Vestdijk
  Verzamelde muziekessays 9. De symfonieën van Anton Bruckner
  en andere essays over muziek
  Amsterdam 1987. Meulenhoff
  1898.10.17:1987

 683. S. Vestdijk
  Verzamelde muziekessays 10. Verspreide muziekessays
  Amsterdam 1990. Meulenhoff
  1898.10.17:1990

 684. Jorge Luis Borges
  De essays
  vertaald door Barber van de Pol
  Amsterdam 2016. De Bezige Bij
  1899.08.24:1989

 685. Jorge Luis Borges
  De verhalen
  vertaald door Barber van de Pol en Mariolein Sabarte Belacortu
  Amsterdam 2016. De Bezige Bij
  1899.08.24:1989

 686. Jorge Luis Borges
  Alle gedichten
  vertaling Barber van de Pol & Maarten Steenmeijer
  redactie W. Hansen
  Amsterdam 2011. De Bezige Bij
  1899.08.24:1995

 687. H. Marsman
  Ik die bij sterren sliep. Verzamelde verzen 1916-1940
  bezorgd door H.T.M. van Vliet
  Amsterdam 2020. Van Oorschot
  1899.09.30:2020

 688. E. du Perron
  Brieven. I. 9 september 1922 – 28 december 1929
  Amsterdam 1977. Van Oorschot
  1899.11.02:1977

 689. E. du Perron
  Brieven. II. 1 januari 1930 – 31 maart 1931
  Amsterdam 1978. Van Oorschot
  1899.11.02:1978

 690. E. du Perron
  Brieven. III. 1 april 1931 – 31 december 1932
  Amsterdam 1978. Van Oorschot
  1899.11.02:1978

 691. E. du Perron
  Brieven. IV. 2 januari 1933 – 30 april 1934
  Amsterdam 1978. Van Oorschot
  1899.11.02:1978

 692. E. du Perron
  Brieven. V. 2 mei 1934 – 31 oktober 1935
  Amsterdam 1979. Van Oorschot
  1899.11.02:1979

 693. E. du Perron
  Brieven. VI. 1 november 1935 – 30 juni 1937
  Amsterdam 1980. Van Oorschot
  1899.11.02:1980

 694. E. du Perron
  Brieven. VII. 2 juli 1937 – 30 november 1938
  Amsterdam 1981. Van Oorschot
  1899.11.02:1981

 695. E. du Perron
  Brieven. VIII. 3 december 1938 – 9 mei 1940
  Amsterdam 1984. Van Oorschot
  1899.11.02:1984

 696. E. du Perron
  Brieven. IX. Nalezing. 26 september 1920 – 9 mei 1940 en Algemeen register
  Amsterdam 1990. Van Oorschot
  1899.11.02:1990

 697. Hans-Georg Gadamer
  Het schone. Kunst als spel, symbool & feest
  vertaling Rianne Heitmeijer
  nawoord Guy Widdershoven
  Amsterdam 2010. Boom
  1900.02.11:1977
 698. ø
  Nathalie Sarraute
  Tropismen
  vertaling en nawoord Kiki Coumans
  zp 2021. Vleugels
  1900.07.18:1939
 699. ø
  Menno ter Braak
  Politicus zonder partij
  Amsterdam z.j. Van Oorschot
  1902.01.26:1934
 700. p
  Menno ter Braak
  Verzameld werk. Deel 1. Het carnaval der burgers. Afscheid van domineesland. Man tegen man. Kaiser Otto III
  Amsterdam 1980. Van Oorschot, 2e dr.
  1902.01.26:1950

 701. Menno ter Braak
  Verzameld werk. Deel 2. Hampton Court. Dr. Dumay verliest…. De pantserkrant. Cinema militans. De absolute film. Démasqué der schoonheid
  Amsterdam 1980. Van Oorschot, 2e dr.
  1902.01.26:1950

 702. Menno ter Braak
  Verzameld werk. Deel 3. Politicus zonder partij. Van oude en nieuwe christenen. Het nationaal-socialisme als rancuneleer. Het christendom. De augustijner monnik en zijn trouwe duivel. De nieuwe elite
  Amsterdam 1980. Van Oorschot, 2e dr.
  1902.01.26:1950

 703. Menno ter Braak
  Verzameld werk. Deel 4. In gesprek met de vorigen. Douwes Dekker en Multatuli. De duivelskunstenaar. Verspreide artikelen. Critisch journaal. Beschouwingen van de toneelcriticus. Nagelaten werk
  Amsterdam 1980. Van Oorschot, 2e dr.
  1902.01.26:1950

 704. Menno ter Braak
  Verzameld werk. Deel 5. Kronieken
  Amsterdam 1980. Van Oorschot, 2e dr.
  1902.01.26:1950

 705. Menno ter Braak
  Verzameld werk. Deel 6. Kronieken
  Amsterdam 1980. Van Oorschot, 2e dr.
  1902.01.26:1950

 706. Menno ter Braak
  Verzameld werk. Deel 7. Kronieken
  Amsterdam 1980. Van Oorschot, 2e dr.
  1902.01.26:1950
 707. ø
  Léon Hanssen
  Want alle verlies is winst. Menno ter Braak 1902-1940. deel een 1902-1930
  z.pl. 2000. Balans
  1902.01.26:s2000
 708. ø
  Léon Hanssen
  Sterven als polemist. Menno ter Braak 1902-1940. deel twee 1930-1940
  z.pl. 2001. Balans
  1902.01.26:s2001

 709. Karl Popper
  De open samenleving en haar vijanden. Deel I De betovering van Plato. Deel II Hegel en Marx
  vertaald door Hessel Daalder en Steven Van Luchene
  met inleidingen van Guy Verhofstadt en Arjen Fortuin
  Rotterdam 2020. Lemniscaat, 4e dr.
  1902.07.28:1945

 710. Otto Friedrich Bollnow
  Mens & ruimte
  hertaald & ingeleid door Jan Vorstenbosch
  z.pl. 2022. Noordhoek
  1903.03.14:1963

 711. Hans Jonas
  Het principe verantwoordelijkheid. Een onderzoek naar een ethiek voor de technologische civilisatie
  uit het Duits vertaald door Ingrid ten Bos
  met een inleiding van René ten Bos
  Utrecht 2011. IJzer
  1903.05.10:1979

 712. George Orwell
  Animal Farm
  with an introduction by Julian Symons
  New York. Alfred A. Knopf, 25e dr.
  1903.06.25:1945

 713. George Orwell
  Nineteen eighty-four
  with an introduction by Julian Symons
  New York. Alfred A. Knopf, 26e dr.
  1903.06.25:1949

 714. George Orwell
  Essays
  selected and introduced by John Carey, text edited by Peter Davidson, notes by Peter Davidson
  New York. Alfred A. Knopf, 14e dr.
  1903.06.25:1998

 715. Annie Cohen-Solal
  Mark Rothko
  vertaald uit het Frans door Reintje Ghoos, Judith Wesselingh en Jan Pieter van der Sterre
  Amsterdam 2014. Meulenhoff, 2e dr.
  1903.09.25:s2013
 716. ø
  Shunryu Suzuki
  Zen-begin. Eindeloos met Zen beginnen. Ongedwongen gesprekken over Zen-meditatie en praktijk
  met een voorwoord van Huston Smith en een introductie door Richard Baker
  Deventer 2003. Ankh-Hermes
  1904.05.18:1970

 717. Witold Gombrowicz
  Dagboek 1953-1969
  vertaald door Paul Beers
  Amsterdam 2007. Atlas, 2e dr.
  1904.08.04:1969
 718. ø
  Anna Blaman
  Vrouw en vriend. Roman
  Amsterdam 1985. Meulenhoff, 21e dr.
  1905.01.31:1941
 719. ø
  Anna Blaman
  Eenzaam avontuur. Roman
  Amsterdam 1983. Meulenhoff, 30e dr.
  1905.01.31:1948

 720. Ayn Rand
  De eeuwige bron. The Fountainheid
  Amsterdam 2020. Luitingh-Sijthoff, 19e dr.
  1905.02.02:1943

 721. Ruud Welten
  Sartre
  Amsterdam 2020. Athenaeum—Polak & Van Gennep
  1905.06.21:s2020
 722. ø
  Elias Canetti
  Het martyrium
  vertaald en bezorgd door Jacques Hamelink
  met een nawoord van Maarten Asscher
  Amsterdam 2008. Athenaeum – Polak & Van Gennep, 7e dr.
  1905.07.25:1935
 723. ø
  Elias Canetti
  Massa & Macht
  vertaald door Jenny Tuin
  Amsterdam 2017. Athenaeum – Polak & Van Gennep, 4e dr.
  1905.07.25:1960

 724. Elias Canetti
  De behouden tong. Geschiedenis van een jeugd
  vertaald door Theodor Duquesnoy
  Amsterdam 1993. De Arbeiderspers, 7e dr.
  1905.07.25:1977

 725. Elias Canetti
  De fakkel in het oor. Mijn levensgeschiedenis 1921-1931
  vertaald door Theodor Duquesnoy
  Amsterdam 1999. De Arbeiderspers, 4e dr.
  1905.07.25:1980

 726. Elias Canetti
  Het ogenspel. Mijn levensgeschiedenis 1931-1937
  vertaald door Theodor Duquesnoy
  Amsterdam 1986. De Arbeiderspers, 3e dr.
  1905.07.25:1985

 727. Elias Canetti
  Het geheime van het uurwerk. Aantekeningen 1973-1985
  vertaald door Theodor Duquesnoy
  Amsterdam 1988. De Arbeiderspers
  1905.07.25:1987

 728. Elias Canetti
  Het pantheon van vergeten dingen. Aantekeningen uit Hampstead 1954-1971
  vertaald door W. Hansen
  Amsterdam 1995. De Arbeiderspers
  1905.07.25:1994

 729. Elias Canetti
  Slotsom. Aantekeningen 1992-1993
  vertaald door W. Hansen
  Amsterdam 1999. De Arbeiderspers
  1905.07.25:1996

 730. Elias Canetti
  Pary tijdens de blitz. De Engelse jaren
  vertaald door Theodor Duquesnoy
  Amsterdam 2005. De Arbeiderspers
  1905.07.25:2003

 731. Elias Canetti
  Het boek tegen de dood
  met een nawoord van Peter von Matt
  vertaald door Ria van Hengel
  Amsterdam 2016. De Arbeiderspers
  1905.07.25:2014

 732. Samuel Beckett
  Wachten op Godot   En attendant Godot
  vertaald door Jacoba van Velde
  tweetalige editie
  Amsterdam 2020. De Bezige Bij, 7e dr.
  1906.04.13:1955
 733. ø
  Samuel Beckett
  Mercier en Camier. Roman
  vertaald en van een nawoord voorzien door Jona Hoek
  z.pl. 2021. Koppernik
  1906.04.13:1970

 734. Hannah Arendt
  Antisemitisme
  vertaling & glossarium Willem Visser
  Amsterdam 2021. Boom
  1906.10.14:1951

 735. Hannah Arendt
  Imperalisme
  vertaling & glossarium Willem Visser
  Amsterdam 2022. Boom
  1906.10.14:1951
 736. ø
  Hannah Arendt
  Totalitarisme gevolgd door Het verval van de nationale staat en het einde van de rechten van de mens
  inleiding, vertaling & glossarium Remi Peeters en Dirk De Schutter
  Amsterdam 2005. Boom
  1906.10.14:1951
 737. ø
  Hannah Arendt
  De menselijke conditie
  vertaling: C. Houwaard
  Amsterdam 2009. Boom
  1906.10.14:1958
 738. ø
  Hannah Arendt
  Eichmann in Jeruzalem. De banaliteit van het kwaad
  vertaling W.J.P. Scholtz
  met een voorwoord van Ido de Haan
  z.pl. 2009. Olympus, 4e dr.
  1906.10.14:1963
 739. ø
  Hannah Arendt
  Over revolutie
  vertaald door Rob van Essen
  met een voorwoord van Ido de Haan
  Amsterdam 2004. Atlas
  1906.10.14:1963
 740. ø
  Hannah Arendt
  Over geweld
  Vertaald door Rob van Essen
  Met een voorwoord van Ido de Haan
  z.pl. 2009. Olympus, 2e dr.
  1906.10.14:1969

 741. Hannah Arendt
  Denken. Het leven van de geest
  Vertaald door Dirk De Schutter en Remi Peeters
  Zoetermeer 2012. Klement Pelckmans
  1906.10.14:1978

 742. Hannah Arendt
  Willen. Het leven van de geest
  vertaald door Dirk De Schutter en Remi Peeters
  Zoetermeer 2014. Klement Pelckmans
  1906.10.14:1978

 743. Hannah Arendt
  Oordelen. Het leven van de geest
  vertaald door Dirk De Schutter en Remi Peeters
  Zoetermeer 2016. Klement
  1906.10.14:1978

 744. Hannah Arendt   Martin Heidegger
  Brieven en andere getuigenissen 1925 tot 1975
  uit de nalatenschap uitgegeven door Ursula Ludz
  vertaald door Mark Wildschut
  Amsterdam 2004. Atlas
  1906.10.14:1998

 745. Hannah Arendt
  Joodse essays
  samengesteld door Jerome Kohn en Ron H. Feldman
  vertaald door Henk Schreuder
  Amsterdam 2008. Atlas
  1906.10.14:2007
 746. ø
  Elisabeth Young-Bruehl
  Hannah Arendt. Een biografie
  vertaald door Hein Groen en Gijs Went
  Amsterdam 2005. Atlas
  1906.10.14:s1982

 747. Karl-Heinz Breier
  Arendt
  vertaald en van een voorwoord voorzien door Hessel Daalder
  Rotterdam 2005, Lemniscaat, 3e dr.
  1906.10.14:s2001

 748. Dirk De Schutter   Remi Peeters (red.)
  Hannah Arendt Cahier 1
  Budel 2008. Damon
  1906.10.14:s2008

 749. Dirk De Schutter   Remi Peeters
  Arendt
  Amsterdam 2023. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  1906.10.14:s2023
 750. o
  Luis-Martín Lozano   Andrea Kettenmann   Marina Vázquez Ramos
  Frida Kahlo. The Complete Paintings
  edited by Luis-Martín Lozano
  directed and produced by Benedikt Taschen
  Köln 2021. Taschen
  1907.07.06:s2021

 751. Bruno Munari
  Design as Art
  translated by Patrick Creagh
  z.pl. 2008. Penguin
  1907.10.24:1966
 752. ø
  Alberto Moravia
  De onverschilligen
  vertaling F. de Matteis-Vogels
  Amsterdam 1985. Wereldbibliotheek, 2e dr.
  1907.11.28:1929

 753. Maurice Merleau-Ponty
  Fenomenologie van de waarneming
  vertaling en ten geleide Douwe Tiemersma en Rens Vlasblom
  Amsterdam 2009. Boom
  1908.03.14:1945

 754. Maurice Merleau-Ponty
  Lof der wijsbegeerte
  vertaling met toelichtende noten E. Honée & E. Kerstiens
  inleidingen R. Bakker & E. Honée
  Amsterdam 2014. Boom
  1908.03.14:1953
 755. ø
  Elio Vittorini
  Mens of niet
  vertaald door Anthonie Kee
  Amsterdam 1995. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  1908.07.23:1945

 756. Cesare Pavese
  Jouw land. Verzamelde romans
  Nederlandse vertaling Frida de Matteis-Vogels, Anton Haakman, Martine Vosmaer, Max Nord
  Amsterdam 2001. De Bezige Bij 2e resp. 3e dr.
  1908.09.09:1941,1947,1949,1950

 757. Cesare Pavese
  De dood zal komen en jouw ogen hebben. Gedichten
  vertaling en nawoord Willem van Toorn en Pietha Voogd
  Amsterdam 2001. De Bezige Bij
  1908.09.09:1943,1951

 758. Cesare Pavese
  Stilte in augustus. Verzamelde verhalen
  vertaald door Frida De Matteis-Vogels, Anthonie Kee, Anton Haakman, C. van Gruting-Venlet en E. Tavanti-van Gruting
  Amsterdam 2004. De Bezige Bij 2e resp. 4e dr.
  1908.09.09:1946,1953,1956
 759. ø
  Cesare Pavese & Bianca Garufi
  Het grote vuur. Roman
  vertaald uit het Italiaans en van een nawoord voorzien door Evalien Rauws en Luc de Rooy
  met een afsluitend essay van Alejandro Zambra
  Amsterdam 2012. Karaat
  1908.09.09:1959

 760. Cesare Pavese
  Leven als ambacht. Dagboeken en brieven
  met een voorwoord door Patricia de Martelaere
  vertaling en toelichting Anton Haakman (dagboeken) en Yolanda Bloemen (brieven)
  Amsterdam 2003. De Bezige Bij 2e dr.
  1908.09.09:1966

 761. Simone Weil
  Over oorlog. En het probleem van motivatie in crisistijd
  vertaald uit het Frans en gebracht door Jan Mulock Houwer
  Utrecht 2022. IJzer
  1909.02.03:1933-1943

 762. Simone Weil
  Lessen in filosofie
  vertaling Thomas Crombez (m.m.v. Jacques Graste)
  Borgerhout 2022. Letterwerk
  1909.02.03:1933-1934

 763. Simone Weil
  Wachten op God
  vertaald door Prof. Drs. R. Hensen
  Utrecht 2020. Bijleveld, 6e dr.
  1909.02.03:1942

 764. Simone Weil
  Verworteling. Wat we de mens verplicht zijn
  vertaald uit het Frans en gebracht door Jan Mulock Houwer
  met een nawoord van Joke J. Hermsen
  Utrecht 2022. IJzer
  1909.02.03:1943

 765. Simone Weil
  Waar strijden wij voor? Over de noodzaak van anders denken
  vertaald uit het Frans, ingeleid en van noten voorzien door Jan Mulock Houwer
  Utrecht 2021. IJzer
  1909.02.03:1943

 766. Simone Weil
  Wat is heilig in de mens? De laatste essays
  samenstelling en vertaling Thomas Crombez (m.m.v. Jacques Graste)
  Borgerhout 2021. Letterwerk
  1909.02.03:1943

 767. M. Vasalis
  Vergezichten en gezichten
  Amsterdam 2011. Van Oorschot, 34e dr.
  1909.02.13:1954

 768. M. Vasalis
  Verzameld werk
  Amsterdam z.j. Van Oorschot
  1909.02.13

 769. M. Vasalis   Geert van Oorschot
  Briefwisseling 1951-1987
  Amsterdam 2009. Van Oorschot
  1909.02.13:s2009

 770. Maaike Meijer
  M. Vasalis. Een biografie
  Amsterdam 2011. Van Oorschot
  1909.02.13:s2011

 771. E.H. Gombrich
  Eeuwige schoonheid
  vertaling dr. M. Elisabeth Houtzager, M.G. Kruimel-Stonebrink, Relinde Nefkens, Jan Bos
  Houten 2017. Het Spectrum, luxe editie
  1909.03.30:1950

 772. Isaiah Berlin
  Twee opvattingen van vrijheid
  vertaling Tine Ausma
  nawoord Hans Blokland
  Amsterdam 2010. Boom
  1909.06.06:1958
 773. ø
  Cioran
  Een kleine filosofie van verval
  vertaald door Peter Appels
  Groningen 2017. Historische Uitgeverij
  1911.04.08:1949

 774. Emil Cioran
  Bekentenissen & banvloeken
  vertaald door Peter Huijzer & Jan Sietsma
  met een inleiding door Peter Sloterdijk
  z.pl. 2022. Noordboek
  1911.04.08:1987

