1717 | 8 maart 2019

Of dat het uiteindelijke geheim van elke tekst, van elk kunstwerk, van elke handeling die we al dan niet verrichten, en zelfs van elk leven alleen maar bestaat uit wat we er zelf in willen leggen?
Peter Verhelst Voor het vergeten, 123

Je bestaat uit een zin waar je je hele leven naar op zoek lijkt, maar in werkelijkheid vinden de woorden jou, ze hebben de wereld rondgereisd om in die bepaalde volgorde op jouw tong te komen liggen.
Peter Verhelst Voor het vergeten, 161

Sigaretten vormen de interpunctie van het leven.
Alejandro Zambra Mijn documenten, 131

Maar soms is het ergst denkbare juist het beste wat je kan overkomen.
Alejandro Zambra Mijn documenten, 170

Ik ben verslaafd aan eenzaamheid, zegt hij, als een tegeltjeswijsheid.
Alejandro Zambra Mijn documenten, 206

1716 | 3 maart 2019

Agnes Martin (1912-2004) Mountain I (1966)

1715 | 23 februari 2019

Het was windstil die ochtend waardoor het verre gebrom van de snelwegen afwezig was en de zang van de vogels helderder hoorbaar was. Het waren er nog niet zo veel. Sinds kort maak ik gebruik van een smartphone en ik probeerde de geluiden op te nemen, maar later bleek dat het geluid te ver weg was.

Jazeker, een smartphone, revolutie in huize Lubbers. Het was me opgevallen hoe aanwezig zo'n apparaat in de levens van anderen is, dat ik aarzelde om er zelf één in gebruik te nemen. Mijn oudste zoon had een nieuwe gekocht en ik mocht zijn oude apparaat wel gebruiken om te kijken of het me zou bevallen. Op de camera zaten vlekken (het laten schoonmaken had uiteindelijk niet geholpen) en er was niet meer goed muziek op te luisteren. Welkom in de wereld van whatsapp, dat wel.

Er zijn mensen die me verzekeren dat ze niet meer zonder kunnen en die afhankelijkheid niet vreemd vinden. Het is onderdeel geworden van hun identiteit. Er wordt in toenemende mate vanuit gegaan dat je zo'n apparaat hebt, overal is tegenwoordig een app voor (en is er dan niemand die bezwaar maakt tegen de lelijkheid van dat woord 'app'?!). Nu heb ik dan ook zo'n ding en ik observeer wat het met me doet. Vooral die neiging om steeds even te kijken, dat irriteert me. Zoals ik vroeger altijd een gelegenheid zocht om te roken. Wellicht is de smartphone het nieuwe roken.

1714 | 19 februari 2019

«Strindberg woonde in 1892-1893 in Berlijn en verbreidde Nietzsches faam via een onstuimige kosmopolitische kring van bohemiens die bekendstond als Zum Schwarzen Ferkel, naar hun favoriete drankhol. De Noorse kunstenaar Edvard Munch maakte deel uit van de kring en Strindberg wijdde hem in in Nietzsches geschriften, wat zo'n diepgaande uitwerking had dat Munch 'De schreeuw' schilderde. Het schilderij vatte de tijdgeest als geen ander samen: Munch had de definitieve icoon van existentiële angst gemaakt door de consequenties van de dood van God te overdenken, en de successieve verantwoordelijkheid van de mens om de zin en betekenis van het leven te ontdekken. Algauw gereproduceerd in de vorm van litho's en grafische drukprenten, veroverde het de galeries en tijdschriften van Duitsland en Parijs.»

Sue Prideaux Ik ben dynamiet, 369-370

Edvard Munch (1863-1944) The Scream (1893)

«Een brinicle is een onderwatertornado, in gang gezet door de botsing van warme lucht en koud zeewater, waarbij een slurfvormige zoutpegel zich een weg schroeft naar de bodem. Zodra de pegel de bodem heeft bereikt, breidt hij zich als ijsschimmel uit. Alles wat erdoor wordt aangeraakt bevriest.

Zo'n brinicle doet zich ook voor in De schreeuw van Edvard Munch. Kijk naar de schedelkop met opengesperde mond en ogen, verstard in ontzetting. Schedelkop houdt zijn oren dicht omdat hij het niet meer wil horen, dat sterven van zijn geliefde. Uit zijn mond komt geen schreeuw, maar stilte. Alles moet stil zijn! Dat is de ware aard van Orpheus, zoon van Apollo; om dit uiteindelijk voort de brengen heeft hij zich al die jaren bekwaamd in de muziek van de stilte. Alles wat hij daarmee aanraakt verstomt en verstart: de bomen (geen geruis meer), het gras (geen geritsel meer), de vogels, de insecten, de mensen. Hoe meer hij die muziek-van-de-stilte speelt, hoe roerlozer alles om hem heen wordt, verglaasd, tot Orpheus uiteindelijk ook zelf... Eindelijk. Zijn mond opengesperd als die van zijn geliefde Eurydice.»

Peter Verhelst Voor het vergeten, 274

1713 | 11 februari 2019

«Schrijf de auteur niet de wet voor, maar probeer door zijn ogen te kijken. Wordt zijn medewerker en handlanger. Als je afstand bewaart en begint met reserves en kritiek, zul je nooit volledig kunnen genieten van wat je leest. Maar als jij je zo veel mogelijk open stelt, zul je via bijna onmerkbare nuances van wenken en signalen, vanaf de onverwachte wendingen van de eerste zinnen, in de nabijheid komen van een uniek mens. Maak de tekst tot de jouwe, dompel je erin onder, en je zult zien dat je auteur je iets geeft, of probeert te geven, dat veel scherper omlijnd is.»

Virginia Woolf Hoe lees je een boek?, 212-213

1712 | 8 februari 2019

«Dat ik alleen maar dat wil: rekenschap geven van wie ik ben en hoe ik leef en geleefd heb in een boek, is nog altijd zo.»
Frida Vogels Dagboek 1972-1973, 144

«(...) hoe ik het wil schrijven, hoeveel moeite het me kost, hoe ik telkens weer opnieuw alle weerstanden moet overwinnen, maar ook hoe mieters het is als het lukt en dat ik niets anders wild dan dat.»
Frida Vogels Dagboek 1972-1973, 186-187

«Dat de aarde drie miljoen jaar oud is, dat de mensheid maar één seconde bestaat, dat de vermogens van de menselijke geest niettemin onbegrensd zijn, dat het leven oneindig mooi en toch afstotelijk is, dat wetenschap en godsdienst samen het geloof hebben vernietigd, dat alles wat verbindt lijkt verbroken, maar dat er toch enig gezag moet bestaan – in deze sfeer van twijfel en tegenstrijdigheid moeten schrijvers tegenwoordig hun scheppende werk verrichten, en het tere weefsel van een lyrisch gedicht is net zo min geschikt om dit gezichtspunt te omvatten als een rozenblaadje past rond de ruige massa van een rotsblok.»
Virginia Woolf Hoe lees je een boek?, 184

«De illusie dat met elk smeltend sneeuwkristal schoonheid verloren gaat die nooit kan worden herhaald.»
Peter Verhelst Voor het vergeten, 105

«Wat is wind anders dan stilte die in beweging komt?»
Peter Verhelst Voor het vergeten, 106

1711 | 4 februari 2019

's Ochtends had ik nog overwogen om de reis te annuleren, maar er werd op mij gerekend, dus ik ging. Toen ik uiteindelijk bij het gebouw aankwam, verzette zich alles in mij om naar binnen te gaan, maar ik ging naar binnen. Ik was gewaarschuwd, dus toen ik na het vinden van de juiste weg bij haar kamer aankwam, verbaasde ik me niet, maar voelde ik me treurig omdat de waarschuwingen terecht waren geweest. Ze sliep maar werd snel wakker. Ik herkende haar en toch was ze onherkenbaar.

Mijn oudste zoon duwde haar in de rolstoel naar de huiskamer waar al enkele andere patiënten zaten. Alleen het personeel groette en ik stelde me voor. De huiskamer was geen huiskamer, eerder een wachtkamer, daar bracht zelfs de televisie in de hoek geen verandering in.

Ik keek naar mijn moeder en ik zag een vrouw die de slag verloren had. Ze had het volgehouden om in haar eigen huis te blijven wonen, zo goed en zo kwaad als dat ging, met zeer behulpzame buren. Weliswaar ging het allemaal niet zo goed meer en wij, haar kinderen, hadden ons zorgen gemaakt, maar het was haar thuis, ze wilde er niet weg. Ze kon er wel honderd worden als ze maar haar medicijnen innam. Maar in een nacht, in haar slaap, was er toch een propje geweest in een ader die een bloeding had veroorzaakt en zo was ze niet meer helemaal zichzelf toen ze de volgende ochtend wakker werd.