 775. Na de dood stond ik midden in het leven. Kopstukken van de naoorlogse Poolse poëzie
  Csesław Miłosz · Tadeusz Różewicz · Julia Hartwig · Wisława Szymborska · Zbigniew Herbert · Ryszard Krynicki · Adam Zagajewski · Ewa Lipska · Stanisław Barańczak · Janusz Szuber
  gedichten gekozen en vertaald door René Smeets, Maarten Tengbergen & Kris Van Heuckelom
  Leuven 2008. P
  1911.06.30:2008
 776. ø
  A. Alberts
  Romans en verhalen
  Amsterdam 2007. Van Oorschot
  1911.08.23:2005
 777. ø
  May Sarton
  Journal of a Solitude
  New York 1992. Norton
  1912.05.03:1973
 778. ø
  Johan Daisne
  De trein der traagheid
  Anwerpen 1991. Manteau, 19e dr.
  1912.09.02:1950

 779. Philip Guston
  I Paint What I Want to See
  Dublin 2022. Penguin Random House
  1913.06.27:2022
 780. ø
  Albert Camus
  De vreemdeling
  vertaald door Peter Verstegen
  Amsterdam 2013. De Bezige Bij, 31e dr.
  1913.11.07:1942
 781. ø
  Albert Camus
  De mythe van Sisyphus. Een essay over het absurde
  uit het Frans door C.N. Lijsen
  Utrecht 2013. IJzer
  1913.11.07:1942
 782. ø
  Albert Camus
  De pest
  vertaling Jan Pieter van der Sterre
  Amsterdam 2011. De Bezige Bij, 8e dr.
  1913.11.07:1947

 783. Albert Camus
  De mens in opstand
  vertaling Martine Woudt
  nawoord Daan Roovers
  z.pl. 2010. Olympus, 4e dr.
  1913.11.07:1951

 784. Frederick G. Kilgour
  The Evolution of the Book
  New York 1998. Oxford University Press
  1914.01.06:1998
 785. ø
  Marguerite Duras
  Yann Andréa Steiner. Roman
  vertaald door Marianne Kaas
  Amsterdam 1993. Van Gennep
  1914.04.04:1992

 786. James Purdy
  Onder sterren
  vertaald door Harm Damsma
  Amsterdam 2022. Athenaeum—Polak & Van Gennep
  1914.07.17:1992
 787. ø
  Thomas Merton
  Overdenkingen in eenzaamheid
  vertaald door Constant Broos
  redactie door Willy Eurlings
  Eindhoven 2019. Damon
  1915.01.31:1956

 788. Thomas Merton
  Zaden van contemplatie
  vertaald door Dirk Doms, Willy Eurlings, Guus Franken en Jan Glorieux
  z.pl. 2019. Damon, 4e dr.
  1915.01.31:1961

 789. Thomas Merton
  Bespiegelingen van een schuldige toeschouwer
  vertaald door Willy Eurlings
  z.pl. 2020. Damon
  1915.01.31:1966

 790. Thomas Merton
  Zen en de gretige vogels
  vertaald door Willy Eurlings
  Eindhoven 2021. Damon
  1915.01.31:1968

 791. Roland Barthes
  The Preparation of the Novel. Lecture Courses and Seminars at the Collège de France (1978-1979 and 1979-1980)
  translated by Kate Briggs
  text established, annotated, and introduced bij Nathalie Léger
  New York 2011. Columbia University Press
  1915.11.12:2003

 792. Maeve Brennan
  De twaalfjarige bruiloft en andere verhalen
  vertaling en nawoord Rosalien van Witsen
  illustraties Charlotte Schrameijer
  Amsterdam 2017. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  1917.01.06:1998

 793. Maeve Brennan
  Een bezoek
  vertaling en nawoord Rosalien van Witsen
  illustraties Charlotte Schrameijer
  Amsterdam 2018. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  1917.01.06:2000
 794. ø
  Hella S. Haasse
  Heren van de thee
  Amsterdam 2011. Querido, 61e dr.
  1918.02.02:1992
 795. ø
  Hella S. Haasse
  Maanlicht
  Amsterdam 20212. Querido
  1918.02.02:2012

 796. Iris Murdoch
  De soevereiniteit van het goede
  vertaling Thomas Crombez
  Borgerhout 2021. Letterwerk
  1919.07.15:1970

 797. Georges Duby
  De kathedralenbouwers. Portret van de middeleeuwse maatschappij 980-1420
  vertaald door Ger Groot
  z.pl. 2010. Olympus, 11e dr.
  1919.10.07:1976
 798. ø
  Silvio d'Arzo
  Andermans huis
  vertaald uit het Italiaans door Mieke Geuzebroek en Pietha de Voogd
  Amsterdam 2009. Van Gennep, 5e dr.
  1920.02.06:195
 799. ø
  Silvio d'Arzo
  Avondlucht. Verhalen
  vertaald uit het Italiaans door Mieke Geuzebroek en Pietha de Voogd
  Amsterdam 2009. Van Gennep
  1920.02.06:2003
 800. ø
  Marlen Haushofer
  De wand
  vertaald uit het Duits door Ria van Hengel
  amsterdam 2013. vangennep, 6e dr.
  1920.04.11:1963
 801. ø
  Marlen Haushofer
  Ontmoeting met de onbekende. de mooiste verhalen
  samengesteld en vertaald door Ria van Hengel
  amsterdam 2014. vangennep
  1920.04.11:1968,1985

 802. Marlen Haushofer
  Hemel die nergens ophoudt
  vertaald uit het Duits door Ria van Hengel
  amsterdam 2012. vangennep
  1920.04.11:1969
 803. ø
  Anthony Storr
  Solitude. A Return to the Self
  New York 2005. Free Press
  1920.05.18:1988
 804. ø
  Hubert Lampo
  Terugkeer naar Atlantis. Roman
  Amsterdam 1983. Meulenhoff, 15e dr.
  1920.09.01:1953
 805. ø
  Hubert Lampo
  De komst van Joachim Stiller. Roman
  Amsterdam 1985. Meulenhoff, 33e dr.
  1920.09.01:1960

 806. John Rawls
  Een theorie van rechtvaardigheid
  vertaald door Frank Bestebreurtje en ingeleid door Percy B. Lehning
  Rotterdam 2019. Lemniscaat, 5e dr.
  1921.02.21:1971

 807. Karel van het Reve
  Verzameld werk 1. Autobiografische verhalen. Sovjet-annexatie der klassieken. Ongebundeld werk 1932-1958
  Amsterdam 2008. Van Oorschot
  1921.05.19:2008
 808. o
  Erving Goffman
  De dramaturgie van het dagelijks leven. Schijn en werkelijkheid in sociale interacties
  vertaald door P. Nijhoff en G.J. Johannes
  Utrecht 2011. Bijleveld, 3e dr.
  1922.06.11:1959

 809. Erving Goffman
  Gestichten. De sociale situatie van gedetineerden, psychiatrische patiënten en anderen bewoners van «totale inrichtingen»
  vertaald door drs. P. Nijhoff en drs. G.J. Johannes
  Utrecht z.j. Bijleveld
  1922.06.11:1961

 810. Erving Goffman
  Stigma. Notities over de omgang met een geschonden identiteit
  vertaald door G.J. Johannes & Lev Mordegaai
  Utrecht 2018. Bijleveld, 3e geheel heriziene dr.
  1922.06.11:1963

 811. Bruno Borchert
  Mysticism. Its History and Challenge
  York Beach 1994. Samuel Weiser
  1923.00.00:1994
 812. ø
  Gerard Reve
  De avonden. Een winterverhaal
  Amsterdam 1984. De Bezige Bij, 32e dr.
  1923.12.14:1947

 813. Claude Lefort
  Wat is politiek?
  samenstelling, inleiding & vertaling Pol van de Wiel & Bart Verheijen
  voorwoord Paul Frissen
  Amsterdam 2016. Boom
  1924.04.21

 814. Hans Lodeizen
  Verzamelde gedichten
  Amsterdam 1996. Van Oorschot
  1924.07.20:1996

 815. Lucebert
  verzamelde gedichten
  Amsterdam 2018. De Bezige Bij, 6e dr.
  1924.09.15:2002

 816. Jan Arends
  Verzameld werk
  bezorgd door Thijs Wierema
  ingeleid door Koos van Weringh
  Amsterdam 1990. De Bezige Bij, 2e dr.
  1925.02.13:1984
 817. ø
  J. Sperna Weiland
  De mens in de filosofie van de twintigste eeuw
  Amsterdam 2002. Meulenhoff, 5e dr.
  1925.05.30:1999
 818. ø
  Ingeborg Bachmann
  Malina
  vertaald uit het Duits en van een nawoord voorzien door Paul Beers
  Amsterdam 2014. Van Gennep
  1926.06.25:1971

 819. Ingeborg Bachmann
  Verzamelde verhalen
  vertaald en ingeleid door Paul Beers
  met een nawoord van Ingeborg Dusar
  z.pl. 2021. Koppernik
  1926.06.25:2021
 820. ø
  Michel Foucault
  Geschiedenis van de waanzin in de zeventiende en achttiende eeuw
  vertaling C.P. Heering-Moorman
  Amsterdam 2013. Boom
  1926.10.15:1961

 821. Michel Foucault
  Geboorte van de kliniek. Een archeologie van de medische blik
  vertaling: Peter Klinkenberg
  Amsterdam 2008. Boom
  1926.10.15:1963

 822. Michel Foucault
  De woorden en de dingen. Een archeologie van de menswetenschappen
  vertaling: Walter van der Star
  Amsterdam 2012. Boom
  1926.10.15:1966
 823. ø
  Michel Foucault
  Discipline, toezicht en straf. De geboorte van de gevangenis
  vertalerscollectief Historische Uitgeverij
  Groningen 2007. Historische Uitgeverij, 5e dr.
  1926.10.15:1975

 824. Michel Foucault
  Geschiedenis van de seksualiteit. I. De wil tot weten. II. Het gebruik van de lusten. III. De zorg voor zichzelf
  vertaling Jeanne Holierhoek
  Amsterdam 2018. Boom
  1926.10.15:1976,1984

 825. Michel Foucault
  De geboorte van de biopolitiek. Colleges aan het Collège de France (1979)
  tekst bezorgd door Michel Senellart
  woord vooraf en redactie: François Ewald en Alessandro Fontana
  ertaling Jeanne Holierhoek
  Amsterdam 2013. Boom
  1926.10.15:2004

 826. Michel Foucault
  De moed tot waarheid. Het bestuur van zichzelf en de anderen II. Colleges aan het Collège de France (1983-1984)
  woord vooraf en redactie: François Ewald en Alessandro Fontana
  situering en redactie: Frédéric Gros
  vertaling Ineke van der Burg
  Amsterdam 2011. Boom
  1926.10.15:2009

 827. Michel Foucault
  Bekentenissen van het vlees. Geschiedenis van de seksualiteit IV
  vertaling Jeanne Holierhoek
  Amsterdam 2020. Boom
  1926.10.15:2018

 828. Michiel Leezenberg
  Foucault
  Amsterdam 2021. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  1926.10.15:s2021

 829. John Berger
  Ways of seeing
  London 2008. Penguin
  1926.11.05:1972
 830. ø
  Harry Mulisch
  Het stenen bruidsbed
  Amsterdam 2010. De Bezige Bij, 42e dr.
  1927.07.29:1959
 831. ø
  Harry Mulisch
  De zaak 40/61. Een reportage
  Amsterdam 2010. De Bezige Bij, 18e dr.
  1927.07.29:1962

 832. Harry Mulisch
  De ontdekking van de hemel. Roman
  Amsterdam 1995. De Bezige Bij, 10e dr.
  1927.07.29:1992

 833. David Markson
  Wittgensteins minnares
  vertaald door Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes,
  met een nawoord van Lieke Marsman
  Amsterdam 2021. Van Oorschot, 4e dr.
  1927.12.20:1988
 834. ø
  Paul de Wispelaere
  Tuin en wereld. Tussen tuin en wereld. Mijn huis is nergens meer. Brieven uit Nergenshuizen. En de liefste dingen nog verder
  Amsterdam z.j. Atlas
  1928.07.04:1978-1998
 835. ø
  Paul de Wispelaere
  Het verkoolde alfabet. Dagboek 1990-1991
  Amsterdam 2002. Atlas, 7e dr.
  1928.07.04:1992

 836. Luciano de Crescenzo
  De geschiedenis van de Griekse filosofie. Van de presocraten tot de neoplatonici
  Nederlandse vertaling Yond Boeke, Patty Krone en Martine Vosmaer
  Amsterdam 2005. Bert Bakker
  1928.08.20:1983

 837. Jürgen Habermas
  Over democratie
  vertaling & inleiding Leon Pijnenburg
  Amsterdam 2020. Boom
  1929.06.18:2020
 838. ø
  Frida Vogels
  De harde kern. Kanker. De naakte waarheid
  Amsterdam 1992. Van Oorschot
  1930.01.09:1992
 839. ø
  Frida Vogels
  De harde kern 2. Met zijn drieën
  Amsterdam 1993. Van Oorschot
  1930.01.09:1993

 840. Frida Vogels
  De harde kern 3. Gedichten
  Amsterdam 1994. Van Oorschot
  1930.01.09:1994
 841. ø
  Frida Vogels
  Dagboek 1954-1957
  Amsterdam 2006. Van Oorschot, 2e dr.
  1930.01.09:2005
 842. ø
  Frida Vogels
  Dagboek 1958-1959
  Amsterdam 2006. Van Oorschot
  1930.01.09:2006
 843. ø
  Frida Vogels
  Dagboek 1960-1961
  Amsterdam 2006. Van Oorschot
  1930.01.09:2006
 844. ø
  Frida Vogels
  Dagboek 1962-1963
  Amsterdam 2007. Van Oorschot
  1930.01.09:2007
 845. ø
  Frida Vogels
  Dagboek 1964-1965
  Amsterdam 2008. Van Oorschot
  1930.01.09:2008
 846. ø
  Frida Vogels
  Dagboek 1966-1967
  Amsterdam 2009. Van Oorschot
  1930.01.09:2009
 847. ø
  Frida Vogels
  Dagboek 1968-1969
  Amsterdam 2010. Van Oorschot
  1930.01.09:2010
 848. ø
  Frida Vogels
  Tante Lucietta
  Amsterdam 2011. Van Oorschot
  1930.01.09:2011
 849. ø
  Frida Vogels
  Dagboek 1970-1971
  Amsterdam 2011. Van Oorschot
  1930.01.09:2011
 850. ø
  Frida Vogels
  Dagboek 1972-1973
  Amsterdam 2012. Van Oorschot
  1930.01.09:2012
 851. ø
  Frida Vogels
  Dagboek 1974-1976
  Amsterdam 2013. Van Oorschot
  1930.01.09:2013
 852. ø
  Frida Vogels
  Dagboek 1977-1978
  Amsterdam 2014. Van Oorschot
  1930.01.09:2014

 853. Frida Vogels
  De vader van Artenio
  Amsterdam 2020. Van Oorschot
  1930.01.09:2020
 854. ø
  John Lane
  Tijdloze eenvoud. Creatief leven in een consumptiemaatschappij
  Haarlem 2012. Altamira
  1930.07.10:2001

 855. Jacques Derrida
  Marges – van de filosofie
  vertaling Ger Groot
  Amsterdam 2019. Boom
  1930.07.15:1972

 856. Dick Raaijmakers
  De methode
  z.pl. 2014. het balanseer
  1930.09.01:1985
 857. ø
  Thomas Bernhard
  Watten. Een nalatenschap
  uit het Duits vertaald door Ria van Hengel
  2021. Vleugels
  1931.02.09:1969
 858. ø
  Thomas Bernhard
  De oorzaak. Een benadering
  uit het Duits vertaald door Ria van Hengel
  z.pl. 2022. Vleugels
  1931.02.09:1975

 859. Thomas Bernhard
  De kelder. Een onttrekking
  uit het Duits vertaald door Ria van Hengel
  z.pl. 2021. Vleugels
  1931.02.09:1976

 860. Thomas Bernhard
  De adem. Een besluit
  uit het Duits vertaald door Ria van Hengel
  z.pl. 2021. Vleugels
  1931.02.09:1978

 861. Thomas Bernhard
  De dagschotelaars
  uit het Duits vertaald door Ria van Hengel
  z.pl. 2019. Vleugels
  1931.02.09:1980

 862. Thomas Bernhard
  De kou. Een isolement
  uit het Duits vertaald door Ria van Hengel
  z.pl. 2019. Vleugels
  1931.02.09:1981

 863. Thomas Bernhard
  Een kind
  uit het Duits vertaald door Ria van Hengel
  z.pl. 2021. Vleugels
  1931.02.09:1982

 864. Andreas Burnier
  Een tevreden lach. Roman gevolgd door De verschrikkingen van het noorden. Verhalen
  Amsterdam 1997. Meulenhoff, 11e resp. 7e druk
  1931.07.03:1965
 865. ø
  Andreas Burnier
  De huilende libertijn
  Amsterdam 1981. Querido, 4e druk
  1931.07.03:1970

 866. Andreas Burnier
  Essays 1968-1985
  Amsterdam 1985. Querido
  1931.07.03:1985

 867. Andreas Burnier
  Elk boek is een gevaar
  samengesteld en ingeleid door Ronit Palache
  Amsterdam z.j. De Arbeiderspers
  1931.07.03:2022

 868. Charles Taylor
  Bronnen van het zelf. De ontstaansgeschiedenis van de moderne identiteit
  vertaald door Marjolijn Stoltenkamp
  met een inleiding van Joep Dohmen
  Rotterdam 2009. Lemniscaat, 2e dr.
  1931.11.05:1989

 869. Charles Taylor
  Een seculiere tijd
  vertaald door Marjolijn Stoltenkamp
  met een inleiding van Ger Groot
  Rotterdam 2010. Lemniscaat, 2e dr.
  1931.11.05:2007

 870. J. Goudsblom
  Nihilisme en cultuur
  Amsterdam 2003. Aula, 5e dr.
  1932.10.11:1960
 871. ø
  J. Goudsblom
  Het regime van de tijd
  Amsterdam 2006. Athenaeum Boekhandel Canon
  1932.10.11:1997
 872. ø
  J. Goudsblom
  Stof waar honger uit ontstond. Over evolutie en sociale processen
  z.pl. 2009. Olympus, 2e dr.
  1932.10.11:2001

 873. Sylvia Plath
  De glazen stolp & Mary Ventura en het negende koninkrijk
  vertaald door René Kurpershoek
  Amsterdam 2021. De Bezige Bij, 8e dr.
  1932.10.27:1963

 874. Sylvia Plath
  Ariel
  tweetalige editie
  vertaald door Anneke Brassinga
  Amsterdam 2022. De Bezige Bij, 6e herz. dr.
  1932.10.27:1965

 875. Heather Clark
  Rode komeet. Het korte leven en de vlammende kunst van Sylvia Plath
  vertaald door Bart Gravendaal, Aad Janssen, Marianne Palm, Nicole Seegers en Astrid Staartjes
  Amsterdam 2020. De Arbeiderspers
  1932.10.27:s2020

 876. Susan Sontag
  Essays of the 1960s & 70s. Against Interpretation. Styles of Radical Will. On Photography. Illness as Metaphor. Uncollected Essays
  David Rieff, editor
  New York 2013. The Library of America, 2e dr.
  1933.01.16:2013

 877. Benjamin Moser
  Sontag. Haar leven en werk
  vertaald door Lidwien Biekmann en Koos Mebius
  Amsterdam 2019. De Arbeiderspers
  1933.01.16:s2019
 878. ø
  Cees Nooteboom
  Rituelen. Roman
  met een inleiding door A.S. Byatt
  Amsterdam 2016. De Bezige Bij, 25e dr.
  1933.07.31:1980
 879. ø
  Cees Nooteboom
  De omweg naar Santiago
  Amsterdam 2015. De Bezige Bij, 29e dr.
  1933.07.31:1992

 880. Cees Nooteboom
  Berlijn
  Amsterdam 2014. De Bezige Bij, 4e dr.
  1933.07.31:2009

 881. Cees Nooteboom
  Saigoku. Pelgrima naar de 33 temepels bij Kyoto
  Simone Sassen fotografie
  Amsterdam 2014. De Bezige Bij
  1933.07.31:2014
 882. ø
  Cees Nooteboom
  533. Een dagenboek
  Amsterdam 2016. De Bezige Bij, 3e dr.
  1933.07.31:2016
 883. ø
  Cees Nooteboom
  Monniksoog. Poëzie
  Amsterdam 2016. Karaat
  1933.07.31:2016
 884. ø
  Cees Nooteboom
  Over het Japanse klooster Kozan-ji en de beroemde dierentekenignen
  met 16 kleurenfoto's uit de omgeving van de boeddhistische tempel van Simone Sassen en de complete eerste rol met dierentekeningen
  z.pl. 2020. Koppernik
  1933.07.31:2020

 885. Cees Nooteboom
  Vos. Gedichten
  z.pl. 2022. Koppernik
  1933.07.31:2022

 886. Hans Faverey
  Verzamelde gedichten
  Amsterdam 1993. De Bezige Bij
  1933.09.14:1993

 887. Rutger Kopland
  Verzamelde gedichten
  Amsterdam 2013. Van Oorschot, 5e dr.
  1934.08.04:2006

 888. Danilo Kiš
  Homo poëticus. Leven, reizen, literatuur. Autobiografische stukken, essays, polemieken
  Amsterdam 2022. De Arbeiderspers
  1935.02.22:2022
 889. ø
  Lucienne Stassaert
  Keerpunt
  z.pl. 2009. P
  1936.01.10:2009
 890. ø
  Roland Jooris
  De contouren van het verstrijken
  Amsterdam 2008. Querido
  1936.07.22:2008

 891. K. Schippers
  Voor jou. Verhalen
  Amsterdam 2013. Querido
  1936.11.06:2013

 892. In de boeken, met de geest
  Vijftien studies van M.A. Schenkeveld-van der Dussen over vroegmoderne Nederlandse literatuur, uitgegeven bij haar afscheid als hoogleraar van de Universiteit Utrecht 31.10.2002
  met een bibliografie van het werk van M.A. Schenkeveld-van der Dussen
  verzameld en ingeleid door A.J. Gelderblom, E.M.P. Gemert, M.E. Meijer Drees en E. Stronks
  Amsterdam 2002. Amsterdam University Press
  1937.10.10:2002
 893. ø
  Torgny Lindgren
  Het licht. Roman
  vertaling Bertie van der Meij
  Amsterdam 2007. De Bezige Bij, 5e dr.
  1938.06.16:1987

 894. Torgny Lindgren
  De Bijbel van Doré
  vertaald uit het Zweeds door Lia van Strien
  Breda 2010. De Geus
  1938.06.16:2005
 895. ø
  Torgny Lindgren
  Het groene glas
  uit het Zweeds vertaald door Lia van Strien
  Amsterdam 2016. De Geus
  1938.06.16:2014
 896. ø
  Tzvetan Todorov
  De onvoltooide tuin. Het humanistische denken in Frankrijk
  vertaald door Frans de Haan
  Amsterdam 2001. Atlas
  1939.03.01:1998
 897. ø
  David A. Cooper
  Silence, Simplicity & Solitude. A Complete Guide to Spiritual Retreat
  z.pl. 1999. SkyLight Paths
  1939.04.08:1999
 898. ø
  J.M.A. Biesheuvel
  In de bovenkooi. Verhalen
  Amsterdam 1984. Meulenhoff, 16e dr.
  1939.05.23:1972

 899. Göran Sonnevi
  Het geluidenboek. Gedichten
  vertaald uit het Zweeds en van een inleiding voorzien door Lisette Keustermans
  z.pl. 2009. P
  1939.10.03:1998
 900. ø
  J.M. Coetzee
  Wachten op de barbaren
  vertaald door Peter Bergsma
  Bussum 1983. Agathon
  1940.02.09:1980
 901. ø
  J.M. Coetzee
  Wereld en wandel van Michael K
  vertaling Peter Bergsma
  Amsterdam 2005. Cossee
  1940.02.09:1983
 902. ø
  J.M. Coetzee
  IJzeren tijd
  vertaling Peter Bergsma
  Amsterdam 2004. Cossee
  1940.02.09:1990
 903. ø
  J.M. Coetzee
  Jongensjaren
  vertaling Peter Bergsma
  Amsterdam 2005. Cossee
  1940.02.09:1997
 904. ø
  J.M. Coetzee
  In ongenade
  vertaling Joop van Helmond en Frans van der Wiel
  Amsterdam 2008. Cossee, 7e dr.
  1940.02.09:1999
 905. ø
  J.M. Coetzee
  Portret van een jongeman
  vertaling Peter Bergsma
  Amsterdam 2002. Cossee, 2e dr.
  1940.02.09:2002
 906. ø
  J.M. Coetzee
  Hij en zijn man
  met een antwoord van Arnon Grunberg
  vertaling W. Hansen
  Amsterdam 2004. Cossee, 2e dr.
  1940.02.09:2003
 907. ø
  J.M. Coetzee
  Langzame man
  vertaling Peter Bergsma
  Amsterdam 2005. Cossee, 3e dr.
  1940.02.09:2005

 908. J.M. Coetzee
  Dagboek van een slecht jaar
  vertaling Peter Bergsma
  Amsterdam 2007. Cossee
  1940.02.09:2007

 909. J.M. Coetzee
  Zomertijd
  vertaling Peter Bergsma
  Amsterdam 2009. Cossee
  1940.02.09:2009
 910. ø
  Jeroen Brouwers
  Zonder trommels en trompetten. Een markante anekdote uit het leven van Jeroen Brouwers door hem zelf verteld. Gevolgd door Overal stilte
  Amsterdam 1988. De Arbeiderspers
  1940.04.30:1973
 911. ø
  Jeroen Brouwers
  Bezonken rood
  Amsterdam. De Arbeiderspers, 14e dr.
  1940.04.30:1981
 912. ø
  Jeroen Brouwers
  De laatste deur
  Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren
  Amsterdam 1984. Synopsis, 4e dr.
  1940.04.30:1983
 913. ø
  Jeroen Brouwers
  Kroniek van een karakter. Deel 1 1976-1981. De Achterhoek
  Schoten 1986. Hadewijch
  1940.04.30:1986
 914. ø
  Jeroen Brouwers
  Kroniek van een karakter. Deel 2 1982-1986. De oude Faust
  Schoten 1987. Hadewijch
  1940.04.30:1987
 915. ø
  Jeroen Brouwers
  De zondvloed
  Amsterdam 1988. De Arbeiderspers
  1940.04.30:1988
 916. ø
  Jeroen Brouwers
  Het vliegenboek. Kladboek 3. Autobiografische en andere opstellen over schrijvers, uitgevers, de dood, oorlog, syndromen, etc.
  Amsterdam 1991. De Arbeiderspers
  1940.04.30:1991
 917. ø
  Jeroen Brouwers
  Het circus der eenzaamheid. Kladboek 4. Profielen · Studies · Reacties
  Amsterdam 1994. De Arbeiderspers
  1940.04.30:1994
 918. ø
  Jeroen Brouwers
  Het hout
  Amsterdam 2014. Atlas Contact, 2e dr.
  1940.04.30:2014
 919. ø
  Jeroen Brouwers
  Cliënt E. Busken
  Amsterdam 2020. Atlas Contact
  1940.04.30:2020

 920. Jeroen Brouwers
  Alles echt gebeurd
  Amsterdam 2022. Atlas Contact
  1940.04.30:2022
 921. ø
  Johan Vandenbroucke
  Jeroen Brouwers. Het verhaal van een oeuvre
  Amsterdam 2005. Atlas
  1940.04.30:s2005

 922. Karel L. van der Leeuw
  Confucianisme. Een inleiding in de leer van Confucius
  Amsterdam 2006. Ambo
  1940.07.21:2006
 923. ø
  Karel L. van der Leeuw
  Chinese filosofie. Essays over een wondere wereld
  Amsterdam 2019. Boom
  1940.07.21:2019

 924. Fleur Jaeggy
  De gelukzalig jaren van tucht. Roman
  herziene vertaling uit het Italiaans door Annegret Böttner en Leontine Bijman
  z.pl. 2021. Koppernik, 2e dr.
  1940.07.31:1989

 925. Fleur Jaeggy
  SS Proleterka. Roman
  vertaald uit het Italiaans door Frans Denissen
  z.pl. 2019. Koppernik
  1940.07.31:2001

 926. Fleur Jaeggy
  Ik ben de broer van XX. Verhalen
  vertaald uit het Italiaans door Hilda Schraa
  z.pl. 2019. Koppernik
  1940.07.31:2014
 927. ø
  Joachim von der Thüsen
  Het verlangen naar huivering. Over het sublieme, het wrede en het unheimliche. Essays
  Amsterdam 1997. Querido
  1941.00.00:1997
 928. ø
  Wessel te Gussinklo
  De opdracht. Roman
  z.pl. 2016. Koppernik, 4e dr.
  1941.01.09:1995
 929. ø
  Wessel te Gussinklo
  Zeer helder licht. Roman
  z.pl. 2015. Koppernik Karaat, 4e dr.
  1941.01.09:2014
 930. ø
  Wessel te Gussinklo
  Wij zullen aan God gelijk zijn. En voor eeuwig bestaan. Essay
  z.pl. 2015. Koppernik
  1941.01.09:2015

 931. Wessel te Gussinklo
  Vijf sterren voor de gaarkeueken. essays
  z.pl. 2016. Koppernik
  1941.01.09:2016

 932. Wessel te Gussinklo
  De Weergekeerde Bloem. Roman
  z.pl. 2017. Koppernik
  1941.01.09:2017
 933. ø
  Marleen de Crée
  Hinkelspel. Gedichten & tekeningen
  z.pl. 2008. P
  1941.07.26:2008

 934. Randall Collins
  The Sociology of Philosophy. A Global Theory of Intellectual Change
  Cambridge, Massachusetts 2002. Harvard University Press, 4e dr.
  1941.07.29:1998

 935. Bibliotopia or, Mr. Gilbar's Book of Books & Catch-all of Literary Facts & Curiosities
  compiled by Steven Gilbar
  decorations by Elliott Banfield
  Boston 2005. David R. Godine
  1941.08.07:2005
 936. ø
  Ton Lemaire
  Filosofie van het landschap
  Amsterdam 2007. Ambo, 9e dr.
  1941.10.06:1970
 937. ø
  Ton Lemaire
  Binnenwegen. Essays en excursies
  Baarn 1988. Ambo
  1941.10.06:1988
 938. ø
  Ton Lemaire
  Met open zinnen. Natuur, landschap, aarde
  Amsterdam 2002. Ambo, 2e dr.
  1941.10.06:2002
 939. ø
  Ton Lemaire
  Claude Lévi-Strauss. Tussen mythe en muziek
  Amsterdam 2008. Ambo
  1941.10.06:2008
 940. ø
  Ton Lemaire
  De val van Prometheus. Over de keerzijde van de vooruitgang
  Amsterdam 2010. Ambo
  1941.10.06:2010
 941. ø
  Ton Lemaire
  Het lied van Hiawatha. Amerikaans heldendicht tussen mythe en ideologie
  Amsterdam 2012. Ambo
  1941.10.06:2012
 942. ø
  Ton Lemaire
  Verre velden. Essays en excursies 1995-2012
  Amsterdam 2013. Ambo
  1941.10.06:2013
 943. ø
  Ton Lemaire
  Mettertijd. Dertig Miniaturen
  Amsterdam 2014. Ambo Anthos
  1941.10.06:2014
 944. ø
  Ton Lemaire
  Met lichte tred. De wereld van de wandelaar
  Amsterdam 2019. Ambo Anthos
  1941.10.06:2019
 945. ø
  Ton Lemaire
  Tegen de tijd. Kanttekeningen bij onze wereld
  Amsterdam 2022. Ambo Anthos
  1941.10.06:2022
 946. ø
  Toon Tellegen
  De genezing van de krekel
  Amsterdam 2013. Querido, 18e dr.
  1941.11.18:1999
 947. ø
  Toon Tellegen & Marit Törnqvist
  Pikkuhenki
  Amsterdam 2005. Querido
  1941.11.18:2005
 948. ø
  Toon Tellegen
  Daar zijn woorden voor. Een keuze uit eigen werk
  Amsterdam 2014. Rainbow
  1941.11.18:2007
 949. ø
  Mance Post
  met woorden van Toon Tellegen
  Een lied voor de maan
  Amsterdam 2012. Querido
  1941.11.18:2012
 950. ø
  Philip Koch
  Solitude. A Philosophical Encounter
  Chicago and La Salle, Illinois 1997. Open Court
  1942.00.00:1994

 951. Silvia Ostertag
  Levende stilte. Afstemming en oefening
  vertaald uit het Duits door Lambert van der Aalsvoort
  zp 2016. Milinda, 2e dr.
  1942.00.00:2003
 952. ø
  Henry Petroski
  The Book on the Bookshelf
  New York 2000. Vintage Books
  1942.02.06:1999

 953. Joe Brainard
  Ik herinner me
  vertaald uit het Engels door Johannes Jonkers met een voorwoord van Paul Auster
  Zaandam 2022. Oevers
  1942.03.11:1970

 954. Giorgio Agamben
  Idee van het proza
  vertaald door Ineke van der Burg
  Amsterdam 2019. Boom
  1942.04.22:1985

 955. Giorgio Agamben
  Homo sacer. De soevereine macht en het naakte leven
  vertaling Ineke van der Burg
  voorwoord Gert-Jan van der Heiden
  Amsterdam 2020. Boom
  1942.04.22:1995
 956. ø
  Tomas Lieske
  Alles kantelt. Roman
  Amsterdam 2010. Querido
  1942.06.08:2010
 957. ø
  Guus Kuijer
  De Bijbel voor ongelovigen. Het Begin. Genesis
  Amsterdam 2015. Athenaeum — Polak & Van Gennep, 16e dr.
  1942.08.01:2012
 958. ø
  Duane Elgin
  Houd het simpel! Rijk van binnen, eenvoudig naar buiten
  vertaling: Karin van Grieken
  Utrecht 2010. AnkhHermes, 2e herziene uitgave
  1943.02.00:1981

 959. Louise Glück
  Poems 1962-2020
  z.pl. 2021. Penguin Books
  1943.04.22:1962
 960. ø
  Louise Glück
  Averno. Gedichten
  vertaald door Radna Fabias
  Amsterdam 2021. De Arbeiderspers
  1943.04.22:2006

 961. Louise Glück
  Winterrecepten van het collectief. Gedichten
  vertaald door Radna Fabias
  Amsterdam 2022. De Arbeiderspers
  1943.04.22:2021

 962. Jacobus Bos
  Alsof niemand hier onsterfelijk is. Gedichten
  Amsterdam 2016. Wereldbibliotheek
  1943.12.12:2016
 963. ø
  Jacobus Bos
  De waan en zin van het bestaan. Gedichten
  Amsterdam 2019. Wereldbibliotheek
  1943.12.12:2019

 964. Jacobus Bos
  Wie de geest krijgt. Gedichten
  Amsterdam 2022. Wereldbibliotheek
  1943.12.12:2022
 965. ø
  W.G. Sebald
  Duizelingen
  vertaling Ria van Hengel
  Amsterdam 2008. De Bezige Bij
  1944.05.18:1990
 966. ø
  W.G. Sebald
  Logies in een landhuis. Schrijversportretten
  vertaald door Ria van Hengel
  Amsterdam 2012. De Bezie Bij
  1944.05.18:1991
 967. ø
  W.G. Sebald
  De emigrés
  vertaling Ria van Hengel
  Amsterdam 2008. De Bezige Bij, 3e dr.
  1944.05.18:1992
 968. ø
  W.G. Sebald
  De ringen van Saturnus. Een Engelse pelgrimage
  vertaling Ria van Hengel
  Amsterdam 2007. De Bezige Bij
  1944.05.18:1995
 969. ø
  W.G. Sebald
  De natuurlijke historie van de verwoesting
  vertaling Ria van Hengel
  Amsterdam 2008. De Bezige Bij, 2e dr.
  1944.05.18:1999
 970. ø
  W.G. Sebald
  Austerlitz
  vertaling Ria van Hengel
  Amsterdam 2003. De Bezige Bij
  1944.05.18:2001
 971. ø
  W.G. Sebald
  Campo Santo
  vertaald door Ria van Hengel
  Amsterdam 2010. De Bezige Bij
  1944.05.18:2003

 972. W.G. Sebald
  Over het land en het water. Een keuze uit de gedichten 1964-2001
  vertaald door Ria van Hengel
  Amsterdam 2015. De Bezige Bij
  1944.05.18:2008

 973. Marita Mathijsen
  De gemaskerde eeuw
  Amsterdam 2007. Querido, 3e dr.
  1944.08.18:2002

 974. Marita Mathijsen
  L. De lezer van de 19de eeuw
  Amsterdam 2021. Balans
  1944.08.18:2021

 975. Ton Anbeek
  Het donkere hart. Romantische obsessies in de moderne Nederlandstalige literatuur
  Amsterdam 1996. Amsterdam University Press
  1944.09.18:1996

 976. Remco Sleiderink   Veerle Uyttersprot   Bart Besamusca (red.)
  Maar er is meer. Avontuurlijk lezen in de epiek van de Lage Landen. Sudies voor Jozef D. Janssens
  Leuven 2005. Davidsfonds   Amsterdam University Press
  1944.11.03:s2005
 977. ø
  Maarten 't Hart
  De droomkoningin
  Amsterdam 1981. De Arbeiderspers, 13e dr.
  1944.11.25:1980
 978. ø
  Rüdiger Safranski
  Eenling zijn. Een filosofische uitdaging
  vertaald door Wil Boesten
  Amsterdam 2022. Atlas Contact
  1945.01.01:2022

 979. Simon Schama
  Overvloed en Onbehagen
  vertaling Eugène Dabekaussen, Barbara de Lange en Tilly Maters
  z.pl. 2006. Olympus, 6e dr.
  1945.02.13:1987
 980. ø
  Simon Schama
  Landschap en herinnering
  vertaald door Karina van Santen en Martine Vosmaer
  z.pl. 2007. Olympus, 3e dr.
  1945.02.13:1995

 981. L.H. Wiener
  De verering van Quirina T.
  Amsterdam 2007. Contact, 4e dr.
  1945.02.16:2006
 982. ø
  L.H. Wiener
  Eindelijk volstrekt alleen
  Amsterdam 2008. Contact
  1945.02.16:2008