Ze prevelde monotoon en ze keek in een afwezige verte. Haar ogen waren mat, het licht was gedoofd. Ze wilde naar huis ook al kon ze niet meer naar huis, maar alles leek haar beter dan de verveling die ze hier ervoer. Het eindeloos zitten en in bed liggen. Het hoefde van haar niet meer, ze wilde niet meer, ze had een mooi leven gehad, zei ze. Er was haar een groot onrecht aangedaan, maar wie moest ze beschuldigen? Ze was haar thuis kwijt en waarschijnlijk zou ze het nooit meer terug vinden.

Het maakte me treurig en al deed ik moeite opgewekt te blijven, ik had al snel door dat mijn halfslachtige pogingen om haar wat vrolijker te maken zinloze pogingen waren. Natuurlijk had ik gehoopt dat onze aanwezigheid verschil zou maken en wellicht was dat ook zo, maar ze kon het niet meer tonen.

We gingen nog naar het restaurant. Misschien dat een wisseling van omgeving iets zou veranderen, maar ze leek alle interesse verloren. Ik had mijn moeder nooit ervaren als een opgewekte en warme persoonlijkheid, maar ze was tenminste altijd zorgzaam geweest. Ik had vaak moeite gehad met haar manieren om gezelligheid te creëren, maar nu ze geen enkele moeite meer deed, miste ik haar oude manieren. Nee, mijn moeder was in mijn leven nooit iemand geweest met een optimistisch levensgevoel, maar het was me altijd gelukt om haar te bereiken, haar op te monteren, haar zwaarte lichter te maken. Maar dit gewicht kon ik niet aan, ik voelde me al snel knock-out. Eigenlijk wilde ik weg en al stelde ik het uit, omdat ik haar zo niet wilde achterlaten, ik wist dat het moest. Het gevoel dat we samen aan de rand van de afgrond stonden en dat ik me ging omdraaien om naar huis te gaan terwijl zij klaar was voor de sprong. Ik sprak met mezelf een moment af en toen het zo ver was, reed ik haar rustig terug naar de huiskamer, voor het raam, waar ze ging wachten op het avondeten, waar ze ging wachten tot ze haar naar bed brachten, waar ze ging wachten ...

Toen ik wegging, keek ik nog even om. Haar hand zwaaide, maar haar hoofd was afgewend.

Buiten gekomen haalde ik diep adem. Het was koud, maar de zon scheen. Al zal ik belangstellend blijven en al zal ik haar blijven bezoeken, ik nam me ook voor haar langzaam maar zeker los te laten. Ik wist dat het grote afscheid nemen begonnen was.

1710 | 3 februari 2019

Lucio Fontana (1899-1968) Spatial Concept: Expectations (1967)

1709 | 19 januari 2019

«Mijn vader zei: Ook de haan die niet kraait ziet de zon opgaan»
Athena Farrokhzad Een witte suite, 16

«Er is een stomheid die niet vertaald kan worden»
Athena Farrokhzad Een witte suite, 28

«Mijn oom zei: Wat zal er met ons gebeuren als we onze bevrijding hebben bevochten / met dezelfde middelen die ons gevangen hielden»
Athena Farrokhzad Een witte suite, 40

«Er is een woord dat als laatste de mens verlaat / Morgen ben ik een lettergreep naderbij»
Athena Farrokhzad Een witte suite, 66

«Het levende is niet het tegendeel van het dode, maar een speciaal geval.»
Friedrich Nietzsche Nagelaten fragmenten. Deel 3, 377

1708 | 18 januari 2019

«Te volwassen voor nieuwe dageraden, en te veel eeuwen doorgrond om naar meer te verlangen, blijft ons niets over dan ons te wentelen in het afval van de beschavingen.»
Cioran Een kleine filosofie van verval, 184

«Niemand heeft de moed uit te roepen: 'Ik wil niets doen!' – men is toegeeflijker jegens een moordenaar dan jegens een van daden vrijgevochten geest.»
Cioran Een kleine filosofie van verval, 236