 983. T. van Deel
  Boven de koude steen
  Amsterdam 2007. Querido
  1945.02.21:2007

 984. T. van Deel
  Herfsttijloos
  Amsterdam 2016. Querido
  1945.02.21:2016

 985. Frank Ankersmit
  De sublieme historische ervaring
  z.pl. 2007. Historische Uitgeverij, 2e dr.
  1945.03.20:2007

 986. Adam Zagajewski
  Wat zingt, is wat zwijgt. Gedichten
  keuze en vertaling Gerard Rasch
  Tilburg 2004. Nexus Instituut, 2e dr.
  1945.06.21:2004
 987. ø
  Frank Close
  Niets
  Amsterdam 2015. Amsterdam University Press
  1945.07.24:2009

 988. Deborah Eisenberg
  The collected stories of Deborah Eisenberg
  New York 2010. Picador
  1945.11.20:2010

 989. John Koethe
  Walking Backwards. Poems 1966-2016
  New York 2019. Farrar, Straus and Giroux
  1945.12.25:2019
 990. ø
  Frans Budé
  De dagen. Belevenissen van een jongen
  Amsterdam 2017. Karaat
  1945.12.28:2017
 991. ø
  Benjamin Hoff
  Tao van Poeh
  met illustraties van E.H. Shepard
  vertaling Hilde Bervoets
  Den Haag 1984. Sirius en Siderius, 5e dr.
  1946.00.00:1982

 992. Benjamin Hoff
  Tao van Poeh
  met illustraties van E.H. Shepard
  vertaling Hilde Bervoets
  Rotterdam 2017. Ad. Donker, 3e dr. gebonden
  1946.00.00:1982
 993. Benjamin Hoff
  The eternal Tao Te Ching. The Philosophical Masterwork of Taoism and Its Relevance Today
  with photographs by the author Benjamin Hoff
  New York 2021. Abrams
  1946.00.00:2021

 994. Lisa Appignanesi
  Alles over de liefde. Anatomie van een onbeheersbare emotie
  vertaald door Pon Ruiter
  Amsterdam 2011. De Bezige Bij
  1946.01.04:2011

 995. Lisa Appignanesi
  Een zaak van liefde. Misdaden in de naam van hartstocht en waanzin
  vertaald door Fred Hendriks
  Amsterdam 2016. De Bezige Bij
  1946.01.04:2016

 996. Lisa Appignanesi
  Alledaagse waanzin. Over rouw, woede, verlies en liefde
  vertaald door Lette Vos
  Amsterdam 2018. De Bezige Bij
  1946.01.04:2018
 997. ø
  Hester Knibbe
  De buigzaamheid van steen. Gedichten
  Amsterdam 2005. De Arbeiderspers
  1946.01.06:2005

 998. Hester Knibbe
  Bedrieglijke dagen. Gedichten
  Amsterdam 2008. De Arbeiderspers
  1946.01.06:2008

 999. Hester Knibbe
  Het hebben van schaduw. Gedichten
  Amsterdam 2011. De Arbeiderspers
  1946.01.06:2011

 1000. Hester Knibbe
  Archaïsch de dieren. Gedichten
  Utrecht 2014. De Arbeiderspers
  1946.01.06:2014

 1001. Jonathan I. Israel
  De Republiek 1477-1806
  vertaling: Bert Smilde
  Franeker 2001. Van Wijnen, 5e dr.
  1946.01.26:1995
 1002. ø
  Jonathan I. Israel
  Radicale Verlichting. Hoe radicale Nederlandse denkers het gezicht van onze cultuur voorgoed veranderden
  vertaling: Egbert Krikke
  Franeker 2007. Van Wijnen, 2e dr.
  1946.01.26:2001
 1003. o
  Jonathan I. Israel
  Verlichting onder vuur. Filosofie, moderniteit en emancipatie, 1670-1752
  vertaling: Ruben Buys, Tina Ruys en Petros Samara
  Franeker 2010. Van Wijnen
  1946.01.26:2006

 1004. Jonathan I. Israel
  Democratische Verlichting. Filosofie, revolutie en mensenrechten, 1750-1790
  vertaling: Jan Dirk Snel
  Franeker 2011. Van Wijnen
  1946.01.26:2011
 1005. ø
  Allard Schröder
  De hydrograaf
  Amsterdam 2004. De Bezige Bij, 9e dr.
  1946.06.14:2002
 1006. ø
  Allard Schröder
  Amoy. Roman
  Amsterdam 2009. De Bezige Bij
  1946.06.14:2009
 1007. ø
  Allard Schröder
  Wenst. verteld in acht afzonderlijke geschiedenissen uit het jaar 1952
  Amsterdam 2009. De Bezige Bij
  1946.06.14:2009
 1008. ø
  Allard Schröder
  De dode arm. Een Romantisch leven
  Amsterdam 2013. De Bezige Bij
  1946.06.14:2013
 1009. ø
  Allard Schröder
  Sebastiaans neus. roman
  Amsterdam 2016. De Bezige Bij
  1946.06.14:2016

 1010. Allard Schröder
  De schone slaper. Roman
  Amsterdam 2017. De Bezige Bij
  1946.06.14:2017

 1011. Robert Kull
  Solitude. Seeking Wisdom in Extremes. A Year Alone in the Patagonia Wilderness
  Novato 2008. New World Library
  1946.07.24:2008

 1012. Ron Silliman
  The Age of Huts (compleat)
  Berkeley 2007. University of California Press
  1946.08.05:2007

 1013. Peter Marshall
  Demanding the Impossible. A History of Anarchism
  London 1993. FontanaPress
  1946.08.23:1992
 1014. ø
  Freddy Derwahl
  Kluizenaars. Avonturen van de eenzaamheid
  uit het Duits vertaald door Maarten van der Marel
  Tielt 2001. Lannoo
  1946.11.16:2000

 1015. Geert Mak
  De eeuw van mijn vader
  Amsterdam 2000. Atlas, 9e dr.
  1946.12.04:1999

 1016. Adriaan van Dis
  Vijf vrolijke verhalen
  Amsterdam 2021. Augustus, Atlas Contact
  1946.12.16:2021

 1017. Paul Auster
  Het spinsel van de eenzaamheid
  vertaald door Annelies Bulen
  Amsterdam 1988. De Arbeiderspers
  1974.02.03:1982

 1018. Aleida Assmann
  Cultural Memory and Western Civilization. Functions, Media, Archives
  New York 2013. Cambridge University Press, 2e dr.
  1947.03.22:1999

 1019. Martha Nussbaum
  De breekbaarheid van het goede. Geluk en ethiek in de Griekse filosofie en literatuur
  vertaald door Patty Adelaar
  Amsterdam 2006. Ambo
  1947.05.06:1986

 1020. Martha Nussbaum
  Oplevingen van het denken. Over de menselijke emoties
  vertaald door Patty Adelaar
  Amsterdam 2006. Ambo, 4e dr.
  1947.05.06:2001

 1021. Bruno Latour
  Wij zijn nooit modern geweest. Pleidooi voor een symmetrische antropologie
  vertaling Joep van Dijk & Gerard de Vries
  Amsterdam 2016. Boom
  1947.06.22:1991
 1022. ø
  Peter Sloterdijk
  Kritiek van de cynische rede 1
  vertaald door Tineke Davids
  Amsterdam 1984. Synopsis
  1947.06.26:1983
 1023. ø
  Peter Sloterdijk
  Kritiek van de cynische rede 2
  vertaald door Tineke Davids
  Amsterdam 1984. Synopsis
  1947.06.26:1983

 1024. Peter Sloterdijk
  De toverboom. Het ontstaan van de psychoanalyse in het jaar 1785. Episch essay over de filosofie van de psychologie
  vertaald door Thomas Graftdijk
  Amsterdam 1986. De Arbeiderspers
  1947.06.26:1985
 1025. ø
  Peter Sloterdijk
  Mediatijd
  vertaling Paul Beers & Hans Driessen
  Amsterdam 2012. Boom
  1947.06.26:1993
 1026. ø
  Peter Sloterdijk
  Sferen. I Bellen. microsferologie. II Globes. macrosferologie
  vertaling Hans Driessen
  Amsterdam 2003. Boom
  1947.06.26:1998
 1027. ø
  Peter Sloterdijk
  Regels voor het mensenpark. Kroniek van een debat
  ingeleid door Wim Boevink
  vertalingen Angela Adriaansz, Paul Beers en Hans Dijkhuis
  Amsterdam 2007. Boom, 4e dr.
  1947.06.26:1999
 1028. ø
  Peter Sloterdijk
  Sferen. Band 2. III Schuim. plurale sferologie
  vertaling Hans Driessen
  Amsterdam 2009. Boom
  1947.06.26:2004
 1029. ø
  Peter Sloterdijk
  Het kristalpaleis. Een filosofie van de globalisering
  vertaling Hans Driessen
  Amsterdam 2006. SUN
  1947.06.26:2004
 1030. ø
  Peter Sloterdijk
  Woede en tijd. Een politiek-psychologisch essay
  vertaling Hans Driessen
  Amsterdam 2007. SUN
  1947.06.26:2006
 1031. ø
  Peter Sloterdijk
  Het heilig vuur. Over de strijd tussen jodendom, christendom en islam
  vertaling Frans van Zetten
  Amsterdam 2008. Boom
  1947.06.26:2007
 1032. ø
  Peter Sloterdijk
  Filosofische temperamenten. Van Plato tot Foucault
  vertaald door Mark Wildschut
  Amsterdam 2010. Boom
  1947.06.26:2009

 1033. Peter Sloterdijk
  Je moet je leven veranderen. Over antropotechniek
  vertaling Hans Driessen
  Amsterdam 2011. Boom
  1947.06.26:2009

 1034. Peter Sloterdijk
  De verschrikkelijke kinderen van de nieuwe tijd. Over het antigenealogische experiment van de moderniteit
  vertaling Hans Driessen
  Amsterdam 2015. Boom
  1947.06.26:2014

 1035. Peter Sloterdijk
  Licht en geluid
  vertaling Mark Wildschut
  Amsterdam 2020. Boom
  1947.06.26:2014

 1036. Peter Sloterdijk
  Het Schelling-project. roman
  vertaling Huub Stegeman
  Amsterdam 2017. Boom
  1947.06.26:2016

 1037. Peter Sloterdijk
  Wat gebeurde er in de twintigste eeuw?
  Vertaling Mark Wildschut
  Amsterdam 2018. Boom
  1947.06.26:2016

 1038. Peter Sloterdijk
  Polyloquia. Een brevier
  vertaling Mark Wildschut
  Amsterdam 2019. Boom
  1947.06.26:2018

 1039. Peter Sloterdijk
  Theopoëzie. De hemel tot spreken brengen
  vertaling Mark Wildschut
  Amsterdam 2021. Boom
  1947.06.26:2020
 1040. ø
  Sjoerd van Tuinen
  Sloterdijk. Binnenstebuiten denken
  Ksmpen 2004. Klement
  1947.06.26:s2004
 1041. ø
  Hanna Kirsten
  Korst en Kruim
  Leuven 2005. P
  1947.12.23:2005

 1042. Jan Renkema
  Schrijfwijzer
  Den Haag 2005. Sdu 4e, aangepaste editie 2e oplage
  1948.00.00:1979
 1043. ø
  Leonard Koren
  Wabi-Sabi for Artists, Designers, Poets & Philosophers
  Point Reyes, California 2008. Imperfect Publishing
  1948.01.04:2008
 1044. ø
  Leonard Koren
  Wabi-Sabi. Further Thoughts
  Point Reyes, California 2015. Imperfect Publishing
  1948.01.04:2015

 1045. Thomas P. Kasulis
  Engaging Japanese Philosophy. A Short History
  Honolulu 2018. University of Hawai'i Press
  1948.03.05.2018
 1046. ø
  Alberto Manguel
  Een geschiedenis van het lezen
  vertaald door Tinke Davids
  Amsterdam 1999. Ambo
  1948.03.13:1996
 1047. ø
  Alberto Manguel
  Kunstlezen. Over het kijken naar beeldende kunst
  vertaald door Pieter van Os / Sjeng Scheijen / Elena Beelaerts
  Amsterdam 2003. Ambo, 2e dr.
  1948.03.13:2000
 1048. ø
  Alberto Manguel
  Dagboek van een lezer
  vertaald door Patty Adelaar
  Amsterdam 2004. Ambo
  1948.03.13:2004
 1049. ø
  Alberto Manguel
  De bibliotheek bij nacht. De liefde voor boeken en de kunst van het verzamelen
  vertaald door Ton Heuvelmans
  Amsterdam 2007. Ambo
  1948.03.13:2006
 1050. ø
  Alberto Manguel
  De kunst van het lezen
  vertaald door Nicoline Timmer
  Amsterdam 2011. Ambo
  1948.03.13:2010
 1051. ø
  F. van Dixhoorn
  Twee piepjes. Gedicht
  Amsterdam 2007. De Bezige Bij
  1948.06.17:2007

 1052. Anneke Brassinga
  Wachtwoorden. Verzamelde, herziene gedichten. 1987-2015
  Amsterdam 2015. De Bezige Bij, 3e dr.
  1948.08.20:2015

 1053. Boudewijn Büch
  Een boekenkast op reis. Persoonlijke kroniek 1998
  Amsterdam 1999. De Arbeiderspers
  1948.12.14:1999
 1054. ø
  Frans Mouws
  De bilbiotheek van Boudewijn Büch
  z.pl. 2008. Aspekt, 2e dr.
  1948.12.14:s2008

 1055. Harold D. Roth
  Original Tao. Inward Training and the Foundations of Taoist Mysticism
  New York 1999. Columbia University Press
  1949.00.00:1999

 1056. Stephen R. Bokenkamp
  Ancestors and Anxiety. Daoism and the Birth of Rebirth in China
  Berkely 2007. University of California Press
  1949.00.00:2007
 1057. ø
  Jacques Bonnet
  Een boekenkast vol geesten
  vertaald door Eveline van Hemert
  z.pl. 2009. Mouria
  1949.00.00:2008

 1058. Bert Lever
  Van paal tot paal. Het strand van Schiermonnikoog
  Schiermonnikoog 2013. Boekhandel Kolstein, 7e dr.
  1949.00.00:2011

 1059. Jonathan Galassi
  Toen boeken nog boeken waren. Roman
  vertaald door Lidwien Biekmann
  Amsterdam 2015. Atlas Contact
  1949.00.00:2015
 1060. ø
  David Vincent
  A History of Solitude
  Cambridge 2020. polity
  1949.00.00:2020
 1061. ø
  Slavoj Žižek
  Intolerantie
  vertaling Jan Willem Reitsma
  Amsterdam 2011. Boom
  1949.03.21:1997

 1062. Alain Finkielkraut   Peter Sloterdijk
  De hartslag van de wereld
  vertaling Walter van der Star
  z.pl. 2005. SUN
  1949.06.30:2003

 1063. Denis Johnson
  De naam van de wereld. Roman
  vertaald door Peter Bergsma
  met een nawoord van Auke Hulst
  z.pl. 2020. Koppernik
  1949.07.01:2000
 1064. ø
  Sara Maitland
  Stilte als antwoord
  vertaling Elinor Fuchs
  Schiedam 2010. Scripton
  1950.02.27:2008
 1065. ø
  Sara Maitland
  How to Be Alone
  z.pl. 2014. Macmillan
  1950.02.27:2014
 1066. ø
  Martin Reints
  Wildcamera. gedichten en beschouwingen
  Amsterdam 2017. De Bezige Bij
  1950.04.05:2017
 1067. ø
  Péter Esterházy
  Stroomafwaarts langs de Donau
  vertaald uit het Hongaars door Robert Kellermann
  Amsterdam 2002. De Arbeiderspers
  1950.04.14:1991

 1068. Anthony Grafton
  Inky Fingers. The Making of Books in Early Modern Europe
  Cambridge, Massachusetts 2020. Harvard University Press
  1950.05.21:2020

 1069. Anne Carson
  Eros, bitterzoet
  vertaald door Jip Lemmens
  Amsterdam 2022. Octavo
  1950.06.21:1986

 1070. Anne Carson
  Rood. Twee romans in verzen
  vertaald door Marijke Emeis
  Amsterdam 2022. Koppernik
  1950.06.21:2013

 1071. Frans Kellendonk
  Het complete werk
  Amsterdam 1992. Meulenhoff
  1951.01.07:1992

 1072. Jean Pierre Rawie
  Een luchtbel in een vluchtige rivier
  Amsterdam 2021. Prometheus
  1951.04.20:2021

 1073. Lorraine Daston
  Tegen de natuur in
  vertaald door Willem Visser
  nawoord Lukas M. Verburgt
  Amsterdam 2020. octavo
  1951.06.09:2018

 1074. Herfried Münkler
  Marx Wagner Nietzsche. Het tijdperk van de revoluties
  vertaling Peter Claessens
  Amsterdam 2023. Boom, 3e dr.
  1951.08.15:2021
 1075. ø
  Guido van Heulendonk
  Paarden zijn ook varkens
  Amsterdam 1996. De Arbeiderspers, 2e dr.
  1951.11.17:1995

 1076. Anna Lowenhaupt Tsing
  De paddenstoel aan het einde van de wereld. Leven op de ruïnes van het kapitalisme
  vertaald door Janne Van Beek
  Amsterdam 2021. octavo
  1952.00.00:2015
 1077. ø
  Eriek Verpale
  Een meisje uit Odessa. Verhalen
  Haarlem 1979. In de Knipscheer
  1952.02.02:1979
 1078. ø
  Eriek Verpale
  Alles in het klein
  Amsterdam 1994. De Arbeiderspers, 4e dr.
  1952.02.02:1990
 1079. ø
  Eriek Verpale
  Olivetti 82
  Amsterdam 1993. De Arbeiderspers
  1952.02.02:1993
 1080. ø
  Eriek Verpale
  Nachten van Beiroet. Gedichten
  Amsterdam 1994. De Arbeiderspers
  1952.02.02:1994
 1081. ø
  Eriek Verpale
  Katse nachten
  Amsterdam 2000. De Arbeiderspers
  1952.02.02:2000
 1082. ø
  Eriek Verpale
  Beminde vriend. Brieven aan Luuk Gruwez 1977-2002
  Amsterdam 2022. De Arbeiderspers
  1952.02.02:2022
 1083. ø
  Carl Friedman
  Twee koffers vol
  Amsterdam 1997. Van Oorschot, 8e dr.
  1952.04.29:1993

 1084. Carl Friedman
  Verzameld werk
  met een voorwoord van Frits Abrahams
  Amsterdam 2021. Van Oorschot
  1952.04.29:2021

 1085. Frank Willaert
  Het Nederlandse liefdeslied in de middeleeuwen
  Amsterdam 2021. Prometheus
  1952.05.24:2021
 1086. ø
  Roel Richelieu Van Londersele
  Een mens op de bodem. gedichten
  Amsterdam 2005. Atlas, 2e dr.
  1952.06.30:2001

 1087. Miriam Van hee
  Reisgeld. Gedichten
  Amsterdam 1992. De Bezige Bij
  1952.08.16:1992

 1088. Miriam Van hee
  Achter de bergen. Gedichten
  Amsterdam 1996. De Bezige Bij
  1952.08.16:1996
 1089. ø
  Miriam Van hee
  Het verband tussen de dagen. gedichten 1978-1996
  Amsterdam 2001. De Bezige Bij, 2e dr.
  1952.08.16:1998
 1090. ø
  Miriam Van hee
  de bramenpluk. gedichten
  Amsterdam 2002. De Bezige Bij
  1952.08.16:2002
 1091. ø
  Miriam Van hee
  buitenland. gedichten
  Amsterdam 2007. De Bezige Bij
  1952.08.16:2007
 1092. ø
  Miriam Van hee
  ook daar valt het licht. gedichten
  Amsterdam 2013. De Bezige Bij
  1952.08.16:2013
 1093. ø
  Miriam Van hee
  als werden wij ergens ontboden. gedichten
  Amsterdam 2017. De Bezige Bij
  1952.08.16:2017
 1094. ø
  Miriam Van hee
  voor wie de tijd verstrijkt. gedichten
  Amsterdam 2022. De Bezige Bij
  1952.08.16:2022
 1095. ø
  Miriam Van hee handboek
  Carl De Strycker & Yves T'Sjoen (red.)
  Gent 2022. PoëzieCentrum
  1952.08.16:s2022
 1096. ø
  Joke van Leeuwen
  Vrije vormen
  Amsterdam 2002. Querido
  1952.09.24:2002

 1097. Wim Jurg
  De vierde eeuw of hoe het christendom staatsgodsdienst werd
  Budel 2014. Damon, 2e dr.
  1953.00.00:2011

 1098. Wim Jurg
  Onder dezelfde sterren. De laatste heidense senator en zijn christelijke vrienden
  Budel 2021. Damon, 2e dr.
  1953.00.00:2020

 1099. Ruud Hisgen & Adriaan van der Weel
  De lezende mens De betekenis van het boek voor ons bestaan
  Amsterdam 2022. Atlas Contact, 2e dr.
  1953.00.00:2022
 1100. ø
  Shunmyo Masuno
  Zen & de kunst van eenvoudig leven. Gun jezelf een gelukkiger bestaan
  vertaald door Bonella van Beusekom
  Amsterdam 2019. Boekerij
  1953.02.28:2009
 1101. ø
  Jan-Hendrik Bakker
  In stilte. Een filosofie van de afzondering
  Amsterdam 2015. Atlas Contact
  1953.03.15:2015
 1102. ø
  Stephen Batchelor
  The Art of Solitude. A Meditation on being alone with others in this World
  New Haven 2020. Yale University Press
  1953.04.07:2020

 1103. Georges Didi-Huberman
  Het voortleven van de vuurvliegjes
  vertaald door Ineke van der Burg
  nawoord Pieter Van Bogaert
  Amsterdam 2022. octavo
  1953.06.13:2009
 1104. ø
  Michael Dudok de Wit
  Vader en Dochter
  Amsterdam 2003. Leopold, 2e dr.
  1953.07.15:2002

 1105. Akiko Busch
  How to Disappear. Notes on Inivisibility in a Time of Transparency
  New York 2019. Penguin
  1953.07.17:2019
 1106. ø
  Anne Fadiman
  Ex Libris. Confessions of a common Reader
  z.pl. 1998. Penguin Books
  1953.08.07:1998

 1107. Anne Fadiman
  At Large and at Small. Familiar Essays
  New York 2007. Farrar, Straus and Giroux. New York
  1953.08.07:2007
 1108. ø
  Luuk Gruwez / Eriek Verpale
  Onder vier ogen. Siamees dagboek
  Amsterdam 1992. De Arbeiderspers
  1953.08.09:1992

 1109. Luuk Gruwez
  Het land van de wangen
  Amsterdam 2000. De Arbeiderspers, 2e dr.
  1953.08.09:1998
 1110. ø
  David Le Breton
  Over stilte
  vertaald uit het Frans door Joris Capenberghs
  z.pl. 2021. Milinda
  1953.10.26:1997

 1111. David Le Breton
  Ode aan het wandelen
  vertaling uit het Frans door Joris Capenberghs
  z.pl. 2018. Milinda, 2e dr.
  1953.10.26:2000
 1112. ø
  J.M.H. Berckmans
  Het zomert in barakstad
  Amsterdam 1993. Nijgh & Van Ditmar
  1953.10.28:1993

 1113. Thomas Dumm
  Loneliness as a Way of Life
  Cambridge, Massachusetts 2008. Harvard University Press
  1954?.00.00:2008
 1114. ø
  Johanna Kessler
  We love Books. Boekenliefhebbers in Woord en Beeld
  Leeuwarden 2018. Wijdemeer
  1954.00.00:2018
 1115. ø
  László Krasznahorkai
  Satanstango
  uit het Hongaars vertaald door Mari Alföly
  Amsterdam 2012. Wereldbibliotheek
  1954.01.05:1985
 1116. ø
  László Krasznahorkai
  De melancholie van het verzet
  vertaald uit het Hongaars door Mari Alföly
  Amsterdam 2016. Wereldbibliotheek
  1954.01.05:1989

 1117. László Krasznahorkai
  Oorlog en oorlog
  vertaald uit het Hongaars door Mari Alföly
  Amsterdam 2022. Wereldbibliotheek
  1954.01.05:1999

 1118. László Krasznahorkai
  Baron Wenckheim keert terug
  vertaald uit het Hongaars door Mari Alföly
  Amsterdam 2019. Wereldbibliotheek
  1954.01.05:2016

 1119. David Grossman
  Uit de tijd vallen. een verhaal in stemmen
  vertaling Ruben Verhasselt
  Amsterdam 2012. Cossee
  1954.01.25:2011
 1120. ø
  Renate Dorrestein
  De blokkade
  Amsterdam 2013. Podium
  1954.02.25:2013
 1121. ø
  Donald Ray Pollock
  Knockemstiff. roman in achttien verhalen
  Amsterdam 2014. Karaat
  1954.12.23:2008

 1122. Donald Ray Pollock
  Al die tijd de duivel. roman
  Amsterdam 2014. Karaat
  1954.12.23:2011
 1123. ø
  Christopher Wormell
  Meisje alleen
  vertaling: J.H. Gever
  Haarlem 2005. Gottmer
  1955.00.00:2005

 1124. Jeffrey S. Cramer
  Solid Seasons. The Friendship of Henry David Thoreau and Ralph Waldo Emerson
  Berkeley 2019. Counterpoint
  1955.00.00:2019

 1125. Susan Neiman
  Morele helderheid. Goed en kwaad in de eenentwintigste eeuw
  vertaald door Rogier van Kappel, Ruud van de Plassche en Aleid Fokkema
  Amsterdam 2009. Ambo, 2e dr.
  1955.03.27:2008
 1126. ø
  Hans & Monique Hagen
  Nooit denk ik aan niets
  met tekeningen van Charlotte Dematons
  Amsterdam 2015. Querido
  1955.09.10:2015
 1127. ø
  Michel Houellebecq
  De wereld als markt en strijd. roman
  vertaald en van een nawoord voorzien door Martin de Haan
  Amsterdam 2000. De Arbeiderspers, 2e dr.
  1956.02.26:1994

 1128. Lao-tzu and the Tao-te-ching
  edited by Livia Kohn and Michael Lafargue
  Albany 1998. State University of New York Press
  1956.03.14:1998
 1129. ø
  Patrick McDonnell
  Hemels
  vertaling: L.M. Niskos
  Rotterdam 2006. Lemniscaat
  1956.03.17:2005
 1130. ø
  Carlo Rovelli
  Het mysterie van de tijd
  vertaald door Yond Boeke en Patty Krone
  Amsterdam 2021. Prometheus, 8e dr.
  1956.05.03:2017
 1131. ø
  Jan Baeke
  Groter dan de feiten. Gedichten
  Amsterdam 2007. De Bezige Bij
  1956.05.23:2007

 1132. Esther Kinsky
  Langs de rivier
  vertaald door Josephine Rijnaarts
  Amsterdam 2020. Pluim
  1956.09.12:2014

 1133. Andrew Pettegree
  The Book in the Renaissance
  New Haven 2010. Yale University Press
  1957.00.00:2010
 1134. ø
  Andrew Pettegree & Arthur der Weduwen
  De boekhandel van de wereld. Drukkers, boekverkopers en lezers in de Gouden Eeuw
  vertaald door Frits van der Waa
  Amsterdam 2020. Atlas Contact, 2e dr.
  1957.00.00:2019

 1135. Andrew Pettegree & Arthur der Weduwen
  The Library. A fragile History
  New York 2021. Basic Books
  1957.00.00:2021
 1136. ø
  Woei–Lien Chong
  Filosofie met de vlinderslag. De daoïstische levenskunst van Zhuangzi
  Budel 2016. Damon
  1957.00.00:2016
 1137. ø
  Patricia de Martelaere
  De staart. Roman
  Amsterdam 1993. Meulenhoff, 2e dr.
  1957.04.16:1992
 1138. ø
  Patricia de Martelaere
  Een verlangen naar ontroostbaarheid. Over leven, kunst en dood
  Amsterdam 1993. Meulenhoff, 2e dr.
  1957.04.16:1993
 1139. ø
  Patricia de Martelaere
  Verrassingen. Essays
  Amsterdam 1997. Meulenhoff
  1957.04.16:1997
 1140. ø
  Patricia de Martelaere
  Nachtboek van een slapeloze
  Amsterdam 2006. Querido, 2e dr.
  1957.04.16:1998
 1141. ø
  Patricia de Martelaere
  Wereldvreemdheid. Essays
  Amsterdam 2000. Meulenhoff, 2e dr.
  1957.04.16:2000

 1142. Patricia de Martelaere
  Het onverwachte antwoord. roman
  Amsterdam 2005. Meulenhoff, 4e dr.
  1957.04.16:2004
 1143. ø
  Patricia de Martelaere
  Taoïsme. De weg om niet te volgen
  Amsterdam 2006. Ambo
  1957.04.16:2006
 1144. ø
  Marcel Möring
  Louteringsberg. roman
  Amsterdam 2011. De Bezige Bij
  1957.09.05:2011

 1145. Dini Hogenelst & Frits van Oostrom
  Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen
  Amsterdam 2002. Prometheus, 3e dr.
  1958.00.00:1995
 1146. ø
  Charles D'Ambrosio
  Het dodevissenmuseum. Verhalen
  vertaald door Charles Bors, David Koppernik en Luc de Rooy
  Amsterdam 2011. Karaat
  1958.00.00:2006
 1147. ø
  Evelio Rosero
  34 zeer korte verhalen en een vogelkat
  Nederlandse vertaling Henk van Driel, Luc de Rooy
  Amsterdam 2014. Karaat
  1958.03.20:2013

 1148. Stefan Bollmann
  Vrouwen die lezen zijn gevaarlijk
  met een inleiding door Kristien Hemmerechts
  Nederlandse vertaling Hilde Pauwels
  Amsterdam 2006. Amsterdam University Press
  1958.03.21:2005

 1149. K. Michel
  Ja! Naakt als de stenen. Gedichten
  Amsterdam 1989. Meulenhoff
  1958.08.13:1989
 1150. ø
  K. Michel
  Boem de nacht. Gedichten
  Amsterdam 1994. Meulenhoff
  1958.08.13:1994
 1151. ø
  K. Michel
  Waterstudies. Gedichten
  Amsterdam 2003. Augustus, 5e dr.
  1958.08.13:1999
 1152. ø
  K. Michel
  Kleur de schaduwen. Gedichten
  Amsterdam 2004. Augustus, 2e dr.
  1958.08.13:2004

 1153. K. Michel
  Bij eb is je eiland groter. Gedichten
  Amsterdam 2011. Augustus, 4e dr.
  1958.08.13:2010

 1154. Esther Jansma
  Bloem, steen. Gedichten
  Amsterdam 1997. De Appelbloesem Pers, 2e dr.
  1958.12.24:1990
 1155. ø
  Esther Jansma
  Hier is de tijd. Gedichten
  Amsterdam 1998. De Arbeiderspers
  1958.12.24:1998

 1156. Esther Jansma
  Alles is nieuw. Gedichten
  Amsterdam 2005. De Arbeiderspers, 2e dr.
  1958.12.24:2005

 1157. Esther Jansma
  Eerst. Gedichten
  Amsterdam 2010. De Arbeiderspers
  1958.12.24:2010

 1158. Byung-Chul Han
  De vermoeide samenleving. De transparante samenleving. De terugkeer van Eros
  vertaald uit het Duits door Frank Schuitemaker
  Amsterdam 2015. Van Gennep, 3e dr.
  1959.00.00:2010-2013
 1159. ø
  Rob Hartmans
  Geestdrift met verstand. Geschiedenis van De Groene Amsterdammer van 1877 tot nu
  Amsterdam 2020. Het Spectrum, 2e dr.
  1959.00.00:2020
 1160. ø
  Jon Fosse
  Melancholie I
  vertaald uit het Noors door Edith Koenders en Adriaan van der Hoeven
  Zaandam 2019. Oevers, 2e dr.
  1959.09.29:1995
 1161. ø
  Jon Fosse
  Melancholie II
  vertaald uit het Noors door Edith Koenders en Adriaan van der Hoeven
  Zaandam 2020. Oevers
  1959.09.29:1996

 1162. Jon Fosse
  Slapeloos
  uit het Noors vertaald door Marianne Molenaar
  Amsterdam 2010. De Wereldbibliotheek
  1959.09.29:2007

 1163. Jon Fosse
  De andere naam. Septologie I-II
  vertaald uit het Noors door Marianne Molenaar
  Zaandam 2019. Oevers
  1959.09.29:2019

 1164. Jon Fosse
  Ik is een ander. Septologie III-V
  vertaald uit het Noors door Marianne Molenaar
  Zaandam 2021. Oevers
  1959.09.29:2021

 1165. Jon Fosse
  Ik is een ander. Septologie VI-VII
  vertaald uit het Noors door Marianne Molenaar
  Zaandam 2022. Oevers
  1959.09.29:2021
 1166. ø
  Marja Pruis
  Genoeg nu over mij. Confessies van een ervaren schamer
  Amsterdam 2017. Nijgh & Van Ditmar
  1959.10.26:2017

 1167. Ben Schomakers
  Het begin van de melancholie. Over verdriet, verlangen en werkelijkheid
  Utrecht 2019. Klement, 2e dr.
  1960.00.00:2018
 1168. o
  Jeremy Lent
  The Web of Meaning. Integrating Science and Traditional Wisdom to Find Our Place in the Universe
  London 2022. Profile Books
  1960.00.00:2021
 1169. ø
  Bernard Dewulf
  Blauwziek. gedichten
  Amsterdam 2006. Atlas
  1960.01.30:2006
 1170. ø
  Bernard Dewulf
  Kleine dagen. novelle
  Amsterdam 2010. Atlas, 5e dr.
  1960.01.30:2009
 1171. ø
  Q.S. Serafijn
  Joe of de kunst van het wandelen
  z.pl. 2006. Studio 3005   Proba 0005
  1960.02.19

 1172. Q.S. Serafijn
  Het Czaar Peter Dossier
  z.pl. 2007. Studio 3005   Proba 0005
  1960.02.19:2007
 1173. ø
  Claudio Morandini
  Sneeuw, hond, voet. roman
  vertaald uit het Italiaans door Hilda Schras en Manon Smits
  z.pl. 2022. Koppernik, 2e dr.
  1960.05.08:2015
 1174. ø
  Herman Leenders
  Vervalsingen. Gedichten
  Amsterdam 2008. De Arbeiderspers
  1960.05.10:2008
 1175. ø
  José Eduardo Agualusa
  Een algemene theorie van het vergeten. Roman
  uit het Portugees vertaald en van een nawoord voorzien door Harrie Lemmens
  z.pl. 2015. Koppernik
  1960.12.13:2012
 1176. ø
  Lans Stroeve
  Leerling in de tijd. Gedichten
  Amsterdam 2007. De Arbeiderspers
  1961.00.00:2007

 1177. Lans Stroeve
  Olympisiche zwemmer. Gedichten
  Amsterdam 2015. De Arbeiderspers
  1961.00.00:2015
 1178. o
  George Prochnik
  In Pursuit of Silence. Listening for Meaning ina World of Noise
  New York 2011. Anchor Books
  1961.00.00:2011
 1179. ø
  Eric Brinckmann
  Wandelen met meester Li. Over de Tao van het landchap
  Zeist 2018. KNNV
  1961.00.00:2018

 1180. David Graeber
  Fragments of an Anarchist Anthropology
  Chicago. Prickly Paradigm Press
  1961.02.12:2004
 1181. ø
  Rebecca Solnit
  Wanderlust. A History of Walking
  London 2001. Granta
  1961.06.24:2001
 1182. ø
  Joke J. Hermsen
  Heimwee naar de mens. Essays over kunst, literatuur en filosofie
  Amsterdam 2010. De Arbeiderspers, 2e dr.
  1961.07.29:2003
 1183. ø
  Joke J. Hermsen
  Stil de tijd. Pleidooi voor een langzame toekomst
  Amsterdam 2009. De Arbeiderspers
  1961.07.29:2009
 1184. ø
  Joke J. Hermsen
  Kairos. Een nieuwe bevlogenheid
  Utrecht 2014. De Arbeiderspers
  1961.07.29:2014

 1185. Joke Hermsen
  Alles stroomt
  Hilversem 2021. B for Books
  1961.07.29:2021

 1186. Pascal Cornet
  De elfde teen
  Brugge 2020. eigen beheer
  1961.10.12:2020

 1187. Pascal Cornet
  Populierendreef 29
  Brugge 2021. eigen beheer
  1961.10.12:2021
 1188. ø
  Jan De Meyer
  Leyuan. De tuin van het geluk. Chinese filosofische teksten over paradijzen en het geluk
  Amsterdam 2009. Augustus
  1961.12.08:2009
 1189. ø
  Jan De Meyer
  Dao. Weg van stilte
  z.pl. 2019. Waerbeke
  1961.12.08:2019
 1190. ø
  Jan De Meyer
  Wat kan ik leren van de taoïsten
  Kalmthout 2020. Pelckmans 1961.12.08:2020
 1191. ø
  Jan De Meyer
  De Weg terug. Chinese kluizenaars en het daoïsme
  Amsterdam 2022. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  1961.12.08:2022

 1192. Daoïsme. De mystieke traditie. Een bloemlezing
  gekozen, vertaald en toegelicht door Jan De Meyer
  z.pl. 2023. Boom
  1961.12.08:2023
 1193. ø
  Eliane De Bleser & Peter-Paul Rauwerda
  Merel en Mus. De wolk en de rots
  Hasselt 2021. Clavis
  1962.00.00:2021

 1194. Olga Tokarczuk
  De rustelozen
  vertaald uit het Pools door Greet Pauwelijn
  Breda 2011. De Geus, 6e dr.
  1962.01.26:2007
 1195. ø
  Peter Verhelst
  De kleurenvanger
  Amsterdam 1996. Prometheus
  1962.01.28:1996
 1196. ø
  Peter Verhelst
  Nieuwe sterrenbeelden
  Amsterdam 2008. Prometheus
  1962.01.28:2008
 1197. ø
  Peter Verhelst
  De kunst van het crashen
  Amsterdam 2015. Prometheus
  1962.01.28:2015
 1198. ø
  Peter Verhelst
  Koor. Een keuze uit de poëzie (1987-2017)
  met een nawoord van Stefan Hertmans
  Amsterdam 2017. De Bezige Bij
  1962.01.28:2017
 1199. ø
  Peter Verhelst
  Voor het vergeten
  Amsterdam 2018. De Bezige Bij
  1962.01.28:2018

 1200. Peter Verhelst
  2050. Gedichten
  Amsterdam 2021. De Bezige Bij
  1962.01.28:2021

 1201. Peter Verhelst
  Lichamen. Novelle
  Amsterdam 2022. De Bezige Bij
  1962.01.28:2022
 1202. ø
  Luc Panhuysen
  De beloofde stad. Opkomst en ondergang van het koninkrijk der wederdopers
  Amsterdam 2008. Olympus, 2e dr.
  1962.03.29:2000