«De tijdperken van angst overheersen die van kalmte; de mens ergert zich meer aan de afwezigheid dan aan een overdaad van gebeurtenissen; zo is de Geschiedenis het bloedige voortbrengsel van de menselijke weigering zich te vervelen.»
Cioran Een kleine filosofie van verval, 255

«Wandelen is verzet tegen de alomvattende snelheid.»
Eric Brinckmann Wandelen met meester Li, 17

«Mijn moeder zei: Onderschat nooit de moeite die mensen doen / om waarheden te formuleren die ze kunnen verdragen»
Athena Farrokhzad Een witte suite, 8

1707 | 16 januari 2019

Wanneer de bodem nog vochtig is van de regen en er geen waterplassen op liggen, dan veert de bodem zo heerlijk mee tijdens het lopen.

Twee vogels lijken elkaar van alles toe te roepen, de ene vlakbij, de andere verder weg. De roddelaars van het bos.

Terwijl ik over een smal pad op een verhoging in het landschap balanceer, zie ik hem lopen op het heideveld. Statief met camera onder de arm, zou het een vogelaar zijn? Er zijn wel vaker vogelaars op het heideveld. Meestal posten ze dan op een heuvel en zijn dan pontificaal zichtbaar in de weide omtrek. Elke keer vraag ik me af waarom die nadrukkelijke aanwezigheid mij stoort en waarom ik bij voorbaat al ergernis voel. Maar deze jongeman loopt door en ik zie hem pas weer wanneer ik op mijn favoriete plek geniet van de omgeving, maar dan is hij weer snel uit mijn blikveld verdwenen.

Ik heb daar al zo vaak gestaan, maar elke keer is het uitzicht anders. Geen zon vandaag, alleen maar een grijze lucht, ik kan geen wolken onderscheiden of het moeten de vele schakeringen in het grijs zijn. Ik kan aan de geluiden van de snelweg horen dat de wind uit het zuiden komt, maar ik lijk de geluiden als enige op te merken. De bomen op het heideveld, de vogels in de lucht, het water in het ven, alles lijkt stoïcijns het dreigende gebrom te negeren. Wat de mensheid ook uitspookt, hier gaat alles verder alsof er niets aan de hand is, zoals het al voortging voordat de mens ten tonele kwam. De mens? Ach, een zucht op de eeuwigheid, ook die plaag gaat wel weer voorbij. Het zal even duren voordat de schade hersteld is, maar uiteindelijk zal het cirkelen rond een natuurlijk evenwicht op deze blauwe planeet weer terug zijn wanneer de verwoestende parasiet is uitgestorven.

Mijn blik gaat van de grijze wolken naar de zoom van het bos, over de heuvels van het heideveld langs de eenzame bomen, langs de boom met het bankje, naar de bolle brug over het drooggevallen kanaaltje naar het ven. Goedbeschouwd zijn er geen overgangen. Als ik mezelf als middelpunt neem, dan bevind ik mij in een onzichtbare koepel waarbinnen alles maar doorgaat en doorgaat en alles met elkaar verbonden lijkt en ik probeer me te realiseren dat ik daar een onderdeel van ben.

Het geluid van een vogel achter me haalt me uit mijn mijmeringen. Ik kijk om en zie een koolmees op een tak energiek 'zingen'. Onthouden, vermaan ik mezelf, onthouden dat dit het geluid van een koolmees is.

Wandelen plus mijmeren is een vorm van zwerveren, noteer ik.

Bij een kruispunt zie ik in mijn ooghoeken een hoopje oude bladeren bewegen. Stil blijf ik kijken of er een dier tevoorschijn komt. Een vogel, een muis of misschien zelfs een eekhoorn? Wanneer iemand achter mij mij een goedemorgen wenst, schrik ik op. De jongeman met het statief onder de arm. Ik groet hem terug en zie zijn glimlach. Ik voel me betrapt al weet ik niet waarom. Ik merk op dat hij rossig haar en een lichte huid heeft, zoals ikzelf vroeger, en sjofel gekleed gaat. Hij wandelt verder op het pad dat ik ook wilde gaan, dus geef ik hem een voorsprong, zodat ik hem niet voortdurend in de rug zal zien. Uiteindelijk neemt hij een afslag die ik niet zal nemen.