 1203. Ross King
  De boekhandelaar van Florence. Over de renaissance, de boekdrukkunst en de veranderende kracht van ideeën
  vertaald door Toon Dohmen
  Amsterdam 2021. De Bezige Bij
  1962.07.16:2021
 1204. ø
  Onno Kosters
  De grote verdwijntruc
  Amsterdam 2007. Contact
  1962.10.24:2007

 1205. Helmut Walser Smith
  Duitsland. Een natie en haar geschiedenis. Voor, tijdens en na het nationalisme 1500-2000
  vertaald door Auke Leistra
  vertaling nawerk Nannie Plasman – De Nijs Bik
  Amsterdam 2021. De Arbeiderspers, 3e dr.
  1962.12.10:2020

 1206. Charlie Mackesy
  De jongen, de mol, de vos en het paard
  vertaald door Arthur Japin
  Utrecht 2020. KokBoekencentrum, 11e dr.
  1962.12.11:2020

 1207. Stephen Eskildsen
  Asceticism in Early Taoist Religion
  Albany 1998. State University of New York Press
  1963.00.00:1998
 1208. ø
  Johan van de Gronden
  Wijsgeer in het wild. Essays over mens en natuur
  Amsterdam 2015. Athenaeum — Polak & Van Gennep, 3e dr.
  1963.00.00:2015

 1209. Johan van de Gronden
  Het vlindertje van Methusalem. Essays over natuur en landschap
  Amsterdam 2022. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  1963.00.00:2022
 1210. ø
  Emily Kocken
  De kuur
  Amsterdam 2017. Querido, 3e dr.
  1963.00.00:2017
 1211. ø
  Donald Niedekker
  Als een tijger, als een slak. roman
  z.pl. 2014. Koppernik
  1963.01.14:2014
 1212. ø
  Donald Niedekker
  Oksana. Een ballet
  z.pl. 2016. Koppernik
  1963.01.14:2016
 1213. ø
  Donald Niedekker
  Wolken &c. vademecum
  z.pl. 2018. Koppernik
  1963.01.14:2018
 1214. ø
  Donald Niedekker
  Zo zie je alles. een vertelling
  z.pl. 2019. Koppernik
  1963.01.14:2019

 1215. Donald Niedekker
  Waarachtige beschrijvingen uit de permafrost. roman
  z.pl. 2022. Koppernik
  1963.01.14:2022
 1216. ø
  Ilse Starkenburg
  Gekraakt klooster. Gedichten
  Amsterdam 2007. De Arbeiderspers
  1963.04.26:2007

 1217. Donna Tartt
  De verborgen geschiedenis
  Amsterdam 2022. De Bezige Bij, 56e dr.
  1963.12.23:1992
 1218. ø
  Mark Csikszentmihalyi   Phlip J. Ivanhoe (eds.)
  Religious and Philosopical Aspects of the Laozi
  Albany 1999. State University of New York Press
  1964.00.00:1999

 1219. Michiel Leezenberg
  Islamitische filosofie. Een geschiedenis
  tweede herziene en aangevulde editie
  Amsterdam 2020. Bulaaq
  1964.00.00:2001
 1220. ø
  Jan Kleefstra
  Een mistval om het rumoer
  Soesterberg 2017. Aspekt
  1964.00.00:2017

 1221. Jan Kleefstra
  Verlegen land
  Soesterberg 2020. Aspekt
  1964.00.00:2020
 1222. ø
  Sana Valiulina
  Didar en Faroek. roman
  Amsterdam 2008. Meulenhoff, 6e dr.
  1964.00.00:2006

 1223. Xing De
  The Arts of Daoism
  translated by Johan Hausen and Allen Tsaur
  z.pl. 2021. purple cloud press
  1964.00.00:2021

 1224. Hans Peter Roel
  Pelgrim. Een voettocht naar Santiago de Compostella
  Soest 2022. N.E.X.T. Company
  1964.01.21:2022

 1225. Banana Yoshimoto
  Kitchen
  uit het Japans vertaald door Maarten Liebregts
  z.pl. 2022. Das Mag
  1964.07.24:1988

 1226. Anne Provoost
  In de zon kijken
  Amsterdam 2007. Querido, 2e dr.
  1964.07.26:2007
 1227. ø
  Edward van de Vendel & Floor de Goede
  De zombietrein en andere stripgedichten
  Amsterdam 2017. Querido
  1964.08.01:2017
 1228. ø
  Willem du Gardijn
  Bevrijding. Roman
  z.pl. 2016. Koppernik
  1964.08.18:2016

 1229. Willem du Gardijn
  Het einde van het lied. Roman
  z.pl. 2021. Koppernik, 2e dr.
  1964.08.18:2021
 1230. ø
  Aleksandar Hemon
  Het boek van mijn levens
  vertaald uit het Engels door Charles Bors en Mauro Veen
  Amsterdam 2015. Karaat
  1964.09.09:2013

 1231. Anjet den Boer
  Pianomuziek in de regen. Roman
  Bunne 1993. Servo
  1965.00.00:1993

 1232. Anjet Daanje
  De blinde fotograaf. Roman
  Utrecht 1998. Kwadraat
  1965.00.00:1998

 1233. Anjet Daanje
  Suikerbeest. Psychologische thriller
  Amsterdam 2001. Thomas Rap
  1965.00.00:2001
 1234. ø
  Anjet Daanje
  Veelvuldig en alleen. Roman
  Amsterdam 2003. Thomas Rap
  1965.00.00:2003
 1235. ø
  Anjet Daanje
  Gezel in marmer. Roman
  Amsterdam 2006. Thomas Rap
  1965.00.00:2006
 1236. ø
  Anjet Daanje
  Delle Weel. roman
  Amsterdam 2011. Thomas Rap
  1965.00.00:2011
 1237. ø
  Anjet Daanje
  jl. Roman
  Groningen 2016. Passage
  1965.00.00:2016
 1238. ø
  Anjet Daanje
  De herinnerde soldaat. Roman
  Groningen 2019. Passage
  1965.00.00:2019

 1239. Anjet Daanje
  Het lied van ooievaar en dromedaris. Roman
  Groningen 2022. Passage
  1965.00.00:2022

 1240. Anjet Daanje & Emily Brontë
  Dijende gronden. gedichten
  Groningen 2022. Passage
  1965.00.00:2022
 1241. ø
  Frédéric Gros
  Wandelen, een filosofische gids
  vertaald door Liesbeth van Nes
  Amsterdam 2013. De Bezige Bij
  1965.11.30:2008

 1242. Jill Lepore
  Deze waarheden. Een geschiedenis van de Verenigde Staten
  vertaald door Piet Dal, Ineke van den Elskamp, Sjaar de Jong, Rob Kuitenbrouwer, Ajanne van Luipen, Nannie de Nijs Bik en Pon Ruiter
  Amsterdam 2020. Het Getij, 3e dr.
  1966.08.27:2020
 1243. ø
  Shaun Prescott
  Het verdwijnen. roman
  vertaald door Peter Abelsen
  z.pl. 2020. Koppernik
  1966.09.07:2017
 1244. ø
  Hélène Gelèns
  zet af en zweef
  Amsterdam 2010. Cossee
  1967.05.06:2010

 1245. Noreena Hertz
  De eenzame eeuw. Het herstellen van menselijk contact in een wereld die steeds verder ontrafelt
  vertaald door Eric Strijbos
  Amsterdam 2021. Het Spectrum, 2e dr.
  1967.09.24:2020
 1246. ø
  MARKUS.
  De mug, het meer en de olifant
  Middelburg 2004. Stichting Kunstuitleen Zeeland
  1967.10.05:2004
 1247. ø
  Markus van der Graaff
  Mijn moeder en haar zoon
  Amsterdam 2018. Wereldbibliotheek
  1967.10.05:2018
 1248. ø
  Nafiss Nia
  26 woorden voor schoonheid
  Amsterdam 2019. Orlando
  1968.00.00:2019

 1249. Ilja Leonard Pfeijffer
  Monterosso mon amour. een novelle
  z.pl. 2022. boekenweek
  1968.01.17:2022
 1250. ø
  Sasja Janssen
  Papaver
  Amsterdam 2007. Querido
  1968.05.06:2007

 1251. Sasja Janssen
  Ik trek mijn species aan
  Amsterdam 2014. Querido
  1968.05.06:2014

 1252. Edward Slingerland
  Effortless Action. Wu-wei as Conceptuel Metaphor and Spiritual Ideal in Early China
  Oxford 2003. Oxford University Press
  1968.05.29:2003
 1253. o
  Edward Slingerland
  Trying Not to Try
  Edinburgh 2015. Canongate
  1968.05.29:2014

 1254. Cheryl Strayed
  Wild. Over jezelf verliezen, terugvinden & 1700 hiken
  vertaling Marja Kooreman
  Amterdam 2021. Luitingh-Sijthoff, 21e dr.
  1968.09.17:2012
 1255. ø
  Kurt De Boodt
  Waarop de klok ontwaakt! gedichten
  Amsterdam 2008. Wereldbibliotheek
  1969.09.18:2008

 1256. Alain de Botton
  De kunst van het reizen
  vertaald door Jelle Noorman
  z.pl. Pandora, 10e dr.
  1969.12.20:2002

 1257. The School of Life en Alain de Botton
  De vele gezichten van melancholie. Hoe je omgaat met een onvervuld verlangen
  vertaling Henk Moerdijk
  Amsterdam 2022. Nijgh & Van Ditmar
  1969.12.20:2022
 1258. ø
  On Confidence
  London 2017. The School of Life
  1969.12.20:s2017
 1259. ø
  A Simpler Life. A guide to greater serenity, ease and clarity
  London 2022. The School of Life
  1969.12.20:s2017
 1260. ø
  Yra van Dijk
  Leegte, leegte die ademt. Het typografische wit in de moderne poëzie
  Nijmegen 2006. Vantilt
  1970.00.00:2006

 1261. Dave Eggers
  De cirkel
  vertaald uit het Amerikaans door Gerda Baardman, Lidwien Biekmann, Brenda Mudde en Elles Tukker
  Amsterdam 2017. Lebowski, 16e dr.
  1970.03.12:2013
 1262. ø
  Judith Hermann
  Lettipark
  uit het Duits vertaald door Maarten Elzinga
  z.pl. 2020. Vleugels
  1970.05.15:2020

 1263. Emma Smith
  Portable Magic. A History of Books and their Readers
  Dublin 2022. Allen Lane
  1970.05.15:2022
 1264. ø
  Gert den Toom
  De huiskamer van God. roman
  Utrecht 1998. Kwadraat
  1970.06.07:1998
 1265. ø
  Gert den Toom
  Een man als Oblomov. Roman
  Amsterdam 2005. Contact
  1970.06.07:2005
 1266. ø
  Gert den Toom
  polaroid van de dag
  2019
  1970.06.07:2019
 1267. ø
  Gert den Toom
  kort gedicht
  2021
  1970.06.07:2021
 1268. ø
  Gert den Toom
  polaroid van de dag 2
  2022
  1970.06.07:2022
 1269. ø
  De Boer & Den Toom
  altijd herfst
  Ovidius

 1270. Jannie Regnerus
  Het geluid van vallende sneeuw. Herinnering aan Japan
  Amsterdam 2022. Van Oorschot, 8e dr.
  1971.09.09:2006
 1271. ø
  Jannie Regnerus
  Het wolkenpaviljoen
  Amsterdam 2020. Van Oorschot, 2e dr.
  1971.09.09:2020
 1272. ø
  Jan Geerts
  De n van iemand
  z.pl. 2008. P
  1972.00.00:2008

 1273. Andrea Wulf
  Rebelse genieën. De eerste romantici en de uitvinding van het ik
  vertaald door Fennie Steenhuis, Nannie de Nijs Bik-Plasman en Mijke van Leersum
  Amsterdam 2022. Atlas Contact
  1972.00.00:2022
 1274. ø
  Sylvain Tesson
  Zes maanden in de Siberische wouden. Februari – juli 2010
  vertaald door Eef Gratama
  Utrecht 2013. De Arbeiderspers, 4e dr.
  1972.04.26:2011
 1275. ø
  Hagar Peeters
  Koffers zeelucht. gedichten
  Amsterdam 2003. De Bezige Bij
  1972.05.12:2003

 1276. Wolfram Eilenberger
  Het tijdperk van de tovenaars. Het grote decennium van de filosofie, 1919-1929
  vertaald door W. Hansen
  Amsterdam 2018. De Bezige Bij
  1972.08.07:2018

 1277. Wolfram Eilenberger
  Het vuur van de vrijheid. De nieuwe wereld van Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Ayn Rand en Simone Weil
  vertaald door W. Hansen
  Amsterdam 2022. De Bezige Bij
  1972.08.07:2020
 1278. ø
  Maria Barnas
  De baadster. Roman
  Amsterdam 2000. De Arbeiderspers
  1973.08.28:2000
 1279. ø
  Maria Barnas
  Twee zonnen
  Amsterdam 2004. De Arbeiderspers, 2e dr.
  1973.08.28:2003
 1280. ø
  Maria Barnas
  Er staat een stad op. Gedichten
  Amsterdam 2007. De Arbeiderspers
  1973.08.28:2007
 1281. ø
  Maria Barnas
  Fantastisch. Observaties over kunst en werkelijkheid
  Amsterdam 2010. De Arbeiderspers
  1973.08.28:2010

 1282. Maria Barnas
  Jaja de oerknal. Gedichten
  Amsterdam 2014. De Arbeiderspers, 3e dr.
  1973.08.28:2013
 1283. ø
  Maria Barnas
  Altijd Augustus
  Amsterdam 2017. Van Oorschot
  1973.08.28:2017

 1284. Maria Barnas
  Diamant zonder r
  Amsterdam 2022. Van Oorschot
  1973.08.28:2022
 1285. ø
  Alfred Schaffer
  Dwaalgasten. gedichten
  Amsterdam 2002. Thomas Rap
  1973.09.16:2002

 1286. Alfred Schaffer
  wie was ik. strafregels
  Amsterdam 2020. De Bezige Bij
  1973.09.16:2020

 1287. Alfred Schaffer
  , zo heb ik u lief. alle gedichten tot nu toe
  Amsterdam 2021. De Bezige Bij
  1973.09.16:2021
 1288. ø
  Tomoka Shibasaki
  Lentetuin
  uit het Japans vertaald door Luk van Haute
  z.pl. 2021. zirimiri press, 3e dr.
  1973.10.23:2014
 1289. ø
  Jannah Loontjens
  Als het over liefde gaat. Literaire pelgrimage in Umbrië
  Amsterdam 2019. Podium
  1974.00.00:2019
 1290. ø
  Marian Donner
  Zelfverwoestingsboek. Waarom we meer moeten stinken, drinken, bloeden, branden en dansen
  z.pl. 2022. Das Mag, 6e dr.
  1974.03.11:2019
 1291. ø
  Marian Donner
  De grote weigering
  Amsterdam 2022. Prometheus Nieuw Licht
  1974.03.11:2022

 1292. Floortje Zwigtman
  Wolfsroedel
  Baarn 2002. Fontein
  1974.11.13:2002
 1293. ø
  Marijke Schermer
  Noodweer
  Amsterdam 2016. Van Oorschot, 2e dr.
  1975.00.00:2016
 1294. ø
  Cynan Jones
  De lange droogte. Roman
  vertaald uit het Engels door Jona Hoek
  z.pl. 2018. Koppernik
  1975.02.27:2006
 1295. ø
  Cynan Jones
  De burcht. Roman
  vertaald uit het Engels door Jona Hoek
  z.pl. 2015. Koppernik
  1975.02.27:2014
 1296. ø
  Cynan Jones
  Inham. Roman
  vertaald door Jona Hoek
  z.pl. 2016. Koppernik
  1975.02.27:2016

 1297. Cynan Jones
  De wetten van water. Roman
  vertaald door Jona Hoek
  z.pl. 2019. Koppernik
  1975.02.27:2019
 1298. ø
  Alejandro Zambra
  Mudanza: een verhuisbericht. Gedicht in zes episodes
  vertaald door Luc de Rooy
  Amsterdam 2011. Karaat
  1975.09.24:2003
 1299. ø
  Alejandro Zambra
  Bonsai. Roman
  vertaald uit het Spaans en van een nawoord voorzien door Luc de Rooy
  Amsterdam 2010. Karaat
  1975.09.24:2006
 1300. ø
  Alejandro Zambra
  Het verborgen leven van bomen. Roman
  vertaald uit het Spaans en van een nawoord voorzien door Luc de Rooy
  Amsterdam 2010. Karaat
  1975.09.24:2007
 1301. ø
  Alejandro Zambra
  Manieren om naar huis terug te keren. Roman
  vertaald uit het Spaans door Luc de Rooy
  Amsterdam 2012. Karaat
  1975.09.24:2011
 1302. ø
  Alejandro Zambra
  Mijn documenten
  vertaald uit het Spaans door Luc de Rooy
  Amsterdam 2018. Karaat
  1975.09.24:2013
 1303. ø
  Alejandro Zambra
  Begrijpend lezen. roman
  vertaald uit het Spaans door Luc de Rooy
  Amsterdam 2016. Karaat
  1975.09.24:2014
 1304. ø
  Nicola Lecca
  Portret in zwart
  vertaald door Marieke van Laake
  Amsterdam 2003. Prometheus
  1976.00.00:2000
 1305. ø
  Nicola Lecca
  Het laatste concert
  uit het Italiaans vertaald door Liesbeth Dillo
  Breda 2010. De Geus
  1976.00.00:2006
 1306. ø
  Donal Ryan
  Een stand van de zon. verhalen
  vertaald door Theo Burggraaf
  z.pl. 2016. Koppernik
  1976.00.00:2015

 1307. Sara Mesa
  Litteken
  vertaald uit het Spaans door Nadia Ramer
  Amsterdam 2018. Wereldbibliotheek
  1976.00.00:2014

 1308. Sara Mesa
  Broodhoofd
  vertaald uit het Spaans door Nadia Ramer
  Amsterdam 2022. Wereldbibliotheek
  1976.00.00:2018
 1309. ø
  Sara Mesa
  Een liefde
  vertaald uit het Spaans door Nadia Ramer
  Amsterdam 2021. Wereldbibliotheek
  1976.00.00:2020
 1310. ø
  Jacqueline Klooster
  Klassieke literatuur
  Amsterdam 2017. Amsterdam University Press
  1976.00.00:2017
 1311. ø
  Annelies Verbeke
  Dertig dagen
  z.pl. 2015. De Geus, 4e dr.
  1976.02.06:2015
 1312. ø
  Aukelien Weverling
  Het land. Hier gebeurt niks. roman
  Amsterdam 2013. Meulenhoff
  1977.08.23:2013
 1313. ø
  Kate Zambreno
  Drang. Roman
  vertaling Nicolette Hoekmeijer
  z.pl. 2022. Koppernik
  1977.12.30:2020
 1314. ø
  Kira Wuck
  Finse meisjes
  Amsterdam 2013. Podium, 5e dr.
  1978.00.00:2012

 1315. Lauren Elkin
  Flâneuse. Women Walk the City in Paris, New York, Tokyo, Venice, and London
  New York 2017. Farrar, Strauss and Giroux
  1978.00.00:2016
 1316. ø
  Virginie Platteau
  Hoe luidt de stilte? Een kleine filosofie van de stilte
  Amersfoort 2022. letterwerk, 2e dr.
  1978.00.00:2021
 1317. ø
  Jelle Brandt Corstius
  As in tas
  z.pl. 2016. Das Mag, 4e dr.
  1978.04.09:2016
 1318. ø
  Marije Langelaar
  De rivier als vlakte. Gedichten
  Amsterdam 2003. De Arbeiderspers
  1978.06.18:2003

 1319. Marije Langelaar
  De schuur in. Gedichten
  Amsterdam 2009. De Arbeiderspers
  1978.06.18:2009

 1320. Marije Langelaar
  Vonkt. Gedichten
  Amsterdam 2017. De Arbeiderspers
  1978.06.18:2017

 1321. Marije Langelaar
  In het jaar van de rode os. Roman
  Amsterdam 2020. De Arbeiderspers
  1978.06.18:2020
 1322. ø
  Irene Vallejo
  Papyrus. De geschiedenis van de wereld in boeken
  uit het Spaans vertaald door Adri Boon
  Amsterdam 2021. Meulenhoff, 3e dr.
  1979.00.00:2019
 1323. ø
  Ruth Lasters
  Vouwplannen. Gedichten
  Amsterdam 2007. Meulenhoff, 2e dr.
  1979.02.05:2007

 1324. Ruth Lasters
  lichtmeters
  Antwerpen 2016. Polis, 2e dr.
  1979.02.05:2015
 1325. ø
  Johan Harstad
  Buzz Aldrin, waar ben je gebleven?
  vertaald uit het Noors door Paula Stevens
  Amsterdam 2006. Podium
  1979.02.10:2005

 1326. Johan Harstad
  Max, Mischa & het Tet-offensief
  vertaald uit het Noors door Edith Koenders en Paula Stevens
  Amsterdam 2017. Podium, 3e dr.
  1979.02.10:2015

 1327. Renée van Marissing
  Onze kinderen. Roman
  Amsterdam 2021. Querido
  1979.10.03:2021
 1328. ø
  Eva Meijer
  De grenzen van mijn taal. Een klein filosofisch onderzoek naar depressie. Essay
  Amsterdam 2022. Cossee, 4e dr.
  1980.00.00:2019
 1329. ø
  Judith Schalansky
  Inventaris van enkele verliezen
  vertaald uit het Duits door Goverdien Hauth-Grubben
  z.pl. 2020. Meridiaan
  1980.09.20:2020
 1330. ø
  Stéphane Symons
  De kunst van het vergeten. Naar een filosofie van de vergankelijkheid
  Nijmegen 2019. Vantilt
  1981.00.00:2019

 1331. Marjolijn van Heemstra
  In lichtjaren heeft niemand haast. Een zoektocht naar meer ruimte in ons leven
  z.pl. 2021. de Correspondent
  1981.02.10:2021

 1332. Ottessa Moshfegh
  Mijn jaar van rust en kalmte
  vertaald door Tjadine Stheeman en Lidwien Biekmann
  Amsterdam 2018. Rainbow
  1981.05.20:2018
 1333. ø
  Joep Kuiper
  Varen vandaan. Gedichten
  Amsterdam 2014. Karaat
  1981.09.16:2014
 1334. ø
  Reine De Pelseneer
  Omzicht
  z.pl. 2007. P
  1982.00.00:2007
 1335. ø
  Malachi Black
  Quarantaine
  vertaling Menno van der Beek
  1982.00.00:2012
 1336. ø
  Runa Svetlikova
  Deze zachte witte kamer. Gedichten
  z.pl. 2015. Marmer, 3e dr.
  1982.00.00:2014
 1337. ø
  Hannah van Wieringen
  hier kijken we naar
  Amsterdam 2014. De Harmonie
  1982.00.00:2014
 1338. ø
  Inleiding taoïstische filosofie
  Leven vanuit niet-doen
  Michel Dijkstra (red.), René Ransdorp, Woei-Lien Chong, Jan De Meyer
  ISVW Uitgevers. Leusden 2015
  1982.00.00:2015

 1339. Michel Dijkstra
  Taoïsme
  Amsterdam 2022. Athenaeum — Polak & Van Gennep
  1982.00.00:2022
 1340. ø
  Ellen Deckwitz
  Dit gaat niet over grasmaaien. Hoe lees je poëzie
  Amsterdam 2021. Pluim, 5e dr.
  1982.05.20:2020
 1341. ø
  Valeria Luiselli
  Valse papieren
  vertaald uit het Spaans door Merijn Verhulst
  met een voorwoord van Cees Nooteboom
  z.pl. 2012. Karaat
  1983.08.16:2010
 1342. ø
  Valeria Luiselli
  De gewichtlozen. Roman
  vertaald uit het Spaans door Merijn Verhulst
  met een voorwoord van Cees Nooteboom
  z.pl. 2014. Karaat
  1983.08.16:2011
 1343. ø
  Een roman in zeven afleveringen geschreven door
  Valeria Luiselli
  De geschiedenis van mijn tanden oftewel de levensloop en omzwervingen van Gustavo Sánchez Sánchez, alias Snelweg, alsmede zijn veilingcatalogus, waarin opgenomen de parabolische, hyperbolische, elliptische en allegorische uitweidingen, plus een circulaire rondgang langs beroemde plekken uit Snelwegs leven opgetekend door P. Menard
  Amsterdam 2015. Karaat
  1983.08.16:2014
 1344. ø
  Valeria Luiselli
  Vertel me het einde. Een essay in veertig vragen
  uit het Engels vertaald door Fiep van Bodegom & Merijn Verhulst
  z.pl. 2017. Das Mag | Karaat
  1983.08.16:2017
 1345. ø
  Valeria Luiselli
  Archief van verloren kinderen
  vertaald door Molly van Gelder & Nicolette Hoekmeijer
  z.pl. 2019. Das Mag   Karaat
  1983.08.16:2019
 1346. ø
  Athena Farrokhzad
  Een witte suite
  vertaald uit het Zweeds door Lisette Keustermans
  Amsterdam 2018. Perdu
  1983.08.23:2018
 1347. ø
  Lies van Gasse
  Hetzelfde gedicht steeds weer
  Amsterdam 2008. Wereldbibliotheek
  1983.10.07:2008
 1348. ø
  Lies van Gasse
  Brak de waterdrager. gedichten
  Amsterdam 2011. Wereldbibliotheek
  1983.10.07:2011

 1349. Lies van Gasse
  Wenteling. gedichten
  Amsterdam 2013. Wereldbibliotheek
  1983.10.07:2013
 1350. ø
  Sara Baume
  Zevenduizend eiken
  vertaald door Lette Vos
  Amsterdam 2018. Querido
  1984.00.00:2017

 1351. Darren McGarvey
  Poverty Safari. Understanding the Anger of Britain's Underclass
  Edinburgh 2017. Luath Press Limited
  1984.00.00:2017
 1352. ø
  Leen Verheyen
  Wat de lezer leert. Filosofen over het nut van literatuur
  Borgerhout 2019. letterwerk, 2e dr.
  1984.00.00:2019

 1353. Sylvie Marie
  Zonder. gedichten
  Amsterdam 2009. Podium
  1984.02.28:2009
 1354. ø
  Jaap Robben
  ontwerp Suzanne Hertogs
  De nacht krekelt
  z.pl. 2007. De Geus
  1984.06.22:2007
 1355. ø
  Jan Postma
  Vroege werken. Essays
  z.pl. 2017. Das Mag
  1985.05.23:2017

 1356. Jan Postma
  Is dit alles? Essays
  z.pl. 2021. Das Mag
  1985.05.23:2021

 1357. Nina Polak
  Buitenleven
  Amsterdam 2022. Prometheus
  1986.06.25:2022

 1358. Niña Weijers
  De consequenties
  Amsterdam 2019. Atlas Contact 20e dr.
  1987.00.00:2014

 1359. Niña Weijers
  Kamers antikamers
  Amsterdam 2019. Atlas Contact
  1987.00.00:2019

 1360. Niña Weijers
  Zelf doen
  Amsterdam 2022. Atlas Contact
  1987.00.00:2022
 1361. ø
  Diego Zúñiga
  Camanchaca
  vertaald door Merijn Verhulst
  Amsterdam 2017. Karaat
  1987.08.17:2009
 1362. ø
  Bregje Hofstede
  De hemel boven Parijs. Roman
  Amsterdam 2015. Cossee, 3e dr.
  1988.00.00:2014
 1363. ø
  Bregje Hofstede
  De herontdekking van het lichaam. Over de burn-out
  Amsterdam 2016. Cossee
  1988.00.00:2016

 1364. Bregje Hofstede
  Drift
  z.pl. 2019. Das Mag 4e dr.
  1988.00.00:2018
 1365. ø
  Femke Brockhus
  Laat het stil zijn. roman
  z.pl. 2017. Koppernik
  1989.00.00:2017

 1366. Femke Brockhus
  Kleine haperende vluchten. roman
  Amsterdam 2022. De Bezige Bij
  1989.00.00:2022
 1367. ø
  Lieke Marsman
  De eerste letter
  Amsterdam 2014. Van Oorschot, 2e dr.
  1990.07.25:2014
 1368. Debbie Tung
  Quiet Girl in a Noisy World. An Introvert's Story
  Kansas City 2017. Andrews McMeel
  1990.11.20:2017
 1369. Debbie Tung
  Book Love
  Kansas City 2019. Andrews McMeel
  1990.11.20:2019
 1370. Debbie Tung
  Happily Ever After & Everything In Between
  Kansas City 2020. Andrews McMeel
  1990.11.20:2020
 1371. Debbie Tung
  Everything is ok
  Kansas City 2022. Andrews McMeel
  1990.11.20:2022
 1372. ø
  Marieke Lucas Rijneveld
  Kalfsvlies
  Amsterdam 2018. Atlas Contact, 8e dr.
  1991.04.20:2015
 1373. ø
  Marieke Lucas Rijneveld
  De avond is ongemak. Roman
  Amsterdam 2018. Atlas Contact, 2e dr.
  1991.04.20:2018

 1374. Marieke Lucas Rijneveld
  Fantoommerrie
  Amsterdam 2020. Atlas Contact, 4e dr.
  1991.04.20:2019

 1375. Marieke Lucas Rijneveld
  Mijn lieve gunsteling
  Amsterdam 2020. Atlas Contact 1991.04.20:2020

 1376. Marieke Lucas Rijneveld
  Komijnsplitsers. Gedichten
  Amsterdam 2022. Atlas Contact, 4e dr.
  1991.04.20:2020

 1377. Marieke Lucas Rijneveld
  Het warmtefort
  z.pl. 2022. CPNB
  1991.04.20:2022

 1378. Charlotte Van den Broeck
  Nachtroer. Gedichten
  Amsterdam 2017. De Arbeiderspers, 3e dr.
  1991.06.29:2017

 1379. Saar Boter
  Eigen schuld dikke bult
  Nijmegen 2021. Eigen beheer, 1e dr.
  2001.03.16:2021

 1380. ø
  Het leven van teksten. Een inleiding tot de literatuurwetenschap
  Redactie Kiene Brillenburg Wurth. Ann Rigney
  Amsterdam 2008. Amsterdam University Press, 2e dr.
  ?:2006

 1381. Daisy Hay
  Young Romantics. The Shelleys, Byron and Other Tangled Lives
  London 2011. Bloomsubry
  ?:2011
 1382. ø
  Elly Nooyen
  Hart voor Tao
  Haarlem 2013. Rozekruis Pers
  ?:2013
 1383. ø
  Elly Nooyen
  Weg in Tao. De kunst van innerlijke alchemie
  Haarlem 2019. Rozekruis Pers
  ?:2019

 1384. Steve Coutinho
  An Introduction to Daoist Philosophies
  New York 2014. Columbia University Press
  ?:2014
 1385. ø
  Gillis Dorleijn   Dirk de Geest   Pieter Verstraeten
  Literatuur
  Amsterdam 2017. Amsterdam University Press
  ?:2017

 1386. Jenn Granneman
  The Secret Lives of Introverts. Inside Our Hidden World
  New York 2017. Skyhorse
  ?:2017
 1387. ø
  Beth Kempton
  Wabi Sabi. De Japanse wijsheid voor een perfect imperfect leven
  Amsterdam 2020. Bruna, 4e dr.
  ?:2018

 1388. Einzelgänger
  Unoffendable. The Art of Thriving in a World Full of Jerks
  z.pl. 2019. Amazon Kindle Direct Publishing
  ?:2019

 1389. Einzelgänger
  Stoicism for Inner Peace
  z.pl. 2021. Amazon Kindle Direct Publishing
  ?:2021

 1390. Einzelgänger
  Loose! On Letting Stuff Go
  illustrated by Mariyana Nikolova
  edited by Ayesha Ehsan
  z.pl. 2022. Amazon Kindle Direct Publishing
  ?:2022

 1391. Violet Moller
  De zeven steden. Een reis door duizend jaar geschiedenis: hoe ideeën uit de oudheid ons bereikten
  vertaling Pon Ruiter en Theo Schoemaker
  Amsterdam 2020. Meulenhoff, 5e dr.
  ?:2019

 1392. Robert Rodriguez
  The Book of Hermits. A History of Hermits from Antiquity to the Present
  z.pl. 2021. Hermitary Press
  ?:2021

 1393. Claire-Louise Bennett
  Kassa 19. Roman
  vertaald door Karina van Santen en Martine Vosmaer
  z.pl. 2022. Koppernik
  ?:2022
 1394. ø
  Jessica Au
  Koud genoeg voor sneeuw. Roman
  Amsterdam 2022. De Arbeiderspers
  ?:2022
 1395. ø
  Marcus Leroy
  Je weg vinden in het daoïsme
  Gorredijk 2022. Sterck & De Vreese
  :2022


 1396. Bijbel
  Herziene Statenvertaling
  Heerenveen 2014. Jongbloed, 5e dr.

 1397. Fabrizio Pregadio (ed.)
  The Routledge Encyclopedia of Taoism. Volume I: A-L
  London enz. 2011. Routledge

 1398. Fabrizio Pregadio (ed.)
  The Routledge Encyclopedia of Taoism. Volume II: M-Z
  London enz. 2011. Routledge

 1399. Jelle Stegeman
  Grote geschiedenis van de Nederlandse taal. Deel 1. Middeleeuwen, nieuwe tijd
  Amsterdam 2021. Amsterdam University Press

 1400. Jelle Stegeman
  Grote geschiedenis van de Nederlandse taal. Deel 2. Nieuwste tijd
  Amsterdam 2021. Amsterdam University Press
 1401. ø
  Frits van Oostrom
  Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300
  onder hoofdredactie van A.J. Gelderblom en A.M. Musschoot
  Amsterdam 2006. Bert Bakker, 3e dr.
 1402. ø
  Frits van Oostrom
  Wereld in woorden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300-1400
  onder hoofdredactie van A.J. Gelderblom en A.M. Musschoot
  Amsterdam 2013. Bert Bakker
 1403. ø
  Herman Pleij
  Het gevleugelde woord. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1400-1560
  onder hoofdredactie van A.J. Gelderblom en A.M. Musschoot
  Amsterdam 2007. Bert Bakker
 1404. ø
  Karel Porteman en Mieke B. Smits-Veldt
  Een nieuw vaderland voor de muzen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1560-1700
  onder hoofdredactie van A.J. Gelderblom en A.M. Musschoot
  Amsterdam 2008. Bert Bakker
 1405. ø
  Inger Leemans en Gert-Jan Johannes
  met medewerking van Joost Kloek
  Worm en donder. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800: de Republiek
  onder hoofdredactie van A.J. Gelderblom en A.M. Musschoot
  Amsterdam 2013. Bert Bakker
 1406. ø
  Tom Verschaffel
  De weg naar het binnenland. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800: de Zuidelijke Nederlanden
  onder hoofdredactie van A.J. Gelderblom en A.M. Musschoot
  Amsterdam 2017. Bert Bakker
 1407. o
  Willem van den Berg en Piet Couttenier
  Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900
  onder hoofdredactie van A.J. Gelderblom en A.M. Musschoot
  Amsterdam 2009. Bert Bakker

 1408. Jacqueline Bel
  Bloed en rozen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1900-1945
  onder hoofdredactie van A.J. Gelderblom en A.M. Musschoot
  Amsterdam 2015. Bert Bakker

 1409. Hugo Brems
  Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005
  Amsterdam 2006. Bert Bakker

 1410. Arie Jan Gelderblom   Anne Marie Musschoot
  Ongeziene blikken. Nabeschouwingen bij de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur
  Amsterdam 2017. Bert Bakker, 2e dr.
 1411. ø
  Ad de Visser
  Uit de eerste hand nr. 1. De Grieken
  Budel 2004. Damon

 1412. Ad de Visser
  Uit de eerste hand nr. 2. De Romeinen
  Budel 2004. Damon

 1413. Ad de Visser
  Uit de eerste hand nr. 3. De Middeleeuwen – I
  Budel 2005. Damon

 1414. Ad de Visser
  Uit de eerste hand nr. 4. De Middeleeuwen – II
  Budel 2005. Damon

 1415. Ad de Visser
  Uit de eerste hand nr. 5. De Renaissance
  Budel 2006. Damon

 1416. 25 eeuwen oosterse filosofie. Teksten. Toelichtingen
  onder redactie van Jan Bor & Karel van der Leeuw
  Amsterdam 2003. Boom, 4e dr.

 1417. 25 eeuwen theologie. Teksten. Toelichtingen
  kernredactie Laurens ten Kate & Marcel Poorthuis
  Amsterdam 2017. Boom

 1418. 25 eeuwen westerse filosofie. Teksten. Toelichtingen
  onder redactie van Jan Bor Amsterdam 2003. Boom, 10e dr.