Een dof geroffel doet mij omhoog kijken. Meestal kan ik spechten niet localiseren, maar deze zie ik meteen. Dat hij geen koppijn krijgt van dat hameren. Hij vliegt naar een andere boom, wellicht om uit te proberen of deze boom uit beter hout gesneden is, maar ook deze klinkt dof. Hij probeert nog een ander exemplaar, maar als deze hetzelfde klinkt, vliegt de specht weg. Een groep ganzen vliegt in een v-vorm gakkend over.

De natuur roept en ik probeer in te schatten of ik thuis nog zal halen. Waarschijnlijk niet en aangezien ik geen zin in het voelen van nattigheid heb, kijk ik goed om me heen of ik geen mensen zie of beter: dat ze mij niet kunnen zien. Terwijl ik water tegen een boom, voel ik daar de vreemde sensatie van een koude bries.

Het kathedralenpad is vooral besprenkeld met naalden uit naaldbomen, behalve ergens halverwege, daar is een stuk alleen maar bedekt met bladeren. Hier is het mooi om omhoog te kijken, naar het plafond van overhellende takken. In de ruimte tussen de takken is de lucht te zien. Het is de ruimte die de patronen van de takken laat zien, hoe ze in elkaar grijpen, hoe ze een doolhof van lijnen vormen. De leegte, de ruimte maakt beweging en aanwezigheid mogelijk. De stilte het geluid.

Verderop kom ik een boompje tegen met alleen maar flinterdunne, uitgedroogde, bruine bladeren. Hij ziet er heel kwetsbaar uit, zijn blad verpulvert vast wanneer ik het aanraak. In gedachten troost ik hem, dat de bladeren over een paar maanden weer helemaal groen zullen zijn.

1706 | 15 januari 2019

«De wetenschappen bewijzen onze nietigheid. Maar wie heeft er de laatste les uit getrokken? Wie is held geworden van de totale luiheid? Geen mens kruist zijn armen: wij zijn bedrijviger dan de mieren en de bijen. Nochtans, als een mier, als een bij – door het mirakel van een idee of een verleiding tot eigenaardigheid – zich afzonderde van de mierenhoop of de zwerm, als zij van buitenaf het spektakel van haar inspanningen beschouwde, zou zij haar arbeid dan nog volhouden?

Enkel het denkende dier heeft niets geleerd van zijn filosofie: het stelt zich terzijde op – en volhardt niettemin in dezelfde vergissingen, ogenschijnlijk efficiënt maar zonder enige realiteit. Van buitenaf gezien, vanuit om het even welk archimedisch punt, is het leven – met al zijn overtuigingen – niet meer mogelijk, zelfs niet meer voorstelbaar. Men kan slechts handelen tegen de waarheid in. De mens begint elke dag opnieuw, ondanks al wat hij weet, tegen al wat hij weet in. De helderziendheid is in rouw, maar – vreemde besmetting – die rouw is zelf actief; zo worden we meegesleept in een rouwstoet naar het Laatste Oordeel; zo hebben we van de laatste rust zelf, van de finale stilte van de geschiedenis een activiteit gemaakt: het is de enscenering van de doodsstrijd, de behoefte aan dynamiek tot in het gereutel...»

Cioran Een kleine filosofie van verval, 74-75

«'Je uren waar zijn ze heen gegaan? De herinnering aan een beweging, het teken van een passie, de roem van een avontuur, een mooie en vluchtige dementie – niets van dat alles in jouw verleden; geen delirium draagt je naam, geen fout die je eert. Je bent verdwenen zonder spoor; maar wat was dan je droom?'

'Ik had Twijfel willen zaaien tot in de ingewanden van de aarde, de materie ervan doordrenken, hem doen heersen tot waar de geest nooit zal doordringen, en nog voor het bereiken van het merg van de mensheid: de stilte van de stenen schudden, er de onzekerheid en de zwaktes van het hart invoeren. Als architect had ik een tempel van de Ondergang opgericht; als predikant de farce van het gebed geopenbaard, als koning de vlag van de rebellie geplant. Omdat de mensen een geheim verlangen koesteren om zich te verloochenen, had ik overal de ontrouw opgewekt, de onschuld in ontsteltenis gestort, de zelfverraders vermenigvuldigd, de mensen verhinderd te bederven op de composthoop van zekerheden.'»

Cioran Een kleine filosofie van verval, 234-235

1705 | 12 januari 2019

Giovanni Giacometti Alberto Reading (c. 1914)

Giovanni Giacometti (1868-1934) Alberto Reading (c. 1905)

1704 | 8 januari 2019

«Onder de invloed van dat bewustzijn, van die ongeneeslijke aanwezigheid, heeft de mens toegang tot zijn grootste voorrecht: zichzelf te verliezen.»
Cioran Een kleine filosofie van verval, 148

«Het is omdat we allemaal oplichters zijn dat we elkaar verdragen.»
Cioran Een kleine filosofie van verval, 165

«(...) de mens leeft ook niet meer in het bestaan, maar in de theorie van het bestaan...»
Cioran Een kleine filosofie van verval, 176

«Elke beschaving stelt een antwoord voor op de vragen die het universum opwekt; maar het mysterie blijft intact – andere beschavingen, met nieuwe nieuwsgierigheden, wagen zich eraan, even tevergeefs, elk van hen niet meer dan een systeem van vergissingen...»
Cioran Een kleine filosofie van verval, 178

«Hij wilde een boek schrijven waarin je kon wonen.»
Donald Niedekker Wolken &c., 330

1703 | 7 januari 2019

«Hij wist immers bij uitstek het moment te huldigen en voelde zich verwant met de taoïstische dichters die elk systeem, elk principe spotziek afwezen, terwijl ze hun vervulling vonden, ook als kluizenaar in de bergen, in een vrij en blij zwerven.

Periodiek speelde het verlangen naar het grote verhaal op. Alleen, na alle ontgoocheling, na de grote onttovering, wie beheerde dat verhaal? Wie waren de uitleggers, de priesters? Welke rituelen bestendigen dat verhaal? Welke geboden en verboden hoorden daarbij?

Het grote-verhaal-sentiment was voornamelijk heimwee, als dat naar de kinderkamer, de tuin uit je jeugd met de kastanje, de schommelbank bij je grootouders, een verre zomer. Een nostalgisch, vertekend terugverlangen.

Hij draaide zich vast in voors en tegens, in mitsen en maren, en uiteindelijk bleef alleen het onbestemde over als garantie voor zijn vrijheid en legitimatie van zijn zoektocht. De onwil zich vast te leggen, de ingeschapen neiging te ontsnappen aan alles wat hem wilde vastgrijpen, definiëren, begrijpen.

Voilà, het punt waar je het niet meer met redeneren redt, waar het verstand de boel niet meer bij elkaar houdt, het punt waar je je in louter tegenstrijdigheden dreigt te verstrikken, terwijl je haarfijn aanvoelt dat je dichterbij bent, dichter bij dan ooit, maar je redt het niet met je gewone woorden, dan moet je zingen.

Hij ging een brood bakken. Na de eerste gisting had hij een mooie elastische deegklomp. Hij kon niet ophouden met kneden, zijn handen en het houten aanrechtblad bestoven met bloem. Toen het brood uit de oven kwam verspreidde de gloeiendhete korst een knisperend knapperen. Hij at het zware brood met tomatensoep en bosuien.»

Donald Niedekker Wolken &c., 218-219

«Zijn huidig schrijven, dat zijn weg vond als een niet-schrijven, als een stromen, een meanderen, een onopzettelijk voortgaan, als een zich delend vermeerderen, uitbreiden, raakte aan het taoïstische 'wu wei', het doen door niet-doen, en vaak vroeg hij zich af of hij de auteur was of slechts als medium voor een andere stem diende. Hij gaf het krediet aan de concentratie. De langdurig en consequent op één punt gebundelde aandacht opende in hem, als bij andere schrijvers, kunstenaars, dichters, profeten, onvermoede bewustzijnniveaus, waar als in een vruchtbare humuslaag verhalen, beelden, klanken rijpten en wachtten tot de voor hen gunstige omstandigheden ze deden opbloeien in de vorm van gedichten, romans symfonieën, openbaringen, balletten.

Ook als hij zich overgaf aan divertimento, aan vermaak en afleiding, aan verstrooiing, bleef als hij een kritiek punt was gepasseerd de concentratie in hem bestaan als een grondtoon waar hij zich op elk moment op aan kon sluiten.

Dit was schrijven als zingen, als vliegen, als dansen. De dalen vullen met je stem, over water lopen, de wereld vangen in een vingerhoed en er als een goochelaar met lange theatrale halen een eindeloze sliert verhalen in regenboogkleuren uit opdiepen.»

Donald Niedekker Wolken &c., 222-223