 1419. 1. Van Oudheid tot Renaissance
  Amsterdam 2006. 521

 1420. 2. De vroegmoderne tijd. (17de en 18de eeuw)
  Amsterdam 2006. 521

 1421. 3. Verlichting en kritiek. (18de en 19de eeuw)
  Amsterdam 2006. 521

 1422. 4. De 20ste eeuw
  Amsterdam 2006. 521

 1423. 5. De nieuwste filosofie
  Amsterdam 2006. 521
 1424. ø
  Frederick Copleston, S.J.
  A history of philosophy. Volume I. Greece and Rome
  New York 1993. Image Books
 1425. ø
  Frederick Copleston, S.J.
  A history of philosophy. Volume II. Medieval Philosophy
  New York 1993. Image Books
 1426. p
  Frederick Copleston, S.J.
  A history of philosophy. Volume III. Late Medieval and Renaissance Philosophy
  New York 1993. Image Books

 1427. Frederick Copleston, S.J.
  A history of philosophy. Volume IV. Modern Philosophy: From Descartes to Leibniz
  New York 1994. Image Books

 1428. Frederick Copleston, S.J.
  A history of philosophy. Volume V. Modern Philosophy: The British Philosophers from Hobbes to Hume
  New York 1994. Image books

 1429. Frederick Copleston, S.J.
  A history of philosophy. Volume VI. Modern Philosophy: From the French Enlightenment to Kant
  New York 1994. Image Books

 1430. Frederick Copleston, S.J.
  A history of philosophy. Volume VII. Modern Philosophy: From the Post-Kantian Idealists to Marx, Kierkegaard, and Nietzsche
  New York 1994. Image Books

 1431. Frederick Copleston, S.J.
  A history of philosophy. Volume VIII. Modern Philosophy: Empiricism, Idealism, and Pragmatism in Britain and America
  New York 1994. Image Books

 1432. Frederick Copleston, S.J.
  A history of philosophy. Volume IX. Modern Philosophy: From the French Revolution to Sartre, Camus, and Lévi-Strauss
  New York 1993. Image Books

 1433. Frederick Copleston, S.J.
  A history of philosophy. Volume 10. russian philosophy
  London 2011. Continuum International Publishing Group

 1434. Frederick Copleston, S.J.
  A history of philosophy. Volume 11. logical positivism and existentialism
  London 2011. Continuum International Publishing Group


 1435. Dr. L. de Jong
  Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
  Deel I. Voorspel
  's-Gravenhage 1969. Staatsuitgeverij

 1436. Dr. L. de Jong
  Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
  Deel 2. Neutraal
  's-Gravenhage 1969. Staatsuitgeverij

 1437. Dr. L. de Jong
  Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
  Deel 3. Mei '40
  's-Gravenhage 1970. Staatsuitgeverij

 1438. Dr. L. de Jong
  Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
  Deel 4. Mei '40 – maart '41
  eerste helft
  's-Gravenhage 1972. Staatsuitgeverij
 1439. ø
  Dr. L. de Jong
  Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
  Deel 4. Mei '40 – maart '41
  tweede helft
  's-Gravenhage 1972. Staatsuitgeverij

 1440. Dr. L. de Jong
  Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
  Deel 5. Maart '41 – juli '42
  eerste helft
  's-Gravenhage 1974. Staatsuitgeverij

 1441. Dr. L. de Jong
  Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
  Deel 5. Maart '41 – juli '42
  tweede helft
  's-Gravenhage 1974. Staatsuitgeverij

 1442. Dr. L. de Jong
  Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
  Deel 6. Juli '42 – mei '43
  eerste helft
  's-Gravenhage 1975. Staatsuitgeverij

 1443. Dr. L. de Jong
  Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
  Deel 6. Juli '42 – mei '43
  tweede helft
  's-Gravenhage 1975. Staatsuitgeverij

 1444. Dr. L. de Jong
  Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
  Deel 7. Mei '43 – juni '44
  eerste helft
  's-Gravenhage 1976. Staatsuitgeverij

 1445. Dr. L. de Jong
  Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
  Deel 7. Mei '43 – juni '44
  tweede helft
  's-Gravenhage 1976. Staatsuitgeverij

 1446. Dr. L. de Jong
  Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
  Deel 8. Gevangenen en gedeporteerden
  eerste helft
  's-Gravenhage 1978. Staatsuitgeverij

 1447. Dr. L. de Jong
  Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
  Deel 8. Gevangenen en gedeporteerden
  tweede helft
  's-Gravenhage 1978. Staatsuitgeverij

 1448. Dr. L. de Jong
  Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
  Deel 9. Londen
  eerste helft
  's-Gravenhage 1979. Staatsuitgeverij

 1449. Dr. L. de Jong
  Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
  Deel 9. Londen
  tweede helft
  's-Gravenhage 1979. Staatsuitgeverij

 1450. Dr. L. de Jong
  Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
  Deel 10a. Het laatste jaar I
  eerste helft
  's-Gravenhage 1980. Staatsuitgeverij

 1451. Dr. L. de Jong
  Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
  Deel 10a. Het laatste jaar I
  tweede helft
  's-Gravenhage 1980. Staatsuitgeverij

 1452. Dr. L. de Jong
  Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
  Deel 10b. Het laatste jaar II
  eerste helft
  's-Gravenhage 1981. Staatsuitgeverij

 1453. Dr. L. de Jong
  Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
  Deel 10b. Het laatste jaar II
  tweede helft
  's-Gravenhage 1982. Staatsuitgeverij

 1454. Dr. L. de Jong
  Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
  Deel 11a. Nederlands-Indië I
  eerste helft
  's-Gravenhage 1984. Staatsuitgeverij

 1455. Dr. L. de Jong
  Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
  Deel 11a. Nederlands-Indië I
  tweede helft
  's-Gravenhage 1984. Staatsuitgeverij

 1456. Dr. L. de Jong
  Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
  Deel 11b. Nederlands-Indië II
  eerste helft
  's-Gravenhage 1985. Staatsuitgeverij

 1457. Dr. L. de Jong
  Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
  Deel 11b. Nederlands-Indië II
  tweede helft
  's-Gravenhage 1984. Staatsuitgeverij

 1458. Dr. L. de Jong
  Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
  Deel 11c. Nederlands-Indië III
  's-Gravenhage 1986. Staatsuitgeverij

 1459. Dr. L. de Jong
  Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
  Deel 12. Epiloog
  eerste helft
  's-Gravenhage 1988. Staatsuitgeverij

 1460. Dr. L. de Jong
  Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
  Deel 12. Epiloog
  tweede helft
  's-Gravenhage 1988. Staatsuitgeverij

 1461. Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten
  Eerste deel. De voorgeschiedenis
  Tweede deel. De oorlog in Oost- en Noord-Europa
  bijeengebracht door H.A. Jacobsen en H. Dollinger
  met inleidende overzichten van Mr. G.B.J. Hiltermann
  Amsterdam 1964. Profit-boeken

 1462. Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten
  Derde deel. De oorlog in West-Europa
  Vierde deel. De 'Nieuwe Orde' in Europa
  bijeengebracht door H.A. Jacobsen en H. Dollinger
  met inleidende overzichten van Mr. G.B.J. Hiltermann
  Amsterdam 1964. Profit-boeken

 1463. Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten
  Vijfde deel. De oorlog in Rusland I
  Zesde deel. Engeland houdt stand
  bijeengebracht door H.A. Jacobsen en H. Dollinger
  met inleidende overzichten van Mr. G.B.J. Hiltermann
  Amsterdam 1964. Profit-boeken

 1464. Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten
  Zevende deel. Japan en Amerika op het oorlogstoneel
  Achtste deel. De oorlog in Rusland II
  bijeengebracht door H.A. Jacobsen en H. Dollinger
  met inleidende overzichten van Mr. G.B.J. Hiltermann
  Amsterdam 1964. Profit-boeken

 1465. Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten
  Negende deel. Oorlog te land, ter zee en in de lucht
  Tiende deel. Hitlers Groot-Germaanse Rijk
  bijeengebracht door H.A. Jacobsen en H. Dollinger
  met inleidende overzichten van Mr. G.B.J. Hiltermann
  Amsterdam 1964. Profit-boeken

 1466. Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten
  Elfde deel. Het keerpunt
  Twaalfde deel. De opmars tegen 'De Vesting Europa'
  bijeengebracht door H.A. Jacobsen en H. Dollinger
  met inleidende overzichten van Mr. G.B.J. Hiltermann
  Amsterdam 1964. Profit-boeken

 1467. Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten
  Dertiende deel. De oorlog in de Zuid-Pacific
  Veertiende deel. 'De Vesting Europa' wankelt
  bijeengebracht door H.A. Jacobsen en H. Dollinger
  met inleidende overzichten van Mr. G.B.J. Hiltermann
  Amsterdam 1964. Profit-boeken

 1468. Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten
  Vijftiende deel. De invasie
  Zestiende deel. Het verzet en de neutraliteit
  bijeengebracht door H.A. Jacobsen en H. Dollinger
  met inleidende overzichten van Mr. G.B.J. Hiltermann
  Amsterdam 1964. Profit-boeken

 1469. Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten
  Zeventiende deel. Het einde in zicht
  Achttiende deel. Duitsland wordt verslagen
  bijeengebracht door H.A. Jacobsen en H. Dollinger
  met inleidende overzichten van Mr. G.B.J. Hiltermann
  Amsterdam 1964. Profit-boeken

 1470. Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten
  Negentiende deel. Japan wordt verslagen
  Twintigste deel. Register – feiten – cijfers
  bijeengebracht door H.A. Jacobsen en H. Dollinger
  met inleidende overzichten van Mr. G.B.J. Hiltermann
  Amsterdam 1964. Profit-boeken

 1471. The New Grove Dictionary of Music and Musicians
  edited by Stanley Sadie
  1
  A to Bacilly
  © Macmillan Publishers Limited 1980
  Reprinted with minor corrections, 1981, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993

 1472. The New Grove Dictionary of Music and Musicians
  edited by Stanley Sadie
  2
  Back – Bolivia
  © Macmillan Publishers Limited 1980
  Reprinted with minor corrections, 1981, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993

 1473. The New Grove Dictionary of Music and Musicians
  edited by Stanley Sadie
  3
  Bollioud-Mermet — Castro
  © Macmillan Publishers Limited 1980
  Reprinted with minor corrections, 1981, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993

 1474. The New Grove Dictionary of Music and Musicians
  edited by Stanley Sadie
  4
  Castrucci — Courante
  © Macmillan Publishers Limited 1980
  Reprinted with minor corrections, 1981, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993

 1475. The New Grove Dictionary of Music and Musicians
  edited by Stanley Sadie
  5
  Couraud — Edlund
  © Macmillan Publishers Limited 1980
  Reprinted with minor corrections, 1981, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993

 1476. The New Grove Dictionary of Music and Musicians
  edited by Stanley Sadie
  6
  Edmund — Fryklund
  © Macmillan Publishers Limited 1980
  Reprinted with minor corrections, 1981, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993

 1477. The New Grove Dictionary of Music and Musicians
  edited by Stanley Sadie
  7
  Fuchs — Gyuzelev
  © Macmillan Publishers Limited 1980
  Reprinted with minor corrections, 1981, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993

 1478. The New Grove Dictionary of Music and Musicians
  edited by Stanley Sadie
  8
  H to Hyporchēma
  © Macmillan Publishers Limited 1980
  Reprinted with minor corrections, 1981, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993

 1479. The New Grove Dictionary of Music and Musicians
  edited by Stanley Sadie
  9
  Iacobus — Kerman
  © Macmillan Publishers Limited 1980
  Reprinted with minor corrections, 1981, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993
 1480. ø
  The New Grove Dictionary of Music and Musicians
  edited by Stanley Sadie
  10
  Kern — Lindelheim
  © Macmillan Publishers Limited 1980
  Reprinted with minor corrections, 1981, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993

 1481. The New Grove Dictionary of Music and Musicians
  edited by Stanley Sadie
  11
  Lindeman — Mean-tone
  © Macmillan Publishers Limited 1980
  Reprinted with minor corrections, 1981, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993

 1482. The New Grove Dictionary of Music and Musicians
  edited by Stanley Sadie
  12
  Meares — Mutis
  © Macmillan Publishers Limited 1980
  Reprinted with minor corrections, 1981, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993

 1483. The New Grove Dictionary of Music and Musicians
  edited by Stanley Sadie
  13
  Mūwashshaḥ — Ory
  © Macmillan Publishers Limited 1980
  Reprinted with minor corrections, 1981, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993

 1484. The New Grove Dictionary of Music and Musicians
  edited by Stanley Sadie
  14
  Osaka — Player piano
  © Macmillan Publishers Limited 1980
  Reprinted with minor corrections, 1981, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993

 1485. The New Grove Dictionary of Music and Musicians
  edited by Stanley Sadie
  15
  Playford — Riedt
  © Macmillan Publishers Limited 1980
  Reprinted with minor corrections, 1981, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993

 1486. The New Grove Dictionary of Music and Musicians
  edited by Stanley Sadie
  16
  Riegel — Schusterfleck
  © Macmillan Publishers Limited 1980
  Reprinted with minor corrections, 1981, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993

 1487. The New Grove Dictionary of Music and Musicians
  edited by Stanley Sadie
  17
  Schütz — Spinto
  © Macmillan Publishers Limited 1980
  Reprinted with minor corrections, 1981, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993

 1488. The New Grove Dictionary of Music and Musicians
  edited by Stanley Sadie
  18
  Spiridion — Tin whistle
  © Macmillan Publishers Limited 1980
  Reprinted with minor corrections, 1981, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993

 1489. The New Grove Dictionary of Music and Musicians
  edited by Stanley Sadie
  18
  Spiridion — Tin whistle
  © Macmillan Publishers Limited 1980
  Reprinted with minor corrections, 1981, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993

 1490. The New Grove Dictionary of Music and Musicians
  edited by Stanley Sadie
  19
  Tiomkin — Virdung
  © Macmillan Publishers Limited 1980
  Reprinted with minor corrections, 1981, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993

 1491. The New Grove Dictionary of Music and Musicians
  edited by Stanley Sadie
  20
  Virelai — Żywny
  © Macmillan Publishers Limited 1980
  Reprinted with minor corrections, 1981, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993

 1492. The New Grove Dictionary of Jazz
  edited by Barry Kernfeld
  Macmillan
  © The Macmillan Press Limited 1988 and 1994
  Reprinted 1995


 1493. Groot woordenboek van de Nederlandse taal. a-h
  door drs. Ton den Boon en lic. Ruud Hendrickx
  etymologie door prof. dr. Nicoline van der Sijs
  Utrecht 2015. Van Dale, 15e editie

 1494. Groot woordenboek van de Nederlandse taal. i-q
  door drs. Ton den Boon en lic. Ruud Hendrickx
  etymologie door prof. dr. Nicoline van der Sijs
  Utrecht 2015. Van Dale, 15e editie

 1495. Groot woordenboek van de Nederlandse taal. r-z
  door drs. Ton den Boon en lic. Ruud Hendrickx
  etymologie door prof. dr. Nicoline van der Sijs
  Utrecht 2015. Van Dale, 15e editie

 1496. Thesaurus. Synoniemen en betekenisverwante woorden
  Utrecht 2021. Van Dale, 1e editie 5e oplage

 1497. Etymologisch woordenboek. De herkomst van onze woorden
  door dr. P.A.F. van Veen en dr. Nicoline van der Sijs
  Utrecht 2020. Van Dale, 2e druk 17e oplage

 1498. Groot woordenboek Duits-Nederlands
  Utrecht 2019. Van Dale, 4e editie 5e oplage

 1499. Groot woordenboek Nederlands-Duits
  Utrecht 2020. Van Dale, 4e editie 5e oplage

 1500. Groot woordenboek Engels-Nederlands
  Utrecht 2019. Van Dale, 4e editie 5e oplage

 1501. Groot woordenboek Nederlands-Engels
  Utrecht 2019. Van Dale, 4e editie 5e oplage

 1502. Groot woordenboek Frans-Nederlands
  Utrecht 2020. Van Dale, 4e editie 4e oplage

 1503. Groot woordenboek Nederlands-Frans
  Utrecht 2021. Van Dale, 4e editie 5e oplage

 1504. Het Groene Boekje. Woordenlijst Nederlandse Taal
  met een leidraad door Ludo Permentier
  Utrecht 2015. Van Dale, editie 2015 1e oplage
 1505. p
  John Watson
  Mastering the Chess Openings. Volume 1
  GAMBIT
  First published in the UK by Gambit Publications Ltd 2006
  Copyright © John Watson 2006

 1506. John Watson
  Mastering the Chess Openings. Volume 2
  GAMBIT
  First published in the UK by Gambit Publications Ltd 2007
  Reprinted 2007
  Copyright © John Watson 2007

 1507. John Watson
  Mastering the Chess Openings. Volume 3
  GAMBIT
  First published in the UK by Gambit Publications Ltd 2008
  Copyright © John Watson 2008

 1508. John Watson
  Mastering the Chess Openings. Volume 4
  GAMBIT
  First published in the UK by Gambit Publications Ltd 2010
  Copyright © John Watson 2010

 1509. Jeremy Silman
  Silman's complete endgame course. From beginner to master
  Los Angeles 2007. Siles Press
  1954.08.28:2007

 1510. Jeremy Silman
  How to reassess your chess : chess mastery through chess imbalances
  Los Angeles 2010. Siles Press, 4th ed.
  1954.08.28:2010

 1511. Tibor Károlyi
  Judit Polgar: The Princess of Chess
  B.T. Batsford Ltd, London
  First published in 2004
  © Tibor Károlyi 2004

 1512. Joe Gallagher
  Chess Press Opening Guides. The Trompowsky
  The Chess Press, Bighton
  First published 1998 by The Chess Press, an imprint of First Rank Publishing, 23 Ditchling Rise, Brighton, East Sussex, BN1 4QL, in association with Cadogan Books plc
  Copyright © 1998 by Joe Gallagher
 1513. p
  Sergey Shipov
  The Complete Hedgehog. Volume I
  Mongoose Press. Boston
  © 2009 Sergey Shipov

 1514. Sergey Shipov
  The Complete Hedgehog. Volume II
  Mongoose Press. Boston
  © 2011 Sergey Shipov

 1515. Simen Agdestein
  Schaakwonder. Hoe Magnus Carlsen de jongste grootmeester ter wereld werd
  Het verhaal en de partijen door zijn trainer Simen Agdestein
  2004 New In Chess
  © 2004 New In Chess
  vertaald uit het Engels door Peter Boel

 1516. Konstantin Sakaev & Konstantin Landa
  The Complete Manual of Positional Chess
  The Russian Chess School 2.0 – Opening and Middlegame
  New In Chess 2016
  © 2016 New In Chess
  Published by New In Chess, Alkmaar, The Netherlands

 1517. Konstantin Sakaev & Konstantin Landa
  The Complete Manual of Positional Chess
  The Russian Chess School 2.0 – Middlegame Structures and Dynamics
  New In Chess 2017
  © 2017 New In Chess
  Published by New In Chess, Alkmaar, The Netherlands
 1518. ø
  Jonathan Rowson
  Chess for Zebras. Thinking Differently about Black and White
  GAMBIT
  First published in the UK by Gambit Publications Ltd. 2005
  Copyright © Jonathan Rowson 2005

 1519. Gawain Jones
  Coffeehous Repertoire : 1.e4 Volume 1
  Glasgow 2021. Quality Chess
  1987.12.11:2021

 1520. Gawain Jones
  Coffeehous Repertoire : 1.e4 Volume 2
  Glasgow 2021. Quality Chess
  1987.12.11:2021

 1521. Parimarjan Negi
  Grandmaster Repertoire. 1.e4 vs The French, Caro-Kann & Philidor
  Glasgow 2017. Quality Chess
  1993.02.09:2014

 1522. Parimarjan Negi
  Grandmaster Repertoire. 1.e4 vs The Sicilian I
  Glasgow 2017. Quality Chess
  1993.02.09:2015

 1523. Parimarjan Negi
  Grandmaster Repertoire. 1.e4 vs The Sicilian II
  Glasgow 2015. Quality Chess
  1993.02.09:2015

 1524. Parimarjan Negi
  Grandmaster Repertoire. 1.e4 vs The Sicilian III
  Glasgow 2016. Quality Chess
  1993.02.09:2016

 1525. Parimarjan Negi
  Grandmaster Repertoire. 1.e4 vs Minor Defences
  Glasgow 2020. Quality Chess
  1993.02.09:2020

 1526. New In Chess – The First 25 Years
  Edited by Steve Giddins
  New In Chess 2009
  © 2009 New In Chess
  Published by New In Chess, Alkmaar, The Netherlands

 1527. Sergey Voronkov
  Masterpieces and Dramas of the Soviet Championships. Volume I (1920-1937)
  translated from Russian by Alexei Zakharov
  z.pl. 2020. Elk and Ruby

 1528. Sergey Voronkov
  Masterpieces and Dramas of the Soviet Championships. Volume II (1938-1947)
  translated from Russian by Alexei Zakharov
  z.pl. 2021. Elk and Ruby

 1529. Sergey Voronkov
  Masterpieces and Dramas of the Soviet Championships. Volume III (1948-1953)
  translated from Russian by Alexei Zakharov
  z.pl. 2022. Elk and Ruby